Rammen for avtalen er på 3015 mill. kr. og gir en tetting av det beregnede normerte inntektsgapet på 60.000 kr. pr. familieårsverk. Den økonomiske ramma innebærer 2217 mill. kr. i økte tilskudd i 2025 og 627. kr i økte målpriser fra 1. juli 2024. Effekten på forbrukerprisene av økte målpriser og forventet prisvekst på varer det ikke settes målpris på i jordbruksforhandlingene, er beregnet og utgjør om lag 400 kr. pr husstand. Alt i alt er dette en god avtale for trønderbonden sier leder i Trøndelag Bondelag, Petter Harald Kimo.

Fylkesleder i Trøndelag Bondelag Petter Harald Kimo i fjøset med peltor på øret klar til å ta imot reaksjoner fra lokale bondelag i TrøndelagAvtalen gir oss et betydelig løft for trønderske melkeprodusentene sier Petter Harald Kimo, leder i Trøndelag Bondelag. Dagens inngåelse av jordbruksavtale er et steg i riktig retning. 220 mill er bevilget ekstra til melkeproduksjon allerede fra juli 2024. Inntektsnivået for sau og ammeku er fortsatt for lavt, selv om vi har løfta nivået noe gjennom disse forhandlingene. Kjøttprodusenter i Stjørdal fikk gjennomslag for justering av sonegrenser, noe som utgjør mye på gårdsnivå. De store gras- og beiteressursene vi har i Norge må brukes til matproduksjon – også for å sikre norsk selvforsyning, påpeker Kimo. 

Trøndersk landbruk sto samla for ei verdiskaping på 17,4 mrd kroner i 2021. Det utgjør nesten 10 prosent av økonomien i Trøndelag. Men verdiskapinga har gått ned med 1,5 prosent på 6 år. Verdiskapinga på gårdsnivå i melkeproduksjonen har gått ned med 15% fra 2015 til 2021! Det er fremdeles over 50% båsfjøs i Trøndelag. Et løft i melkeproduksjonen var derfor helt nødvendig for å opprettholde trua på ei framtid i landbruket, poengterer Kimo   

Planteproduksjon og husdyrproduksjon er biologi med høy risiko og matproduksjon kan ikke kan skrus av og på, sier Kimo. Avtalen sørger for bedre ordninger når dyra rammes av sykdom eller når det inntreffer produksjonssvikt på gården. Forebygging er viktig, samtidig som sikkerhetsnettet i en biologisk produksjon er viktig å ha på plass og at det fungerer, sier Kimo.  For Trøndelag kan vi også nevne at det ligger inne en styrking av tilskudd til ringormvaksinering.

Avtalen legger opp til en styrking av velferdsordningene med 6 %. I tillegg styrkes rettighetene til langtidssykemeldte fra 12 til 14 måneder.  Dette er en viktig del av å sikre bondens sikkerhetsnett. –  Å være bonde innebærer et stort ansvar for dyr og avlinger. Vi må ha et sikkerhetsnett med gode velferdsordninger både ved sykdom og fødsel for å sikre rekruttering til næringa, understreker Kimo.

Norge skal øke sjølforsyninga med minst 50%. Det har vært og er tøffe tider for bonden, spesielt økonomisk med økende kostnader som det har vært vanskelig å finne nok inndekning for. Årets jordbruksavtale er et steg i riktig retning. 

 

 

Kontaktpersoner Trøndelag Bondelag:

Petter Harald Kimo, fylkesleder, tlf 413 25 545

Kari Frøseth, organisasjonssjef, tlf 481 26 713

Pål-Krister V Langlid, seniorrådgiver, tlf 907 79 184