Nyheter fra Trøndelag Bondelag

Staten og jordbruket enige om jordbruksavtale

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er blitt enige med staten om en jordbruksavtale for 2021. Trøndelag Bondelag er skuffet over resultatet, men glad det er skapt forutsigbarhet.

Jordbruksforhandlinger i en krevende unntakstilstand

Vi går i forhandlinger nå fordi bøndene trenger avklarte rammer for matproduksjonen, sier jordbrukets forhandlingsleder Lars Petter Bartnes, og det er mer enn noen gang viktig å sikre matproduksjonen framover

Lunsj på døra

Hjemmekontor og digitalt Fylkesting er ingen hindring for at Trøndelag Bondelag gjennomfører sin årlige tradisjon med å servere lunsj til Fylkestinget i Trøndelag i april.

Risikoordning for grøntnæringa etablert

Landbruksministeren gikk tidlig ut og annonserte en risikoordning slik at grøntprodusentene kunne følge planlagt produksjonsplan for sommeren. Bra at noe kommer, men dette er ikke godt nok.

Staten tar kostnaden med beredskapsferge

Trøndelag Bondelag har jobbet for en bedre ordning på dekning av kostnader på veterinærreiser, og nå har dette gått i orden. Etter henvendelse fra Ytterøy Bondelag har Trøndelag Bondelag sendt saken videre til Norges Bondelag, og på bordet til landbruksminister Olaug Bollestad.

Nå er grønne (utdannings)valg viktigere enn noen gang!

I medieflommen om korona, smittehensyn og krisepakker finner vi en rød tråd. Eller er den grønn? Grunnleggende verdier og tanker om ei bærekraftig utvikling står på trappa – hvor vil vi etter dette?

Nærøysund og Hemne er Årets lokallag i 2019

Årets lokallag 2019, i Nord- og Sør-Trøndelag Bondelag, har utmerket seg for sitt store engasjement.

Det jobbes fortsatt med mædi

Mattilsynet og privatpraktiserende veterinærer har snart gjennomført en stor kartleggingsjobb i forbindelse med sauesykdommen mædi, i norddelen av fylket, kun et 20-talls besetninger står igjen.

Våre samarbeidspartnere