Nyheter fra Trøndelag Bondelag

Grønn omsorg inn i skole og arbeidsliv

Stadig flere ungdommer fullfører ikke den videregående skolen. Kan grønne tjenester og Inn på tunet være et supplement for elever som står i fare for å droppe ut av skolen eller mennesker i en vanskelig fase i livet?

Klima- og miljøverndepartementet gir 77 bønder nytt håp

Endelig kom det svar fra Klima- og miljødepartementet. Sauebonde Eivind Såstad Mjøen fra Oppdal og 76 andre har ventet lenge på det. Nå er det opp til de 77 bøndene selv å svare Miljødirektoratet om de ønsker ny realitetsvurdering av sine erstatningssaker for husdyr tapt til rovvilt eller ikke.

Østerrikes Inn på Tunet

1.-3. oktober i år var en kjekk gjeng Inn på Tunet-tilbydere, byråkrater fra ulike avdelinger hos Fylkesmannen, Matmerk, Livsglede-generalen og Bondelaget fra Troms, Sør-Trøndelag og Oslo/Akershus i Østerrike og tok Green Care der i nærmere øyesyn.

Hvor lenge kan en holde liv i en sauebonde?

De aller fleste sauebønder har hørt om Ola Krokann. Det var han som gikk rettens vei med hjelp fra Bondelaget, Bonde- og småbrukarlaget og Norsk Sau og Geit da han ikke fikk full erstatning for tap av dyr til rovdyr før rovdyrforliket ble vedtatt i 2011. Krokann vant til slutt fram, og med det så alle for seg avklaringer i sakene til alle andre tilsvarende saker. Men så enkelt ble det ikke. Oppdalsbonden Eivind Såstad Mjøen er en av dem som fortsatt kjemper for å få full erstatning for tap av sau og lam i 2011 og 2012.

Årsmøtetid hos de lokale bondelagene:-)

Oktober er en travel tid i de lokale bondelagene. Da gjennomføres årsmøtene. Og planer for det neste året legges. Nå begynner "maset" om å tørre å spørre å virke. Flere lokallag har hatt verving som tema på sine årsmøter. Fylkesleder Lars Morten Rosmo besøkte årsmøtet til Leinstrand og Tiller Landbrukslag.

Når parter møtes kan det komme mange til gode!

Sauebonde Marianne Dolpen fikk ikke erstatning for alle dyrene hun søkte om i fjor. Og hun var ikke alene. Så da tok Sør-Trøndelag Bondelag initiativ til et dialogmøte mellom Fylkesmannens Miljøvernavdeling, Fylkemannens avdeling for landbruk og bygdutvikling, Oppdal Sau og Geit og Bondelaget. Fylkesmannens avdelinger oppfordret til å klage på vedtaket. Nå jubler Marianne Dolpen, for hun har fått saken sin behandlet på nytt, og denne gang får hun erstatning for et større antall dyr enn ved første gangs behandling.

Åpen pelsdyrgård

I helga var det åpen pelsdyrgård på 78 pelsdyrgårder i hele landet, hvorav 18 i Trøndelag. På pelsdyrgården til Bjørnar Berg på Byneset var det godt oppmøte av store og små publikum som fikk omvisning av hele familien Berg.

Satser på å doble inntektene

Steinar Lium satser for fullt som kjøttprodusent. Nye investeringer skal sikre god inntekt i tiden som kommer.

Ung osen-bonde på Røroskonferansen

Fylkesmannen samler alle ansatte i sørtrøndersk landbruksforvaltning, samt annen landbruksforvaltning hos Fylkesmannen, Innovasjon Norge og Fylkeskommunen på en konferanse på Røros i dag og i morgen. Andreas Hansen Brandvold, en ung og nyetablert bonde fra Osen holdt et flott og engasjert innlegg i dag om å drive som ung bonde i et naturskjønt men grisgrendt strøk i bygde-Norge.

Ny kunnskap gjorde jobben artigere

Tormod Hoem (48) elsker å være kornbonde. Ny kunnskap gjorde jobben enda mer interessant.

Rådgiving lønner seg

En presentasjonsserie som synliggjør gevinsten i kroner og øre ved å benytte seg av rådgiverapparatet i landbruket for å ta strategiske valg for å øke lønnsomheten i drifta

Herlig Åpen Gård på Øya vgs

Øya vg skole, Flå Bondelag og Melhus Bondelag hadde rigga et flott åpengård arrangement. Ekstra flott å kunne bruke det gamle gartneriet til messeområde og kafeteria i gråværet. Her var det lunt og godt, aktiviteter for stor og liten og servering av mye god mat.

