Nyheter fra Trøndelag Bondelag

Hindrer spredning av Floghavre

Felleskjøpet stiller nye presser til disposisjon for såkornprodusenter som ledd i å hindre spredning av Floghavre. Tilbudet gjelder også andre som har floghavrefri kornåkre.

Felleskjøpet Agri innfører halmgaranti

For å sikre norske husdyrprodusenter bedre tilgang til dyrefôr, og skape større økonomisk forutsigbarhet for kornbønder, innfører Felleskjøpet Agri en kostnadsgaranti for kornprodusenter som tar vare på egen norskprodusert halm gjennom pressing og pakking.

Slik berger du halm

Mange kornbønder er relativt uvante med å ta vare på halmen, derfor kommer disse rådene som er laget i samråd med NLR Trøndelag

Tur med Høyre om tørkekrisen

Etter initiativ fra Jan Grønningen, leder av Trøndelag Høyre sitt landbrukspolitiske utvalg, ble det arrangert tur og møte fredag 3. august med bønder som er påvirket av tørken. Med på turen og møtet var foruten Jan Grønningen også stortingsrepresentant Guro Angel Gimse.

Skolematprosjekt og matopplevelser

Rundt 40 ordførere, rådmenn og et knippe fylkespolitikere startet første Matfestival-dag i Herresalen i Erkebispegården der Fylkesmannen og de to bondelagene i Trøndelag inviterte til Trønderfrokost. Skolematprosjektet sto i fokus, og mat er viktig for læring og trivsel. Og jordressursene er viktig for at det skal bli mat.

Halm: Oppsamling, behandling og fôring

Mange lurer på fôrverdien av halm som er ammoniakkbehandlet og hvem som kan behandle halmen. Her er info om dette:

Informasjonsmøte om tørken, avlingsssituasjon og halmberging

Det arrangeres et informasjonsmøte angående årets tørkesommer og konsekvensen for avling og husdyr på Skjetlein VGS onsdag 1. august kl 1930.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Ta vare på halmen!

Leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes oppfordrer alle kornbønder i Trøndelag til å vare på halmen sin i år. Det ligger an til normalavling for korn de fleste stedene i fylket noe som kan gi et potensiale på over 400 tusen rundballer med halm.

Tørken og den akutte grovfôrkrisen

Det varme og tørre være fører til reduserte fôravlinger. For mange er dette en svært alvorlig situasjon og hele næringa oppfordres til å samarbeide for å skaffe til veie mest mulig fôr og stille opp for hverandre. Trøndelag har store variasjoner i grovfôravlingen, men noe regn har gjort at man har vært optimistisk med hensyn på videre slått. Nå trenges imidlertid regn for å unngå en krisesituasjon.

Sommer i Sør-Trøndelag Bondelag

I sommer blir Bondelagets servicekontor i Trondheim ubemanna i uke 28 og 29. Men den uka Matfestivalen i Trondheim arrangeres er det full fres her med trønderfrokost og barneaktiviteter.

Sommerstengt kontor

Fylkeskontoret til Nord-Trøndelag Bondelag blir feriestengt i tre uker fra mandag 2. juli.

Skryt til Bondelaget fra svineprodusentene

Rundt 70 svineprodusenter møtte på Stiklestad Kultursenter onsdag kveld for å få informasjon og å diskutere mulighetene for markedsregulering i svineproduksjonen. Bondelaget fikk skryt for å forhandle fram muligheter for markedsregulering på svin.

Ikke rom for flere bjørneynglinger i Trøndelag

Den 22, mars ble en ny forvaltningsplan for Trøndelag og Møre og Romsdal (region 6) vedtatt i Rovviltnemda. Prosessen med å revidere forvaltningsplanen har vært meget grundig og omfattende. Alle aktører har fått rikelig med tid og anledning til å komme med sine innspill til revidering.

Åpent møte om muligheter til markedsregulering av svineproduksjon på Stiklestad onsdag 27.juni kl. 19.00

Nord-Trøndelag Bondelag og Norsvin Trøndelag ønsker å informere sine medlemmer om hva jordbruksavtalen åpner for av muligheter til markedsregulering på svin, og å diskutere dette temaet. Bondelaget leder Lars Petter Bartnes og org.sjef i Norsvin, Gustav Grøholt innleder til debatt. Alle er hjertelig velkommen

Melkeproduksjon - hvor går veien?

I sitt innlegg under årsmøte var fylkesleder Borgny Grande bekymret for synkende investeringsvilje i melkeproduksjonen. Hun trakk fram høye kvotepriser og kvoteleiepriser som en stor utfordring.

