Sp-lederen ble ønsket velkommen av fylkesleder Asbjørn Helland, og Helland orienterte om bondelagets innspill til jordbruksforhandlingene. Spesielt hadde han fokus på Nord-Trøndelags utfordringer knyttet til markedsbalansering og avstand til markedet, samt frykten for strukturendringer.

Slagsvold Vedum kvitterte med at landbruket må stå på i forhandlingene og spesielt ha fokus på å forsvare budsjettmidlene. Han fortsatte med å vise til at landbruket har stor støtte i opinionen og at ”Å tulle med landbruket påvirker valg!”

Han mente også at matproduksjonen i Norge er helt avhengige av både små og store produsenter, og at de store produsentene i Norge tross alt er veldig små i et internasjonalt perspektiv.

Det korte møtet ble avsluttet med hyggelig lunsj.

Av Anne Marit Igelsrud