Velkommen og god tur, Landbruksminister

I dag besøker Landbruksminister Sylvi Listhaug Sør-Trøndelag. På sitt besøk vil hun få se hvordan det familieeide landbruket utnytter naturressursene, produserer sunn, trygg og spennende mat lokalt. Sør-Trøndelag Bondelag er spent på hvordan Landbruksministeren vil trygge familielandbruket, sikre eierskap og kapitaltilgang til videreutvikling for framtidas bønder.

Mark i handa og potet i randa!

Potetdagen for 5. klassingene på Stadsbygd skole er en årsviss og populær tradisjon som Rissa Bondelag viderefører. Kari Åker melder om glade og fornøyde, og ikke minst mette unger.

Nå går vi snart i surr her … hvem kan bli resistente mot hva og hvordan?

Norsk landbruk skal ha en målsetning om å fjerne resistensproblematikken i fjørfeproduksjonen i Norge, sier fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag Lars Morten Rosmo. Å faremerke/risikomerke et produkt er vel å strekke det for langt, men at det forskes på hvor resistensen oppstår og hvordan den går videre mener vi er viktig å finne ut av.

Suksess fra første stund

Søstrene Thrine Bye Heggum og Ine Bye Rossetnes opplever stor pågang av folk som vil ha tak i klærne de skal lage.

Ikke gi gaupa skylda...

Rovdyrerstatningene må være basert på fakta og kunnskap, sier fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag Lars Morten Rosmo til NINAs rapport om gaupe og skadestatistikk. Vi må ikke legge opp til enda flere konflikter når det gjelder rovdyr og beitedyr. Det har vært tøft nok å være sauebonde som det er etter at rovdyrene gjorde sin gjeninntreden i norsk natur.

Ranheimsveien stenges

Trondheim kommune har i sine planer en stenging av Ranheimsveien for almen trafikk. Da det ikke er lov til å kjøre på E6 med traktor betyr dette at all traktortrafikk østfra og inn i byen blir blokkert. Dette er blitt tatt opp med Trondheim kommune og vi har fått til en løsning med bom-brikker.

Skal bli bonde på heltid

Dina Arnø (21) har bestemt seg. Når hun er ferdigutdannet, skal hun bli gårdbruker.

4H-prosjektet tok av litt!

Søndag 31. august arrangeres Åpen Gård på Finnskjegga i Budalen. Det hele startet med at Adelina Storrø (fra Finnskjegga) og Emelie Storrø (fra nabogården Nystun) ville ha Åpen Gård som 4H-prosjekt. Sandra Broen ville også være med på dette. Så la de masse planer. Og en av dem var å spørre bondelaget:-)

Bondelaget på plass på Agrisjå

Bondelagets leder Lars Petter Bartnes møter landbruks- og matminister Sylvi Listhaug til duell på Agrisjå i Stjørdal. Bondelaget stiller i år med egen stand på messa.

Oppstart av prosjekt "Økt storfekjøttproduksjon i Sør-Trøndelag"

Nortura i Sør-Trøndelag har sammen med Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk Forskning (NILF) og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag satt i gang et fire-årig prosjekt for å få økt storfekjøttproduksjon i fylket.

Lite nydyrking i Sør-Trøndelag

Sammenlignet med mange andre fylker nydyrkes det relativt lite i Sør-Trøndelag. Siden 2005 er det dyrket ca. 7000 dekar ny jord i fylket, mens tallet for Nord-Trøndelag i samme periode er 17.000 dekar. Når det gjelder nedbygging av matjord ligger derimot Sør-Trøndelag på topp i landet.

Må bli mer profesjonelle

Olav Vasseljen (55) i Vikhammer er opptatt av å lære seg nye ting om jordbruket. Dette mener han er helt nødvendig for å drive optimalt.

Landbruk på Svalbard

For noen år siden, da de norske og russiske gruvesamfunnene var avhengige av båttransport i kontakten med omverden, var det aktivt landbruk både i Longyearbyen og de russiske samfunnene Pyramiden og Barentsburg. I Pyramiden var det et stort fjøs bygget i 1972 som huset kyr, svin, høns, sau og hester.

Sola skinner på Matfestivalens siste dag

Det er masse folk rundt torget i Trondheim, i gata der Matfestivalen holder til og ikke minst i salgsbodene til matprodusentene som deltar på Oi! Trøndersk Matfestival.

