Nyheter fra Trøndelag Bondelag

Resultat med et nødskrik

Norges Bondelag og staten har inngått en jordbruksavtale som sikrer landbruket en inntektsmulighet på 13.000 kr pr årsverk. Dette er 3000 kr under snittet for andre yrkesgrupper. Med et nødskrik kan dette aksepteres, sier fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag Lars Morten Rosmo.

Stor aksjonsvilje

I går kveld samlet styret og lokallagene seg i et møte på Skjetlein Grønt Kompetansesenter der bondelagets krav og regjeringens tilbud i årets jordbruksforhandlinger ble diskutert.

Norsk matproduksjon i det blå

- Regjeringa sitt tilbud i årets jordbruksforhandlinger vil gi deg mindre sunn og kortreist mat fra norske jorder - sier fylkesleder Lars Morten Rosmo i en kommentar til regjeringens tilbud i årets jordbruksforhandlinger.

Jordvern og matproduksjon

"Värdefull åkermark forsvinner" er tittelen på en artikkel i Gøteborgsposten som omhandler en doktorgradsavhandling av Elin Slätmo ved Gøteborgs Universitet. - Matjord er en begrenset naturressurs som må tas bedre vare på i samfunnet - sier forsker Elin Slätmo.

Dyrker optimismen rundt sau

Sauebøndene i Rennebu i Sør-Trøndelag sier de kan lære mye av hverandre.

Åpent landbrukspolitisk informasjonsmøte

Bondelaga i Leksvik og Rissa inviterer politikere og bønder til åpent landbrukspolitisk informasjonsmøte 26. mai. Vanvikan Samfunnshus er stedet der startskuddet for den landbrukspolitiske valgkampene i de to kommunene starter!

Heis flagget 1. mai

Sør-Trøndelag Bondelag oppfordrer alle medlemmer til å heise flagget første mai, selv om det er travle våronntider.

Kunnskap de ikke kunne vært foruten

Fire melkebønder fra Snåsa får så mye ut av å møtes at de vil fortsette med samlinger så lenge det er mulig.

Et krav for økt matproduksjon

- Kravet er retta inn på å møte utfordringene med klimaendringene og å legge til rette for at all dyrkajorda skal produsere mat på en lønnsom og bærekraftig måte - sier fylkesleder Lars Morten Rosmo i en kommentar til kravet i årets jordbruksforhandlinger.

Potet på programmet

Skal du bli en bedre grønnsaksprodusent, må du følge med på det som skjer. I Levanger lærer de av hverandre.

Våronn i Selbu!

I lykkerus over nypløyd jord (jeg blir alltid litt høy når jeg får teften av den) og vårsol, så måtte jeg skrible ned noen ord før sengetid! Tenkte styremedlem i Sør-Trøndelag Bondelag og lokallagsleder i Selbu Bondelag, Sissel Berge. Her får du del i tankene.

Mange bondevenner blant fylkespolitikerne

Fylkespolitikerne og den administrative ledelsen i Sør-Trøndelag Fylkeskommune tok testen og ble høytidelig utnevnt til både bondevenn, bonde, bybonde, bondespire og framtidsbonde av fylkesleder Lars Morten Rosmo.

Hvilken bonde er du??

I dag gikk startskuddet for årets kampanje før jordbruksforhandlingene tar til for fullt. Bønder skaper positiv blest rundt det å være bonde. Eller var det skapbonde? Eller var det bondespire, bybonde, bondevenn...

Spesial made for Hanne!

Arild (28) og Hanne (26) har drevet Helland Holstein på Varhaug i Rogaland i seks år. Og her er det ungt pågangsmot! Vi bruker det vi har og prøver å gjøre det beste ut av det, sa de til de unge bøndene som var på besøk fra Sør-Trøndelag. Og vi lot oss imponere.

Solveig og Erik har planene klare

2015 blir et begivenhetsrikt år for Solveig Løvø og Erik Kvam. Først skal de gifte seg, så skal de overta gård.

Fra komle til kloster!

Unge sørtrønderske bønder studerer Rogalands landbruk. "Her er landbruket profesjonalisert og kapitalistisk. En bonde fra Rogaland ville spurt hva tjener du på dette, men det gjør ikke dere", sa assisterende landbruksdirektør Geir Skadberg til de 20 lydhøre unge bøndene.

Bjugn Bondelag Årets lokalag!

