Christian Anton Smedshaug vil holde foredraget "Norsk jordbruk - kan færre bønder produsere mer?"

Smedshaug er en av de i landet som har best kunnskap om virkningene av landbrukspolitikken og de handelsavtaler som vedtas både nasjonalt og internasjonalt. Han har idag sitt daglige virke i Agri Analyse.

Smedshaug har også skrevet flere bøker bla ”Kan jordbruket fø verden”. Han har forutsett flere av de siste kriser verden har opplevd, mange av de har kanskje rot i landbrukspolitikken i enkelte land.

Etter foredraget serveres bondekveldsmat og startskuddet for den landbrukspolitiske valgkampen i kommunene går. Alle "listetoppene" til partiene i Leksvik og Rissa kommuner er utfordret til å fortelle om hva de skal gjøre for landbruket og hva deres visjon er for landbruket i kommunene.

Leksvik Bondelag og Rissa Bondelag håper mange tar turen til Vanvikan Samfunnshus denne kvelden.

Økonomiske bidragsytere til arrangementet er Stadsbygd Sparebank og Rissa Utvikling KF.

Kontaktperson: Johnny Foss, 95081171

Invitasjon med program til åpent landbrukspolitisk informasjonsmøte 26. mai 2015