Nyheter fra Trøndelag Bondelag

Får gode råd om nytt sauefjøs

Foto: Håvard Zeiner

Kristoffer Moan skal investere millioner i nytt sauefjøs i Leksvik. Da er det greit å få noen gode råd på veien.

Økt norsk forandel

Jan gunner

Sør-Trøndelag Bondelags forslag til årsmøtet med Representantskapets innstilling ble enstemmig vedtatt på Norges Bondelags årsmøte. Saken ble lagt fram av styremedlem Jan Gunnar Eilertsen i Norges Bondelag.

Internasjonale handelsavtaler

Lars inne

Stortingsrepresentant Knut Arild Hareide var gjest på årsmøtet i Norges Bondelag i dag. Etter Hareides innlegg ble det åpnet for spørsmål og fylkesleder Lars Morten Rosmo stilte spørsmål om Krf sin holdning til de kommende EØS artikkel 19 forhandlinger, TTIP avtalen og globaliseringsmeldingen.

Investeringsløft i melkeproduksjonen

Signe

Styremedlem og utsending Signe Lillian Nordmeland tok opp behovet for investeringer i melkeproduksjonen fram mot innføring av løsdriftskravet i 2024.

Norsk mat på norske ressurser

Arnt

Styremedlem og utsending Arnt Tilset Jr tok opp ammekua sin rolle i norsk landbrukspolitikk i sitt innlegg til årsmøtet.

Lammetilskuddet

Frank

Styremedlem og utsending Frank Røym holdt et innlegg på årsmøtet i Norges Bondelag der han tok opp endringer i lammetilskuddet som ble gjennomført i siste jordbruksavtale.

Ta vare på ungdommen

kari

Styremedlem og utsending Kari Åker hadde et innlegg på årsmøte i Norges Bondelag der hun tok opp at vi må ta vare på ungdommene som vil inn i landbruket.

Arbeid for sterkere allianser

Lars årsmøte

- For å lykkes i den viktige oppgaven med å produsere mer norsk mat, trenger vi et sterkere bondelag - sa fylkesleder Lars Morten Rosmo i sin tale til årsmøtet i Norges Bondelag - årets oppgjør viser at vi må gjøre en bedre jobb politisk, vi må arbeide for en bredere og sterkere politisk allianse.-

Våre samarbeidspartnere