Nyheter fra Trøndelag Bondelag

Trønderbonden i framtida og Åpen Gård på Øya vgs

Lars Petter Bartnes Norges Bondelag

Fredag 18. september trør Melhus Bondelag og MelhusBanken til med landbrukspolitisk debatt på Øya vgs. Hvem har makta - bonden, politikerne eller markedet? Lars Petter Bartnes kommer - kommer du? Lørdag 19. september er det Åpen Gård med mange aktiviteter.

Stort engasjement i potetkonkurransen - and the winner is…

Ola T Lånke tar opp poteter

Rennebu, Oppdal, Selbu, Agdenes og Åfjord deltok i den store potetdyrkingskonkurransen Sør-Trøndelag Bondelag utlyste på årsmøtet 12. mars i år. Dette i anledning FNs år for matjorda, og kommunevalget. Og i dag har vi kåra vinneren!

Har er det trangt, gitt. Kan vi få gjort noe med jernbaneundergangene?

Trange jernbaneunderganger Foto Frank Røym

Styremedlem Frank Røym i Sør-Trøndelag Bondelag er en populær kar. Og han har fått være med på en god del valgkampturer rundt om i fylket vårt. Senest forrige uke var han invitert med Arbeiderpartiet på en runde i Midtre-Gauldal. Denne gangen var det ikke rovdyr som var i fokus, men trange jernbaneunderganger.

Manifest forplikter

Signering Aps landbrukspolitiske manifest

Arbeiderpartiet i Sør-Trøndelag inviterte til signering av landbrukspolitisk manifest. Men en kan ikke skrive under på hva som helst, så da ble det noen runder med innspill først. Og Sør-Trøndelag Bondelag fikk igjennom det vi mente måtte være på plass for et såpass forpliktende samarbeid som et manifest er.

Hvilken karrieremuligheter har jeg ved å gå naturbruk?

Grønn utdanning

Manglende kunnskap om karrieremuligheter ved grønn utdanning har ført til at landbruket står ovenfor store rekrutteringsutfordringer, spesielt hos apparatet som rådgir bonden. Kompetanseløft Trøndersk landbruk lanserer nå en litt annerledes rekrutteringsbrosjyre for grønn utdanning. Her synliggjøres sentrale aktører i landbrukets behov for kompetanse.

Ny bonde eller skogbruker? Forvirra? Endelig er brosjyren som hjelper deg her!

fremside brosjyre

I en oppstartsfase er det mye du skal forholde deg til som ny bonde og/eller skogbruker. Det er mange som har etterlyst en brosjyre som beskriver prosessene i denne fasen. Nå er den endelig her. Et stort apparat i Trøndelag har vært i sving for å få til denne brosjyren! Resultatet er endelig klart!

Smilefjes? Surfjes? Spørsmålstegn? Valgdagen 14. september nærmer seg!

Smilefjes Sør-Trøndelag Bondelag fylkestingvalg Sør-Trøndelag 2015

Sør-Trøndelag Bondelag har gått gjennom det som står om landbruk i de politiske partienes valgprogram til høstens Fylkestingsvalg på fem tema som er viktige for oss. Kanskje kan det hjelpe deg til å plukke ut hvilket parti du skal velge ut fra hva du syns er viktig for deg når det gjelder landbruk?

Til Norge for å lære?

Lars Morten Rosmo Sør-Trøndelag Bondelag

EU mangler en politikk som tar vare på matjorda og produksjonen av mat over hele Europa. Politikere og landbruk må våge å vike bort fra en kortsiktig ideologi om fri konkurranse på verdensmarkedet til fordel for trygg og nok mat på lang sikt. Se og lær av Norge, «den norske modellen» bygger på denne målsettinga, sier fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag i en kronikk som sto på trykk i Nationen denne uka.

Våre samarbeidspartnere