Åpen pelsdyrgård

Av Jon Gisle Vikan,
  • Tips en venn om denne siden

I helga var det åpen pelsdyrgård på 78 pelsdyrgårder i hele landet, hvorav 18 i Trøndelag. På pelsdyrgården til Bjørnar Berg på Byneset var det godt oppmøte av store og små publikum som fikk omvisning av hele familien Berg.

 

Bjørnar Berg driver med sølvrev og har ca. 550 avlstisper som årlig får mellom 3 og fire hvalper. Dyrene var rolige og friske uten tegn til stess eller mistrivsel. - Mye har skjedd i husdyravlen i de iste 10 - 20 årene - sa Bjørnar - dyrene er blitt mye roligere og tilpasset et liv i bur -

.

Bjørnar  driver pelsdyroppdrett som eneyrke og leier i tillegg hjelp i enkelte perioder av året, som under hvalping og pelsing. Han samarbeider med en annen oppdretter i nabolaget om pelsingen. Årlig sender han over 2000 skinn av god kvalitet til pelsdyrauksjonen i Finland.

- Norges Pelsdyravlslag fortjener honnør på den måten de har åpnet næringen for publikum - sier org sjef Jon Gisle Vikan i Bondelaget - De har fått vist fram ei næring som driver et godt og forsvarlig husdyrhold. Dette er en fin måte å imøtegå den kritikken pelsdyrnæringa har vært utsatt for i media -

Foto: Ove Magne Ribsskog

Styret besøkte Tine Verdal

Styret i Nord-Trøndelag Bondelag la mandagens styremøte til Tines meieri på Verdal. Der fikk styret både orientering og omvisning.

Lars Petter Bartnes

Bartnes: Dramatisk situasjon for kylling

For første gang får husdyrprodusenter tilbud om å bli kjøpt ut av en produksjon. Det skjer innen kylling, og det er meget spesielle grep som tas, mener bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

Kyllinger i Budalen Foto: Ane Aunøien Moen for Sør-Trøndelag Bondelag

Gambling med framtida

Konsesjonsgrensa på slaktekylling ble doblet fra 140000 til 280000, tross sterke advarsler om at det ville medføre sentralisering av slaktekyllingproduksjonen. Tidligere landbruksminister Sylvi Listhaug forsvarte vedtaket og argumenterte med at da ville flere bønder få muligheten til å bli heltidsbønder. Vi ser at det er det motsatte som skjer.

Pause i forsamling på Framtid i landbruket

Framtid i landbruket!

Flere år på rad har Meldal Bondelag i samarbeid med TINE, Nortura, Felleskjøpet Agri og NLR Sør-Trøndelag arrangert den populære landbruksdagen "Framtid i landbruket". Meldal samfunnshus var onsdag 13. januar smekkfullt av bønder og andre landbruksinteresserte, og en blidspent og meget fornøyd leder i Meldal Bondelag, Ola Bjørkøy, lovet forsamlingen at det blir landbruksdag neste år også.

Mat og Landbruk Kronprinsen Foto Kari Åker

En samarbeidsorientert landbruksminister?

Sør-Trøndelag Bondelag sendte tre representanter til årets Mat og Landbruk på Lillestrøm. De fikk oppleve Kronprinsen som sto fram som birøkter og høre hva den nye landbruksministeren Jon Georg Dale hadde å si til landbruket. Temaet for årets Mat og Landbruk var det grønne skiftet. Fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag har følgende betraktninger rundt den nye landbruksministeren.

 (Foto: Dimitri Koutsomytis, =Oslo/Det kongelige hoff)

Følg Mat og landbruk direkte

Både kronprins Håkon og den nye landbruksministeren kommer til konferansen Mat og landbruk, som starter tirsdag kl. 12.40. Du kan følge konferansen direkte.

Smågris

Ny mistanke om LA-MRSA

Det er mistanke om LA-MRSA i en svinebesetning i Nord-Trøndelag. Det tas også prøver fra seks kontaktbesetninger.

Foto: LMD

Revolusjon eller revisjon

Forenklingsutvalget la mandag fram sin rapport, uten å komme med en klar anbefaling om forenkling av virkemidlene. I stedet lanseres to alternativer: Revolusjon eller revisjon.

Julebilde Sør-Trøndelag Bondelag 2015

God jul og godt nyttår fra Sør-Trøndelag Bondelag

Så er den her straks igjen – jula. Den siste uka har vi ryddet etter og prøvd å avslutte et svært travelt år. Vi går ut av året med nesten akkurat like mange medlemmer som vi hadde i fjor. En stor innsats for landbruket i Sør-Trøndelag gjøres av fylkesstyret og lokallagene i bondelaget, hos fylkeskommunen, hos Fylkesmannen, i faglagene, forsøksringene, landbrukskontorene, næringsmiddelbedriftene. Sør-Trøndelag Bondelag ønsker takke for godt samarbeid i året som har gått.

Jon Olav

Godt oppmøte på årets kornmøter

Trøndersk Kornutvalg arrangerte kornmøter i forrige uke i Overhalla, Verdal og Trondheim kommuner. Til sammen ca. 120 kornbønder fikk en oppdatering om verdiprøving av bygg og havre i 2015, samt en innføring i god agronomisk praksis for å få stabile og høyere kornavlinger. Jon Olav Forbord fra Nord-Trøndelag Landbruksrådgiving var hovedforedragsholder.

Trøndersk mester havredyrking

Braa Havredyrkerlag er trøndersk mester i havredyrking

Det var godt oppmøte på kornmøte på Skjetlein den 10. desember da Braa Havredyrkerlag ble kåret til Trøndersk Mester i havredyrking 2015. Laget oppnådde en avling på 621 kg pr dekar og et dekningsbidrag på 932 kr pr dekar.

Deltagere på kyllingmøte bondelagene og fjørfelaget i Trøndelag 2. des 2015 Foto Ylva Freed

Kyllingproduksjon i Trøndelag!

Kyllingprodusentene i Trøndelag vil stå sammen! Vi har en bønn om at Nortura og Norsk Kylling snakker sammen og planlegger et slakteanlegg sammen her i Trøndelag! De som tok til ordet på Fjørfelagets og Bondelagets møte for kyllingprodusenter i Trøndelag 2. desember var samstemte i dette.

Våre samarbeidspartnere