Fylkesstyret i Trøndelag Bondelag ønsker velkommen til årets fylkesårsmøte.

Årsmøteutsendingene og gjester har fått invitasjon på e-post og er påmeldt årsmøtet på forhånd. Innkallling, saksliste og papirene til de enkelte sakene finner du i relaterte filer etter hvert som de er klare. Lurer du på noe, så ta kontakt med fylkeskontoret.

Last ned programmet for årsmøtet i Trøndelag Bondelag 2023 her

PROGRAM ÅRSMØTE I TRØNDELAG BONDELAG 2023

Tid

15.mars 2023

09.00

Oppmøte og registrering

Enkel servering og kaffe

10.00

Åpning av årsmøte ved ordfører Knut Johan Singstad og varaordfører Toril Svarva

Bondesangen synges

Sak 1:

Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 2:

Valg av to representanter til å underskrive protokollen og valg av vitner til valget

Sak 3:

Åpent eller lukket møte?

10.15

Sak 4: Leders tale ved Petter Harald Kimo, fylkesleder i Trøndelag Bondelag

10.45

Sak 5: Generaldebatt

12.00

Fylkesstyret i Trøndelag Bondelags presentasjon av fagområder og årsmelding

12.45

Sak 9: Årsmelding 2022

13.00

LUNSJ

14.00

Gruppearbeid ved seniorrådgiver i Trøndelag Bondelag Berit Sølberg

16.15

Jord og ord- et bærekraftig kåseri av Marianne Meløy- skuespiller og tekstforfatter 

16.45

Kort fra dagen i dag ved fylkesleder Petter Harald Kimo

17.00

Avslutning ved ordfører og varaordfører

19.30

Middag

Arne Ivar Ness som toastmaster

Kårkaillens råd til fremtidens gårdbrukere ved Tore Bjørkli

 

 

PROGRAM ÅRSMØTE I TRØNDELAG BONDELAG 2023

Tid

16.mars 2023

08.30

Åpning av årsmøte ved ordfører Knut Johan Singstad og varaordfører Toril Svarva

08.40

Sak 6: Innlegg fra leder i Norges Bondelag Bjørn Gimming

09.15

Sak 7: Generaldebatt på innlegget fra Bjørn Gimming

10.15

Årsmøtesaker:

Sak 8: Innkomne saker

Sak 10: Regnskap 2022 med noter ved styremedlem Olav Galtvik

Sak 11: Budsjett 2023 ved styremedlem Gunnar Alstad

Sak 12: Arbeidsplan 2023-2024 ved styremedlem Yngve Røøyen

Sak 13: Innspill til jordbruksforhandlingene ved fylkesleder Petter Harald Kimo

11.30

LUNSJ

12.30

Årsmøtesaker fortsetter

Sak 14: Valg

Sak 15: Årets lokallag ved leder i Norges Bondelag Bjørn Gimming og styremedlem Torstein Næss

Sak 16: Aksjonsplaner (årsmøte lukkes)

13.50

Avslutning ved ordfører og leder i Trøndelag Bondelag

14.00

Takk for oss og vel hjem!