I årets jordbruksavtale er det åpnet for å forhandle fram en avtale for markedsregulering av produkter hvor det ikke er samsvar mellom produksjon og det markedet etterspør. Å finne gode løsninger på dette er utfordrende, og det er viktig for gårdbrukerne å vite forutsetninger og rammer for slike løsninger, og å komme med innspill til de som skal fronte landbrukets syn i forhandlingene. Norsvin og Nord-Trøndelag Bondelag inviterer derfor til informasjon og debatt om dette på Stiklestad Hotell onsdag 27. juni kl. 19.00

Se invitasjon og program  HER