Markedssituasjon svin

Årsmøte i Norges Bondelag ble avholdt i forrige uke, og styremedlem Audhild Slapgård fra Nord-Trøndelag Bondelag var på talestolen.

E6 fra Åsen til Mære

Matjord er uerstattelig. En kvadratmeter av vår matjord gir over en halv kilo mathvete. Det gir nok mel til ett brød!

Vellykket årsmøte på Lillehammer

De 8 delegatene fra Sør-Trøndelag Bondelag som avsluttet i dag 2 dager med Årsmøte i Norges Bondelag konkluderte med et meget godt årsmøte med gode debatter, nyttige faglige foredrag og godt sosialt utbytte.

Brannvesenet i Hemne øvde på evakuering av kyr

Hemne Bondelag gjennomførte en temadag sammen med brannvesenet i Hemne der evakuering av storfe fra driftsbygning var hovedtema. Både vi bøndene og brannvesenet fikk seg flere tankevekkere i dag, sier leder i Hemne Bondelag Arne Ivar Ness.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Spennende teknologisafari på Mære den 20. juni

Landbruket har gjennomgått en rivende teknologisk utvikling de siste 50 åra. Mære Landbruksskole har tatt mål av seg til å være en arena for formidling av ny teknologi, men også en arena hvor kompetanse om agronomi , miljø og klima fortsatt er hovedfokus.

Hjorteviltforvaltning på avveie

Fylkesleder Kari Åker tok opp den dårlige hjorteviltforvaltningen og de utfordringer som dette skaper for landbruket på årsmøtet i Norges Bondelag i dag.

Nullvisjon for dyrevelferdssaker

På årsmøtet i Norges Bondelag i dag lanserte utsending fra Sør-Trøndelag Bondelag Anna N. Rathe en nullvisjon for dyrevelferdssaker norsk landbruk.

Reagerer på omkamp om forvaltningsplan for rovvilt

Lederne i de tre fylkesbondelagene i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal mener departementet prøver seg på omkamp om revidert forvaltningsplan for rovvilt i region 6, uten juridisk forankring og uten at det foreligger politisk forankring i et flertall.

Åpen Gård 2018

Sesongen for Åpen Gård er i gang, og først ut er Nærøy Bondelag med Åpen Gård på Val.

Tøffe forhandlinger endte i avtale

Etter lange og tøffe forhandlinger, ble Staten og landbruket enige om avtale i årets jordbruksforhandlingene.

Det er inngått avtale i jordbruksforhandlingene

Nesten et døgn på overtid har Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag forhandlet fram og inngått jordbruksavtale for inntektsåret 2019. Jeg er tilfreds med at det til slutt ble enighet med staten om en jordbruksavtale, sier fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag Kari Åker.

Stor interesse for å se kuslipp på Skjetlein

Lørdag 5. mai arrangerte Skjetlein vgs i samarbeid med TINE, Rørosmeieriet og Økologisk Norge (tidligere Oikos) "Kuslipp". Nærmere 5000 kom for å se! Sør-Trøndelag Bondelag hadde stand med kornmaling, og det ble en hektisk og trivelig lørdag:-)

Landbruket i distriktene svekkes

- Regjeringa tar ikke utfordringene og mulighetene i jordbruket på alvor, sier leder i Sør-Trøndelag Bondelag, Kari Åker – regjeringen fortsetter sin linje med fokus på større og færre bruk, og billigere mat.

Kravet i jordbruksforhandlingene gir verdiskaping i Trøndelag

Jordbrukets krav møter dagens utfordringer i trøndersk landbruk med gode og framtidsretta løsninger, sier leder i Sør-Trøndelag Bondelag Kari Åker. Trøndersk Landbruk er bærebjelken for sysselsetting og verdiskaping i distrikts-Trøndelag. Over 6000 små og større gårder er bedrifter som gir grunnlag for over 18.000 sysselsatte og gir 30 milliarder kr i verdiskaping i hele verdikjeden

Kravet gir verdiskaping i Trøndelag

Bakgrunnstallene for årets jordbruksoppgjør viser inntektsnedgang og kostnadsvekst i næringa. Kravet dekker opp økte de kostnadene og bidrar til inntektsutvikling, og løfter de mindre brukene spesielt. Dette er tiltak som skal bidra til å bruke jorda, til bedre velferdsordninger og til investeringer tilpassa naturressursene.

Mette og fornøyde barn og politikere

Bondelagets vårkampanje rusler og går. Det gjennomføres gårdsbesøk, stekes pannekaker og i går serverte Sør- og Nord-Trøndelag Bondelag lunsj på Fylkestinget i Trøndelag.

