Strenge innreiserestriksjoner skaper store utfordringer før innhøstingssesongen i grøntsektoren. Næringa står i fare for at store araler med bær og grønnskaer ikke blir høstet. Vi vet at det er krevende å skaffe kompetent arbeidskraft, men NAV har lovet å hjelpe til å bistå næringa med arbeidskraft hvis produsentene tar kontakt. I tillegg er det satt av betydelige midler til opplæring av norsk arbeidskraft. 

Ta derfor kontakt med det lokale NAV - kontoret her