Sunnest, ekte og bærekraftig! Matfestivalen er i gang:-)

Trøndelag er best på fotball, best på ski, best på teknologi og seiler opp som best på lokalprodusert mat. Ja, og så er dere best på fest også! Gunnhild Stordalen åpnet årets Oi! Trøndersk Matfestival med alvorlige ord om helse og mat som medisin først, og så masse skryt til den trønderske lokalproduserte maten. Sunnest, ekte og bærekraftig! Der er dere gode i Trøndelag, og har enda mer å gå på for å få det fram og bli enda større, sa Stordalen

Småskala matproduksjon er best for helsa

Fylkesleder Lars Morten Rosmo skriver om dette i en artikkel i Aftenposten i dag. - En stor og viktig debatt om medisin, mat og helse har nådd Norge - innleder Lars Morten Rosmo artikkelen med og henviser til de medieoppslag som har vært i det siste om dyresykdommer, medisinbruk og mattrygghet.

Hvor lenge var Adam i Paradis?

Sør-Trøndelag Bondelag krever politisk avklaring på om Krokann-dommen skal gjelde for flere eller ikke når det gjelder erstatningssaker tap av husdyr til rovvilt i 2013. Dette sier fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag, Lars Morten Rosmo, og ansvarlig for rovdyrsaker i fylkesttyret til Sør-Trøndelag Bondelag, Frank Røym.

Blir stadig mer rasjonell

Svineprodusent Jon Olav Helbostad (41) er stadig på jakt etter måter å gjøre driften mer rasjonell på.

Fiskeprotein fra landbruk

I sin tvilsomme retorikk om matproduksjon (Kronikk i Adressa 14. juli) glemte kommunikasjonssjef i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond Hans Petter Næs å nevne at det i fiskefôr brukes en økende andel vegetabilske råvarer fra land.

Best på grovfôr!

Prosjektet har gitt over 140 bønder ny kunnskap om sin gård og sin produksjon. Jeg er overbevist om at de midlene som har vært investert i prosjektet påsikt vil gi de 140 som deltok muligheten til å hente ut verdier tilsvarende mange ganger det beløpet, sier Karl Erik Sørensen som har vært Sør-Trøndelag Bondelag sin representant i styringsgruppa for prosjektet "Best på grovfôr".

Jordbruksavtalen 2014-2015

- Etter behandling i Stortinget og avtalen mellom regjeringen og V/Krf vel i havn er nå endelig Jordbruksavtalen 2014 - 2015 klar - sier org sjef Jon Gisle Vikan - såkalt Teknisk Jordbruksavtale 2014 - 2015 ble denne uke lagt ut på Landbruks- og Matdepartementet sine hjemmesider. -

Ingen LA-MRSA smitte på trøndersk svin

Nesten 1000 norske svinebesetningar er i vår testet av Mattilsynet for antibiotikaresistente gule stafylokokkar (LA-MRSA). Det ble ikke funnet smitte i trønderske besetninger og det ble funnet smitte i bare en av svinebesetningene. - Dette er svært gledelig - sier fylkesleder Lars Morten Rosmo i en kommentar.

Mange jern i ilden

Ola Morten Græsli (34) har mye på gang på gården sin i Tydalen.

Rovdyr og beitedyr i Oppdal

- Vi i Oppdal Bondelag ser det som viktig å formidle mer kunnskap om utfordringene rundt beitedyr - og rovdyrpolitikk. I den anledning inviteres politikere og andre interesserte til tilsynstur lørdag 28. juni fra Hånnåbekksetra - melder leder i Oppdal Bondelag Kari Toftaker.

Blir aldri utlært som bønder

Grønnsaksprodusentene Aud Mari Folden og Bent Ingar Fuglu sier det er helt nødvendig å lære seg nye ting for å gjøre ting smartere og mer rasjonelt.

Trøndelag bugner av flinke bønder!

Trøndelag bugner av flinke bønder. Kompetanseløft Trøndersk Landbruk lanserer nå en portrettserie der vi ønsker å vise frem noen av disse bøndene. Vi har i første omgang plukket ut 10 bønder i Trøndelag som har fokus på å utvikle sine gårder ut fra de ressursene og kompetansen de har.

Hva gjør du ved mistanke om rovdyrskade?

Prosjektleder i FKT-prosjektet, Øivind Løken har laget et artikkelhefte med rutiner ved kadaverfunn, praktiske tips ved funn av kadaver, kadaverhundekvipasjer, prosedyre ved skadefellingssøkad, hva søknaden bør inneholde, skadefelling og hvordan en går fram for å søke erstatning for tap til rovdyr etter beitesesongen.

