Åpen pelsdyrgård

Av Jon Gisle Vikan,
  • Tips en venn om denne siden

I helga var det åpen pelsdyrgård på 78 pelsdyrgårder i hele landet, hvorav 18 i Trøndelag. På pelsdyrgården til Bjørnar Berg på Byneset var det godt oppmøte av store og små publikum som fikk omvisning av hele familien Berg.

 

Bjørnar Berg driver med sølvrev og har ca. 550 avlstisper som årlig får mellom 3 og fire hvalper. Dyrene var rolige og friske uten tegn til stess eller mistrivsel. - Mye har skjedd i husdyravlen i de iste 10 - 20 årene - sa Bjørnar - dyrene er blitt mye roligere og tilpasset et liv i bur -

.

Bjørnar  driver pelsdyroppdrett som eneyrke og leier i tillegg hjelp i enkelte perioder av året, som under hvalping og pelsing. Han samarbeider med en annen oppdretter i nabolaget om pelsingen. Årlig sender han over 2000 skinn av god kvalitet til pelsdyrauksjonen i Finland.

- Norges Pelsdyravlslag fortjener honnør på den måten de har åpnet næringen for publikum - sier org sjef Jon Gisle Vikan i Bondelaget - De har fått vist fram ei næring som driver et godt og forsvarlig husdyrhold. Dette er en fin måte å imøtegå den kritikken pelsdyrnæringa har vært utsatt for i media -

Aslaug Rustad og Brit Melting i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Foto BJS Sør-Trøndelag Bondelag

Sola skinner og hjertet er varmt på matfestivalens siste dag

Oi! Trøndersk Matfestival tre dager til ende har sin siste dag denne første lørdagen i august. Og hjertet bobler av gleden over å få være en bitte liten del av dette kjempestore. Oi! Trøndersk Matfestival har vokst og utviklet seg disse 10 årene det hele har eksistert. Også feltet drikke, og da spesielt øl, har fått plass og utviklet seg til Oi! Trøndersk Bryggerifestival. Og Adressa melder at nå, endelig er vi stolte av maten vår og drikken vår her i Trøndelag. Dette har ikke kommet helt av seg selv.

Turid og Ragnhild Nordbø Grindal Ysteri Foto: Sør-Trøndelag Bondelag

Matfesten fortsetter

Dag to av Oi! Trøndersk Matfestival er godt i gang. Også i dag er det stor strøm av folk i gata og på torget. Sør-Trøndelag Bondelag var innom standen til Grindal Ysteri for å gratulere som årets beste stand 2015. De har stand sammen med Fannremsgården og Credo.

Gulrotaktivitet på matfestivalen 2015 Sør-Trøndelag Bondelag

Trøndelags store matfest er i gang!

Oi! Trøndersk Matfestival har 10-årsjubileum i år. Og det ble feiret med 10 meter kake på torget i dag. 1 meter fra 10 bakere i Trøndelag. Og Bondelaget har dyrket gulrot...

Ku og kalv Foto: Berit J Sølberg, Sør-Trøndelag Bondelag

Kjøtt og melk produsert på gras er klimasmart

Norsk matproduksjon skal være klimasmart og trygg, det er de fleste enige om. Hva som må gjøres og hvilke virkemidler vi bør bruke er det diskusjon om. Denne sommeren er det den konservative tenketanken Civita som har satt i gang debatten med sitt forslag om å avgiftslegge kjøtt som produseres på gras. Civita har laget en rapport om matproduksjon og klima. Budskapet er at landbruket er særbehandlet i klimapolitikken og har sluppet billig unna som en klimaversting. Avgiftslegging av kjøtt produsert på gras skal endre forbruket over på, det Civita mener er mer klimavennlig hvitt kjøtt, produsert på korn.

Sør-Trøndelag Bondelag besøkte Norsk Kylling 17. juni 2015 Foto: Tor Inge Lien

Kylling er mer ferskvare enn brød!