Fagmøter, Landbruksspillet, familiedag, Quiz-aften, julebord, aktiv Facebook-side, synlige aksjoner, medlemsverving og deltagelse på bygda-dager, deltar på fylkets arrangementer. Bjugn Bondelag ble kåret til Årets lokallag.

Fra telt til drivhus!

Gode venner det har skjedd noe, uten at vi helt har fått det med oss. De unge bøndene jeg møter i dag er ikke 40 de er 25, og det er mange av dem. På møter der det før dukka opp 10 stk rundt 40, er det i dag 60 og 70 stk mellom 25 og 30. Unge mennesker som vil bli bønder, som er bønder og satser framtida si på å bygge opp et gårdsbruk. Fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag, Lars Morten Rosmo er veldig fornøyd med tanke på framtida i landbruket.

Kompetansekafe i 16. april - Bioenergi - ferdigvarme

Skjetlein grønt kompetansesenter inviterer til kompetansekafe 16.april. Interessen for bioenergi er stor, og mange er nysgjerrig på bruk av bioenergi i bygg. Kom å få en orientering og diskusjon om økt fokus på bioenergi i byggeplanleggingen.

Mange jern i ilden

Anne Lise Haugdahl Humstad (24) rekrutterer nye gårdbrukere, klipper sau og tar utdanning. Men tom for energi er hun ikke.

Suksess med eget firma

Stian Aakre (25) rydder skog på øya Leka i Nord-Trøndelag. Han startet eget firma etter å ha tatt naturbruk på Val videregående skole.

Kunne ikke tenkt seg et liv uten dyr på gården

Tone Aune (29) sier det er viktig å ha dyr på gården selv om verken hun eller mannen er gårdbrukere på heltid.

Fikk jobb med en gang

Hun fikk jobb bare timer etter jobbintervjuet. I dag har Marita Holte vært landbruksrådgiver i to år.

Tur til Jæren for unge bønder i Sør-Trøndelag!

Er du mellom 18 - 35 år? Driver du gård eller er i ferd med å ta over gård i Sør-Trøndelag? Har du lyst til å se nærmere på gårdsdrift og landbruk på Jæren? Bli med på studietur 19. - 21. mars!

Møte i Midtnorsk Samarbeidsråd

På møte i Midtnorsk Samarbeidsråd på Stjørdal fredag 30 januar ble det vedtatt å arrangere et stort "Bondestevne" 12 - 13 november i år. Videre ble det vedtatt å gjennomføre et pilotprosjekt innen Samordnet Opplæring av tillitsvalgte.

Et godt sted å lære

Heidi Verstad (26) har allerede rukket å jobbe flere steder etter at hun ble ferdig med naturbruksutdanningen på Mære landbruksskole.

Dialogmøter rovdyrerstatninger i Sør-Trøndelag

Det blir gjennomført fem informasjons-/dialogmøter om rovdyrerstatninger i Sør-Trøndelag. Vi ser behov for det nå når det har kommet ny forskrift for erstatning av tap av husdyr til rovvilt, sier rovdyransvarlig i styret til Sør-Trøndelag Bondelag, Frank Røym. Det er viktig at husdyreierne setter seg inn i vilkår og forebyggende tiltak. Samtidig som det blir mulighet for å stille spørsmål.

Hvor mange Erfaringsgrupper er det - og hva fokuserer de på?

Her kommer en oversikt over de som har fått midler fra KTL til å drive kompetanseheving i 2014/2015. Kanskje kan det være til inspirasjon for flere å starte opp? Er du med i en kukafe eller lignende kan dere nå få tilskudd for å hyre inn fagpersoner til å gi det en ekstra faglig tyngde.

Grunneiermøte - ny E6 i Rennebu og Midtre-Gauldal

Rennebu og Midtre Gauldal har vedtatt hovedtraseene for ny Europavei 6 gjennom kommunene, fra kryss Løklia overfor Vindalsliene og til Ulsberg. Statens Vegvesen er nå i ferd med å starte reguleringsarbeidet for veitraseen. Bondelaget arrangerer informasjons- og innspillsmøte for grunneierne 12. januar på kommunehuset i Rennebu.

I Meldal arrangeres møtet Framtid i landbruket

Fredag 16. januar inviterer landbruksorganisasjonene i Meldal til sitt årlige stormøte Framtid i landbruket. Helgrøde, årets grovfôr, jordbruksforhandlingene og erfaringer fra New Zealand står på programmet.

Våre samarbeidspartnere