Nyheter fra Trøndelag Bondelag

Trøndelag har flest landbrukseiendommer

Ferske tall fra SSB viser at Trøndelag er det stedet i landet med flest landbrukseiendommer.

Fullskala brannøvelse i Orkdal

Brannbil blålys

Brannalarmen går. Tett røyk velter ut fra ventilasjonsluker langs vegg og på tak i fjøset. Ut gjennom porten tumler en av gårdbrukerne. Røyken står også tett ut porten, men gårdbrukeren løper inn med brannslokkingsapparatet. Det brenner i en traktor på fôrbrettet. 200 dyr står inne i fjøset.

Ny forskrift om regulering av svineproduksjonen

I jordbruksoppgjøret 2018 ble det enighet om å styrke markedsreguleringen og stramme inn regelverket for svineproduksjon. I dag kom endelig forskriften.

Nedskalering av melkeproduksjon rammer hardt i Trøndelag

Regjeringens stans av eksportsubsidier for Jarlsberg og andre eksportvarer fra 2020, koster norske bønder en produksjonsreduksjon på om lag 100 millioner liter melk, tilsvarende 1 milliard norske kroner.

En SOPIN suksess

Gjengen bak suksessen SOPIN matfestival, er godt i gang med planlegginga av innholdet for matbonanzaen i 2020!

Veterinærforeninga på grisebesøk

Den Norske Veterinærforening ønsket å få bedre kjennskap til svin og svinehold. Torsdag denne uka var presidenten Toril Moseng og kommunikasjonsrådgiver Frauke Becher sammen med spesialveterinær Ingeborg Ålmo i Nortura, på besøk hos to svineprodusenter i Trøndelag.

Invitasjon til workshop- kartlegging av mulighetsrommet mellom hav-, jord- og skognæringene

Hav-, jord- og skognæringene ønsker å inspirere næringslivssektorene i de ulike biobaserte næringene i Trøndelag til å utforske mulighetsrommet for innovasjon mellom næringene og invitere til en næringslivsworkshop den 1. november.

Vellykket Åpen Gård - "sesong"!

Kafe i forsentralen på Thunegården i Bessaker

Åpen Gård er populært og mange tar turen for å se og lære om det som foregår på de trønderske gårdene. Tusen takk til alle som har bidratt:-)

Våre samarbeidspartnere