Nyheter fra Trøndelag Bondelag

En bondes privilegium

Styremedlem i Sør-Trøndelag Bondelag og melkebonde med utbyggingsplaner klare, Nina Vangen Ranøien, gir oss her sine refleksjoner. Bondeyrket er allsidig, og sammensatt – og en føler press og usikkerhet fra alle kanter. Men siden det er fredag, gården er bada i sol og livet er godt å leve – kjenner jeg behovet for å minne meg sjøl og andre på hvorfor jeg velger å være bonde, skriver Nina.

Regionmøtene for i år er historie, mens lokallagas historier skal opp og fram!

76 styremedlemmer fordelt på 29 lokale bondelag møtte opp på de fem regionmøtene Sør-Trøndelag Bondelag arrangerte. Organisasjonssjef Jon Gisle Vikan sier han er fornøyd med oppslutningen selv om det var ønskelig at alle lokallagene var representert. Nå er lista lang over små og store saker lokallagene vil ha opp og fram. Det er bare å brette opp ermene, sier Vikan.

Slaget om matproduksjonen

Debattmøte om matproduksjon og landbrukspolitikk på Stiklestad mandag 4. februar kl 19.00. Ola Borten Moe og Svein Flåtten innleder, og møte er åpent for alle interesserte.

Konferanse om jordvern

Sør-Trøndelag Bondelag arrangerer i samarbeid med Fylkesmannen, Fylkeskommunen, Trondheim kommune og Trondheimsregionen en stor jordvernkonferansen, "Kampen on arealene" torsdag 14. februar på Rica Nidelven Hotell i Trondheim. - Det er et meget godt program som er laget - sier fylkesleder Lars Morten Rosmo - og vi er særlig tilfredse med at statsråd Marit Arnstad kommer. Denne regionen har store utfordringer når det gjelder samferdsel og jordvern -

Midtnorge selger mest melkekvote

Statens Landbruksforvaltning melder på sine hjemmeside at 433 kumelkprodusenter solgte 37,9 mill liter kvote i 2012. Av disse valgte 42 produsenter å selge bare deler av melkekvoten. I Sør-Trøndelag valgte 59 melkeprodusenter å selge kvoten, av disse valgte 9 produsenter å selge deler av kvoten. Statistikken for salg viser også at det er solgt mest kvote i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.

Branndag i Hemne

Bondelaga i Hemne inviterer til branndag 16. januar kl. 10.30-15.00 på Svanem Samfunnshus.

Mer til journalister enn bønder

På Nettavisen i går skriver Gunnar Stavrum om overføringene over statsbudsjettet til avisene og sammenligner det med overføringene til landbruket. - Staten gir mer økonomisk støtte til norske journalister enn til norske bønder. Det er mediene lite opptatt av å fortelle videre - sier Gunnar Stavrum

Kompetanseløft Trøndersk landbruk i startfasen!

Kompetanse er avgjørende for å lykkes i alle ledd i landbruksdrifta. Fylkesmannen, fylkeskommunen og Bondelaga i Nord- og Sør- Trøndelag har sammen initiert satsinga Kompetanseløft Trøndersk landbruk. Dette er ett av tiltaka som er løftet frem fra Landbruksmelding for Trøndelag.

Seier for beitenæringen

I går ble det avsagt kjennelse i Sør-Trøndelag Tingrett i saken mellom saueier Ola Krokann i Oppdal og staten v/Direktoratet for Naturforvaltning. - Dommen ga Ola Krokann medhold på alle punkter - sier styremedlem og rovviltansvarlig i Sør-Trøndelag Bondelag Frank Røym - og dette blir en meget viktig prinsipiell dom dersom den blir stående -

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere