Åpen pelsdyrgård

Av Jon Gisle Vikan,
  • Tips en venn om denne siden

I helga var det åpen pelsdyrgård på 78 pelsdyrgårder i hele landet, hvorav 18 i Trøndelag. På pelsdyrgården til Bjørnar Berg på Byneset var det godt oppmøte av store og små publikum som fikk omvisning av hele familien Berg.

 

Bjørnar Berg driver med sølvrev og har ca. 550 avlstisper som årlig får mellom 3 og fire hvalper. Dyrene var rolige og friske uten tegn til stess eller mistrivsel. - Mye har skjedd i husdyravlen i de iste 10 - 20 årene - sa Bjørnar - dyrene er blitt mye roligere og tilpasset et liv i bur -

.

Bjørnar  driver pelsdyroppdrett som eneyrke og leier i tillegg hjelp i enkelte perioder av året, som under hvalping og pelsing. Han samarbeider med en annen oppdretter i nabolaget om pelsingen. Årlig sender han over 2000 skinn av god kvalitet til pelsdyrauksjonen i Finland.

- Norges Pelsdyravlslag fortjener honnør på den måten de har åpnet næringen for publikum - sier org sjef Jon Gisle Vikan i Bondelaget - De har fått vist fram ei næring som driver et godt og forsvarlig husdyrhold. Dette er en fin måte å imøtegå den kritikken pelsdyrnæringa har vært utsatt for i media -

Foto: Kjell Heggelund

Gåsejegerne blir stadig mer treffsikre

På 1990-tallet ble det skadeskutt en kortnebbgås for hver felte gås. Med kortere skuddavstand og endrede jaktvaner, har skadeskytingsprosenten sunket betraktelig.

Klæbu Bondelag og Jonettaplassen barnehage

Livsglad våronnaksjon i Klæbu

Denne uka har Klæbu bondelag vært på farten i barnehager og på sykehjemmet med settepotet, kålplanter og kubæsj. Godt mottatt ble de av både de yngste og de eldste, sier en entusiastisk Jan Egil Tillereggen fra Klæbu Bondelag

Arkivfoto

Åpen gård 13 steder i Nord-Trøndelag

Hele 13 steder i Nord-Trøndelag blir det Åpen gård i år, og det første arrangementet er allerede lørdag 28. mai på Val videregående skole i Nærøy.

Asbjørn Helland

Avtale med staten i jordbruksoppgjøret

Norges Bondelag har inngått avtale med staten i årets jordbruksoppgjør, med en ramme på 350 millioner kroner. Bondelaget har oppnådd en styrking av mindre og mellomstore bruk i forhold til statens tilbud, og løsdriftskravet blir utsatt i ti år.

lars

En pragmatisk avtale

- For norsk matproduksjon sin framtid er det ikke nok å bevege denne regjeringa i riktig retning, hele politikken må snus dersom vi skal få til økt matproduksjon og et landbruk over hele landet - sier fylkesleder Lars Morten Rosmo i en kommentar til at det i det ble inngått en ny jordbruksavtale.

lars

Muligheter på økonomi krevende på politikk

Landbruket har i sitt krav prioritert å sikre de mindre og mellomstore brukene et inntektsgrunnlag slik at vi kan produsere mat over hele landet. Staten har i sitt tilbud valgt å prioritere de store brukene - sier fylkesleder Lars Morten Rosmo som en reaksjon på tilbudet som statsråd Dale kom med i dag i årets jordbruksforhandlinger

Igelsrud og Helland

Regjeringa på kollisjonskurs med folk flest

Staten tilbyr et jordbruksoppgjør på 90 millioner kroner, og vil kutte budsjettoverføringene med 70 millioner kroner. – Helt uforståelig, sier leder Asbjørn Helland i Nord-Trøndelag Bondelag.

.

Behov for sporskifte

- Jeg er ingen Moses som kommer ned fra fjellet, sa Reidar Almås til en fullstappet sal på Mære Landbruksskole sist fredag. Hele 70 personer møtte opp da Nord-Trøndelag Bondelag og Mære Landbruksskole inviterte til landbrukspolitisk møte.

Helland og Dale

Krever brudd med Listhaug-retningen

Jordbruket ønsker et brudd med Listhaug-linja, og ei større satsing på små og mellomstore bruk. – Det er helt nødvendig skal vi nå Stortingets mål om økt matproduksjon, sier leder Asbjørn Helland i Nord-Trøndelag Bondelag.

Våre samarbeidspartnere