Fylkesleder Lars Morten Rosmo sa i sitt innlegg:

- Den grønne bygda mi og di er en del av det store grønne fellesskapet. Den jorda jeg pløyer på gården heime er et viktig ledd i å fø verden med mat. Vi er et stort fellesskap av bønder som vet at uten oss vil vi ha en sulten planet. - Stein Mehren sier i et dikt:" Ord forandrer ikke verden, men ord forandrer mennesker som forandrer verden."

Vi er avhengige av at mennesker vil at vi skal produsere mat på norske ressurser. Vi må løfte fram de store mulighetene vi har til å produsere mer sunn og trygg mat i Norge. For å lykkes med det må vi arbeide for å skape en bredere og sterkere politisk allianse. Når for eksempel bondebevegelse, fagbevegelse og miljøbevegelse slår seg sammen blir vi sterke.

Det er viktig at vi brukere ordene som beskrevet i Stein Mehrens dikt, slik at menneskene bli med i den store grønne bevegelsen. Da kan vi forandre verden, og det er bare vi i Bondelaget som er mange nok og har styrken som skal til for å løse utfordringene vi møter. Talen til leder Lars Petter Bartnes var et viktig ledd i å brukere ordene riktig.

Til sist vil jeg nevne et viktig tiltak for å øke norsk matproduksjon på en miljøriktig og klimavennlig måte, nemlig økt satsing på Forskning og Utvikling (FoU). Vi trenger et utviklingssprang i landbruket, vi trenger ny kunnskap, vi trenger nye dyrkingsmetoder, vi trenger sorts- og artsutvikling og vi trenger ny teknologi. Jeg vil utfordre statsråden på et samarbeid og et spleiselag for økt Fou i landbruket. Vi har behov for bistand til disse viktige oppgavene.