Nyheter fra Trøndelag Bondelag

Kari Åker innstilt som leder for nye Trøndelag Bondelag

Kari Åker fra Rissa er av valgnemnda innstilt som leder av fylkesstyret til nye Trøndelag Bondelag

Ny hjemmeside og nye facebookside for Trøndelag Bondelag

I disse dager jobber vi i administrasjonen på mange arenaer med å rigge oss og dere mot nye Trøndelag Bondelag. Blant annet jobbes det med ny hjemmeside, ny facebookside og nytt profileringsmateriell.

Ekstraordinært og konstituerende årsmøte, ledermøte dag 2- Historisk når Trøndelag Bondelag etableres

3.- 4. desember blir det nye Trøndelag Bondelag stiftet. De tidligere fylkeslaga skal avvikles i ekstraordinære årsmøter og ny fylkeslag med nytt styre skal etableres i et konstituerende årsmøte med representanter fra alle lokallag i Trøndelag

Bli med kurs for tillitsvalgte

Påmeldingsfrist snarest til kurs. Midtnorsk Landbruksråd arrangerer kurs for tillitsvalgte som ønsker å lære mer om organisasjonsarbeid.

Trøndelag har flest landbrukseiendommer

Ferske tall fra SSB viser at Trøndelag er det stedet i landet med flest landbrukseiendommer.

Våre samarbeidspartnere