Kjør på - bondelaget er ikke noe hvilehjem

Kun en dag "hvile" etter årsmøtet, så var det nye fylkesstyret i gang med arbeidet for det kommende året. To-dagers styreseminar med styremøte ventet på Orkanger 15. og 16. mars.

Hydrotekniske anlegg og SMIL-midler

Da Trøndelag ble ett fylke 1. januar i år, var det mye som skulle samordnes. SMIL-midler og hydrotekniske anlegg, er et område der det har vært ulike prioriteringer i de to gammel-fylkene.

Forventer kraftig inntektsnedgang for bonden

Den norske bonden kan forvente en inntektsnedgang på 14 500 kroner fra 2016 til 2018. Det viser ferske tall fra Budsjettnemda for jordbruket. – Alvorlig for framtida til norsk matproduksjon og et krevende utgangspunkt for årets jordbruksforhandlinger, mener Bondelaget.

Bjørn skutt i Midtre-Gauldal

Vi fikk i går melding om at bjørn er skutt i Midtre-Gauldal. Vi tror at dette vil gi en beitesesong med mindre tap av husdyr enn fjorårets beitesesong i området, sier Frank Røym som er rovdyransvarlig i fylkesstyret til Sør-Trøndelag Bondelag.

Åpner for etterregistrering

Landbruksdirektoratet åpner for at foretak som ikke har ført opp dyr på beite/utmarksbeite i søknad om produksjonstilskudd for 2017 nå kan etterregistrere disse opplysningene innen 25.4.2018 og få utbetalt tilskudd.

Det er jeg som eier jorda her!

5. mars gjennomførte Sør-Trøndelag Bondelag et arealkurs for lokallagsstyrene og andre interesserte medlemmer og grunneiere. Mange kom på kurs om høyaktuelle tema.

Agronomutdanning for voksne - ny modell

Skjetlein kompetansesenter og Skjetlein videregående skole starter til høsten med den nye voksenagronomen. Nedre aldersgrense er 25 år og påmeldingsfristen er 15. mai 2018, melder assisterende rektor Stefan Preisig.

Landbrukspolitisk møte på Ljosheim Samfunnshus Hegra 5. april kl. 10.00

Faglaga i Stjørdal inviterer til landbrukspolitisk møte med tema : Selvforsyning / matsikkerhet. Tema behandles både gjennom foredrag og debatt.

Stort engasjement for Malawi-prosjektet

Lørdag 17.februar reiste tre representanter fra Norges Bondelag, samt to representanter fra Norges Bygdeungdomslag, fra kalde Gardermoen og til varme Malawi for å besøke og få informasjon om Bondelagets samarbeidsprosjekt med Utviklingsfondet i Malawi, - «Bønder støtter Bønder». Lokallagsleder i Rissa Bondelag, Petter Harald Kimo, var en av dem.

Tilbakeblikk på Berlin og "den grønne uka"

I slutten av januar dro ordførere og fylkespolitikere fra Trøndelag til Grüne Woche i Berlin, og vi i bondelaget fikk følge med. Det var Fylkesmannens landbruksavdeling i Sør-Trøndelag som inviterte til turen.

Malvik Bondelag Årets Lokallag i Sør-Trøndelag!

Blant mange gode lokallag i Sør-Trøndelag Bondelag, så ble Malvik Bondelag kåret til Årets Lokallag for 2017. Gratulerer:-)

Aktivt årsmøte i Sør-Trøndelag Bondelag

Sør-Trøndelag Bondelag holdt årsmøte 13. mars. Kari Åker ble gjenvalgt som fylkesleder. Pelsdyrnæringa, matjord og melkekvoter fikk stor oppmerksomhet i årsmøtet.

Et årsmøte med framtidstro

Det var stor stemning, da Nord-Trøndelag Bondelag var samlet til årsmøte på Stiklestad forrige uke.

Kari Åker innstilt som leder i Sør-Trøndelag Bondelag

Valgnemda i Sør-Trøndelag Bondelag ønsker at Kari Åker fortsetter som leder i Sør-Trøndelag Bondelag.

Valgnemnda sin innstilling er klar

Borgny Kjølstad Grande stiller til gjenvalg og valgnemnda ønsker at hun fortsetter som fylkesleder.

Årsmøte i Nord-Trøndelag Bondelag 2018

15. mars holdes årsmøte i Nord-Trøndelag Bondelag på Stiklestad nasjonale kultursenter på Verdal.

Sett lys på jordvernet - fakkelaksjon!

Fredag 2. februar organiserer vi sammen med Malvik Bondelag fakkelaksjon på Leistad der det er foreslått å bygge ny travbane. Vi håper mange som støtter at matjorda skal brukes til matproduksjon kommer og deltar den timen aksjonen varer, sier fylkesleder Kari Åker.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere