Nyheter fra Trøndelag Bondelag

Fikk jobb med en gang

Foto: Håvard Zeiner

Hun fikk jobb bare timer etter jobbintervjuet. I dag har Marita Holte vært landbruksrådgiver i to år.

Tur til Jæren for unge bønder i Sør-Trøndelag!

Busslast med unge bønder i Sør-Trøndelag 2014

Er du mellom 18 - 35 år? Driver du gård eller er i ferd med å ta over gård i Sør-Trøndelag? Har du lyst til å se nærmere på gårdsdrift og landbruk på Jæren? Bli med på studietur 19. - 21. mars!

Møte i Midtnorsk Samarbeidsråd

møte MNS

På møte i Midtnorsk Samarbeidsråd på Stjørdal fredag 30 januar ble det vedtatt å arrangere et stort "Bondestevne" 12 - 13 november i år. Videre ble det vedtatt å gjennomføre et pilotprosjekt innen Samordnet Opplæring av tillitsvalgte.

Et godt sted å lære

Foto: Håvard Zeiner

Heidi Verstad (26) har allerede rukket å jobbe flere steder etter at hun ble ferdig med naturbruksutdanningen på Mære landbruksskole.

Dialogmøter rovdyrerstatninger i Sør-Trøndelag

Sau og lam foto ST Bondelag

Det blir gjennomført fem informasjons-/dialogmøter om rovdyrerstatninger i Sør-Trøndelag. Vi ser behov for det nå når det har kommet ny forskrift for erstatning av tap av husdyr til rovvilt, sier rovdyransvarlig i styret til Sør-Trøndelag Bondelag, Frank Røym. Det er viktig at husdyreierne setter seg inn i vilkår og forebyggende tiltak. Samtidig som det blir mulighet for å stille spørsmål.

Hvor mange Erfaringsgrupper er det - og hva fokuserer de på?

.

Her kommer en oversikt over de som har fått midler fra KTL til å drive kompetanseheving i 2014/2015. Kanskje kan det være til inspirasjon for flere å starte opp? Er du med i en kukafe eller lignende kan dere nå få tilskudd for å hyre inn fagpersoner til å gi det en ekstra faglig tyngde.

Grunneiermøte - ny E6 i Rennebu og Midtre-Gauldal

Jon Gisle Vikan ST Bondelag

Rennebu og Midtre Gauldal har vedtatt hovedtraseene for ny Europavei 6 gjennom kommunene, fra kryss Løklia overfor Vindalsliene og til Ulsberg. Statens Vegvesen er nå i ferd med å starte reguleringsarbeidet for veitraseen. Bondelaget arrangerer informasjons- og innspillsmøte for grunneierne 12. januar på kommunehuset i Rennebu.

I Meldal arrangeres møtet Framtid i landbruket

Kaffekø på Åpen Gård i Meldal 2014 ATi

Fredag 16. januar inviterer landbruksorganisasjonene i Meldal til sitt årlige stormøte Framtid i landbruket. Helgrøde, årets grovfôr, jordbruksforhandlingene og erfaringer fra New Zealand står på programmet.

Våre samarbeidspartnere