Nyheter fra Trøndelag Bondelag

Ledermøte 2020

I fin kombinasjon av fysisk og digital deltakelse ble ledermøte i år gjennomført med 49 påmeldte lokallag, styret, valgkomiteen og ansatte, mandag 30.november.

En avgjørende dag for norske bønder

Det blir ikke dobbel mottaksplikt på kjøtt for markedsregulator Nortura.  – Dette er veldig bra. Mottaksplikten skal være en risikoavlastning for bøndene, ikke for industrien, sier Bartnes.

Mentorordninga – ei suveren ordning

- Det er godt å vite at man ikke er alene. 25 år gamle Karoline Zahl var i startfasen med drift av ammeku da hun selv valgte Asbjørn Helland som mentor.

Åpent brev til våre trønderske stortingspolitikere

Fredag 13. november ble Stine Akselsen, fagsjef for Sjømat Norge, intervjuet av Finnmarken. I intervjuet velger hun å spille grønt og blått opp mot hverandre i forbindelse med forhandlingene rundt en ny handelsavtale med Storbritannia. Fylkesleder i Trøndelag Bondelag, Kari Åker og styremedlem Petter Harald Kimo (fagansvar for WTO), uttrykker et behov for å få avklart standpunkt blant våre trønderske stortingspolitikere i et åpent brev.

Bondecafe som samlingspunkt

Hølonda Bondelag har de senere årene lyktes med rekruttering av unge og nye bønder til lokallaget, takket være høy aktivitet og god inkludering.

Fylkesmannen omgjør kommunens konsesjonsinnvilgelse for Åsnes gård

Trøndelag Bondelag påklaget vedtaket der Namsos kommune gav Namdalen Træsliperi AS konsesjon på erverv av Åsnes gård. Nå har Fylkesmannen omgjort kommunens konsesjonsinnvilgelse. En seier! uttaler Kari Åker, fylkesleder i Trøndelag Bondelag.

Ikke spark den som ligger nede!

Ei lovlig næring er i ferd med å nedlegges etter en «hestehandel» i regjeringsforhandlinger.

ROT – læring om grønn næring!

Rekruttering er en av de viktigste sakene grønn utdanning og næring står overfor. Vi trenger ungdommenes engasjement for klima, dyr, natur, matproduksjon og bærekraftig ressursbruk!

Godt lokallagsarbeid nytter!

Anders Braa, lokallagsleder for Byneset Bondelag, er et godt eksempel på at lokallagsarbeid nytter og gir resultater for våre medlemmer.

Våre samarbeidspartnere