Vil du vite mer om resultatet av årets jordbruksforhandlinger?

Norsk Landbruksrådgivning, Skjetlein Grønt kompetansesenter og Sør-Trøndelag Bondelag arrangerer møte om resultatet av årets jordbruksforhandlinger på Skjetlein mandag 16. juni.

Fotografstudent med fotoprosjekt landbruk

Aleksander Fuglem fra Selbu går fotoutdannelse ved Norges Kreative Høyskole i Trondheim. I sitt selvvalgte prosjekt vil han vise utvikling og innovasjon i landbruket, ispedd nasjonalisme eller "bonderomatikk". Og vi er så heldige at vi får lov å bruke noen av bildene hans.

Et bredt politisk partnerskap

Fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag, Lars Morten Rosmo, har holdt sitt innlegg til årsmøtet i Norges Bondelag som i dag og i morgen foregår på Lillehammer.

Økonomisk støtte til kompetansetiltak

Kompetanseløft Trøndersk Landbruk (KTL) inviterer nå faglag og enkeltpersoner til å søke om midler til ulike kompetansetiltak. Tilbudet gjelder støtte til mentor, erfaringsgrupper, kollegalæring og fagopplæring. Er dette interessant for deg, eller vet du om noen som kan ha interesse for dette?

Jeg er rasende

- Jeg er rasende - sier fylkesleder Lars Morten Rosmo i en kommentar til NTB meldingen om bønders inntektsutvikling de siste årene, sendt ut av Finansdepartementet -Regjeringa har starta en "First House" kampanje mot norske bønder. Halve sannheter selges inn til media! -

De blå opp i røyk...

De fleste bondelagene i Sør-Trøndelag har vært i sving de siste dagene. En kjempeinnsats er gjort for å få gjennomført alle aksjonene! I Midtre-Gauldal har engasjementet vært stort. Styremedlem i Sør-Trøndelag Bondelag, Frank Røym, er kjempefornøyd. Og han er særlig fornøyd med at det var så mange unge bønder som stilte opp på aksjonene. De vet at dette angår dem mer enn noen andre.

Mye støtte og positive tilbakemeldinger fra folket

En fornøyd fylkesleder Lars Morten Rosmo melder om mange positive henvendelser fra folk. Folk ringer og overbringer sine støtteerklæringer til norsk og trøndersk matproduksjon og aksjonene vi gjennomfører. Tidlig i denne morgenen startet eggblokade av anlegg i hele landet. Dette for å vise at norsk mat ikke er en selvfølge.

Økt traktortrafikk på Klett et resultat av nedlegging av husdyrproduksjon i distriktene?

Rundt klokka 15 i dag kan det oppstå køer og forsinkelser for trafikken langs E6 ut av Trondheim i sørgående retning. Dette er for å synliggjøre den dreiningen i husdyrproduksjonen som kan bli konsekvens ved gjennomføring av landbrukminister Listhaug sin landbrukspolitikk.

Norsk matproduksjon opp i røyk!?

Sent i går kveld ble det gjort klart for bålbrenning og vardebrenning langs E6. Vardetenning er en gammel måte å varsle om farer. Endringene som regjeringen legger opp til i sitt tilbud i jordbruksoppgjøret, vil gi store endringer i norsk matproduksjon. Det Norge vi kjenner står i fare for å bli endret for alltid.

Tvunget til brudd av regjering uten forhandlingsvilje

Tilbudet fra regjeringa i årets jordbruksoppgjør bryter med Stortinget sitt vedtak om å øke norsk matproduksjon i takt med befolkningsutviklinga. Sør-Trøndelag Bondelag registrerer, med stor skuffelse, at regjeringa ikke har reell forhandlingsvilje i dette jordbruksoppgjøret. Den blåblå landbrukspolitikken vil gi forbrukerne dårligere matsikkerhet, mindre norskprodusert mat, langt færre bønder og gjengrodd kulturlandskap.

Listhaug tilbyr minus 20 mill kr til trønderske kornprodusenter

Tilbudet fra regjeringen i årets jordbruksforhandlinger betyr at tilskudd til kornproduksjon i Trøndelag reduseres med til sammen over 20 mill kr. - Dette vil ha store negative konsekvenser for kornproduksjonen - sier fylkesleder Lars Morten Rosmo - redusert lønnsomhet vil gjøre det mindre interessant å drive med kornproduksjon og produksjonen vil bli redusert -

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere