Nyheter fra Trøndelag Bondelag

Kylling er mer ferskvare enn brød!

Sør-Trøndelag Bondelag besøkte Norsk Kylling 17. juni 2015 Foto: Tor Inge Lien

Når du kjører forbi Norsk Kylling i Engan på Støren i Midtre Gauldal, så se for deg store, lyse, rene rom hvor kyllingen henger på knagger som går i lange rekker oppunder taket og blir til fileter, grillbiter med uendelige smaker, rom hvor det lages pålegg, rom hvor pølsefarse blir til pølser… Hver dag går rundt 55 tonn fjørfekjøttvarer ut til markedet herfra . Det tar et drøyt døgn fra levende slakteferdig kylling i fjøset er blitt til en vare som leveres hvor som helst i landet.

Det er straks klart for barneaktiviteter på Matfestivalen!

Aina Reitan fra Flå Bondelag hjelper til med kornkverna i 2014

Trøndersk Matfestival har 10-års-jubileum i år, og det er ellevte gangen det dekkes opp til Matfestival i Trondheim sentrum! Også i år deltar Sør-Trøndelag Bondelag på barnas matfestival. I anledning matjordas år har vi med en palle med jord. Og hva vil befinne seg i jorda? Det får barna finne ut. Det blir muligheter for å skjære smaksprøver av grønnsaker, og selvfølgelig har vi med kornkvernene:-)

Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket

Fjellmeieri i Midtre-Gauldal

Søknadsfristen er 20. august med unntak av tilskudd til drift av beitelag der fristen er 1. november. Ordninga er en del av Regionalt miljøprogram (RMP) og ble innført i 2005.

Kan vi flytte vei før det hugges i fjell?

Egil Berdal og Turid Mjønesaune peker mot fjellet der tunellen kommer ut på Mjønes Fv 714

Det er ”godt gjort” av ansvarlig planlegger Statens Vegvesen å treffe på den ene av to bosetninger langs den i hovedsak svært tynt befolkede fjorden. På denne måten blir to gårdsbruk ødelagt og flere familier får ødelagt sitt bomiljø for all framtid, innleder organisasjonssjef Jon Gisle Vikan Sør-Trøndelag Bondelag sin høringsuttalelse for reguleringsplan for fylkesvei 714 Stokkanhaugen – Sundan. Og det er kryssinga over Åstfjorden det siktes til.

Kunnskap er gull verdt

Foto: Håvard Zeiner

Optimismen råder blant bøndene på Ytterøy. Samtidig er de opptatt av å lære nye ting.

Jordvern et av vår tids viktigste miljøspørsmål

Lars Morten Rosmo Sør-Trøndelag Bondelag

Morgendagens forbrukere vil etterspørre trygg mat som er produsert på en bærekraftig måte. De vil stille krav om bærekraft i hele verdikjeden, miljø, moral og helse. Trendsetterne blant dagens forbrukere vil se hvordan maten produseres, de handler lokalt og kortreist. Den nye urbanisten vil selv ha jord på hendene og produsere til eget forbruk. Med dagens politiske kurs vil den jorda vi skal produsere grønnsaker, bær og korn på i framtida være lagt under asfalt. Dette er en av de største miljøtruslene i vår tid. I et miljøregnskap er bruken av matjorda et av de viktigste spørsmålene som NTNU ikke kan overse, sier fylkesleder Lars Morten Rosmo i et avisinnlegg i Adresseavisen.

Midt-Norsk kompetansesenter for landbruk og felles satsing på Fou

Lars Morten Rosmo Sør-Trøndelag Bondelag

Gjennom prosjektet Grønn forskning i Midt-Norge og Kompetanseløft trøndersk landbruk har vi hatt felles satsing på forskning og utdanning. Her er det lagt vekt på å involvere næringa og FoU miljøene i hele regionen. Nå må vi bygge videre på dette samarbeidet for å utvikle arbeidet i NIBIO i vår region til det utviklingsredskapet det skal være. Vår region trenger tung satsing på FoU, vi har alle forutsetninger for å ta en ledende rolle om vi ikke skusler dette bort i intern strid. Men dette krever at alle parter vil bygge tillit og bidra til felles beste, ut over snever kommunal geografitenking. sier Lars Morten Rosmo i et leserinnlegg i Trønderavisa og Adresseavisa i dag

Åpen pelsdyrgård

Bjørnar Berg

Bjørnar Berg og familien åpner sin pelsdyrgård for publikum søndag 21. Juni kl 1200-1500. Adressen er Bjørnahaugveien på Byneset og veien er skiltet fra Ila og Klett.

Våre samarbeidspartnere