Når du kjører forbi Norsk Kylling i Engan på Støren i Midtre Gauldal, så se for deg store, lyse, rene rom hvor kyllingen henger på knagger som går i lange rekker oppunder taket og blir til fileter, grillbiter med uendelige smaker, rom hvor det lages pålegg, rom hvor pølsefarse blir til pølser… Hver dag går rundt 55 tonn fjørfekjøttvarer ut til markedet herfra . Det tar et drøyt døgn fra levende slakteferdig kylling i fjøset er blitt til en vare som leveres hvor som helst i landet.

Aina Reitan fra Flå Bondelag hjelper til med kornkverna i 2014

Det er straks klart for barneaktiviteter på Matfestivalen!

Trøndersk Matfestival har 10-års-jubileum i år, og det er ellevte gangen det dekkes opp til Matfestival i Trondheim sentrum! Også i år deltar Sør-Trøndelag Bondelag på barnas matfestival. I anledning matjordas år har vi med en palle med jord. Og hva vil befinne seg i jorda? Det får barna finne ut. Det blir muligheter for å skjære smaksprøver av grønnsaker, og selvfølgelig har vi med kornkvernene:-)

Egil Berdal og Turid Mjønesaune peker mot fjellet der tunellen kommer ut på Mjønes Fv 714

Kan vi flytte vei før det hugges i fjell?

Det er ”godt gjort” av ansvarlig planlegger Statens Vegvesen å treffe på den ene av to bosetninger langs den i hovedsak svært tynt befolkede fjorden. På denne måten blir to gårdsbruk ødelagt og flere familier får ødelagt sitt bomiljø for all framtid, innleder organisasjonssjef Jon Gisle Vikan Sør-Trøndelag Bondelag sin høringsuttalelse for reguleringsplan for fylkesvei 714 Stokkanhaugen – Sundan. Og det er kryssinga over Åstfjorden det siktes til.

Foto: Håvard Zeiner

Kunnskap er gull verdt

Optimismen råder blant bøndene på Ytterøy. Samtidig er de opptatt av å lære nye ting.

Lars Morten Rosmo Sør-Trøndelag Bondelag

Jordvern et av vår tids viktigste miljøspørsmål

Morgendagens forbrukere vil etterspørre trygg mat som er produsert på en bærekraftig måte. De vil stille krav om bærekraft i hele verdikjeden, miljø, moral og helse. Trendsetterne blant dagens forbrukere vil se hvordan maten produseres, de handler lokalt og kortreist. Den nye urbanisten vil selv ha jord på hendene og produsere til eget forbruk. Med dagens politiske kurs vil den jorda vi skal produsere grønnsaker, bær og korn på i framtida være lagt under asfalt. Dette er en av de største miljøtruslene i vår tid. I et miljøregnskap er bruken av matjorda et av de viktigste spørsmålene som NTNU ikke kan overse, sier fylkesleder Lars Morten Rosmo i et avisinnlegg i Adresseavisen.

Lars Morten Rosmo Sør-Trøndelag Bondelag

Midt-Norsk kompetansesenter for landbruk og felles satsing på Fou

Gjennom prosjektet Grønn forskning i Midt-Norge og Kompetanseløft trøndersk landbruk har vi hatt felles satsing på forskning og utdanning. Her er det lagt vekt på å involvere næringa og FoU miljøene i hele regionen. Nå må vi bygge videre på dette samarbeidet for å utvikle arbeidet i NIBIO i vår region til det utviklingsredskapet det skal være. Vår region trenger tung satsing på FoU, vi har alle forutsetninger for å ta en ledende rolle om vi ikke skusler dette bort i intern strid. Men dette krever at alle parter vil bygge tillit og bidra til felles beste, ut over snever kommunal geografitenking. sier Lars Morten Rosmo i et leserinnlegg i Trønderavisa og Adresseavisa i dag

Bjørnar Berg

Åpen pelsdyrgård

Bjørnar Berg og familien åpner sin pelsdyrgård for publikum søndag 21. Juni kl 1200-1500. Adressen er Bjørnahaugveien på Byneset og veien er skiltet fra Ila og Klett.

Våre samarbeidspartnere