Nyheter fra Trøndelag Bondelag

Regionmøtene for i år er historie, mens lokallagas historier skal opp og fram!

76 styremedlemmer fordelt på 29 lokale bondelag møtte opp på de fem regionmøtene Sør-Trøndelag Bondelag arrangerte. Organisasjonssjef Jon Gisle Vikan sier han er fornøyd med oppslutningen selv om det var ønskelig at alle lokallagene var representert. Nå er lista lang over små og store saker lokallagene vil ha opp og fram. Det er bare å brette opp ermene, sier Vikan.

Slaget om matproduksjonen

Debattmøte om matproduksjon og landbrukspolitikk på Stiklestad mandag 4. februar kl 19.00. Ola Borten Moe og Svein Flåtten innleder, og møte er åpent for alle interesserte.

Konferanse om jordvern

Sør-Trøndelag Bondelag arrangerer i samarbeid med Fylkesmannen, Fylkeskommunen, Trondheim kommune og Trondheimsregionen en stor jordvernkonferansen, "Kampen on arealene" torsdag 14. februar på Rica Nidelven Hotell i Trondheim. - Det er et meget godt program som er laget - sier fylkesleder Lars Morten Rosmo - og vi er særlig tilfredse med at statsråd Marit Arnstad kommer. Denne regionen har store utfordringer når det gjelder samferdsel og jordvern -

Midtnorge selger mest melkekvote

Statens Landbruksforvaltning melder på sine hjemmeside at 433 kumelkprodusenter solgte 37,9 mill liter kvote i 2012. Av disse valgte 42 produsenter å selge bare deler av melkekvoten. I Sør-Trøndelag valgte 59 melkeprodusenter å selge kvoten, av disse valgte 9 produsenter å selge deler av kvoten. Statistikken for salg viser også at det er solgt mest kvote i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.

Branndag i Hemne

Bondelaga i Hemne inviterer til branndag 16. januar kl. 10.30-15.00 på Svanem Samfunnshus.

Mer til journalister enn bønder

På Nettavisen i går skriver Gunnar Stavrum om overføringene over statsbudsjettet til avisene og sammenligner det med overføringene til landbruket. - Staten gir mer økonomisk støtte til norske journalister enn til norske bønder. Det er mediene lite opptatt av å fortelle videre - sier Gunnar Stavrum

Kompetanseløft Trøndersk landbruk i startfasen!

Kompetanse er avgjørende for å lykkes i alle ledd i landbruksdrifta. Fylkesmannen, fylkeskommunen og Bondelaga i Nord- og Sør- Trøndelag har sammen initiert satsinga Kompetanseløft Trøndersk landbruk. Dette er ett av tiltaka som er løftet frem fra Landbruksmelding for Trøndelag.

Seier for beitenæringen

I går ble det avsagt kjennelse i Sør-Trøndelag Tingrett i saken mellom saueier Ola Krokann i Oppdal og staten v/Direktoratet for Naturforvaltning. - Dommen ga Ola Krokann medhold på alle punkter - sier styremedlem og rovviltansvarlig i Sør-Trøndelag Bondelag Frank Røym - og dette blir en meget viktig prinsipiell dom dersom den blir stående -

Norsk mat eller ord på bordet?

Resultatet for driftsgranskingene i landbruket for 2011 er nå klart. Trønderske bønder tjener i snitt kr 231.200 til dekning av egenkapital og arbeid. Dette er en liten økning fra 2010 på kr 7.800. Selv om produksjonsinntektene økte noe, økte samtidig også kostnadene på kraftfor, kunstgjødsel, diesel og maskiner betydelig. Dette er en uholdbar økonomisk situasjon for de som skal produsere maten vår, sier fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag Lars Morten Rosmo i en kommentar til NILFs beregninger.

Godt oppmøte på kurs

Kurset for tillitsvalgte i Trondheim i går kveld sprengte kapasiteten til møterommet på Bondelagskontoret - Det er meget bra at lokallagsstyrene i området møter opp på kurset - sa fylkesleder Lars Morten Rosmo som ledet kurset sammen med organisasjonssjef Jon Gisle Vikan -. 24 personer på møte har vi vel aldri tidligere vært i dette rommet -

Soknedal Bondelag feirer 150 år

Bondelaget i Soknedal er med sine 158 medlemmer et av de største og eldste i Sør-Trøndelag. I jubileumsboka har bokkomiteen fått med mye om den store utviklinga som har skjedd innen landsbruksnæringa på disse årene. Årsmøtet valgte et nytt styre der Egil Knutsen er leder. Med seg har han Terje Fagerbekk, Stein Are Dragset, Anne Kristine Heggvold og Sivert Moen dy. De skal ta stilling til om det i løpet av vinteren skal arrangeres en 150-årsmarkering for laget.

Inn på tunet-tilbydere organiserer seg!

9. november møttes Inn på tunet-bøndene fra Sør-Trøndelag på Brekstad og stiftet interesseorganisasjonen Inn på tunet Midt-Norge. Med dette er bønder som driver virksomhet i Inn på tunet i regionen samlet i et felles nettverk der de kan samarbeide og utveksle erfaringer.

Vellykket kornmøte i Orkdal

- På Orkdal ysteri møttes i alt 17 vitebegjærlige kornbønder til starten på kornutvalget sin møteserie - sier leder i Trøndersk Kornutvalg, Kolbjørn Frøseth som ledet møtet - Vi fikk servert smakeprøver på gårdens ost samt svele og kaffe-

Hvorfor skal bonden behandle dyra sine bedre enn det staten skal behandle bonden?

Årsmøtet i Bjugn Bondelag ber i sin uttalesle Landbruks- og Matdepartementet revurdere vedtatte forskrift om lufting og mosjonering i løsdriftsfjøs, da dyra oppnår tilfredsstillende mosjon slik regelverket er idag. Og støtter med det Thomas Ødegård fra Fåvang sine refleksjoner i sitt innlegg i Bondebladet 27. september.

- Må lønne seg å produsere mat

For å lykkes med å øke norsk matproduksjon, må det være lønnsomt å produsere mat. Det gjorde landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum klart da han møtte 500 bønder fra Midt-Norge på temakonferansen i Trondheim torsdag.

Bondeprisen 2012 til Halvor Braa

Sør-Trøndelag Landbruksselskaps Bondepris 2012 ble på Midtnorsk Temakonferanse tildelt Halvor Braa fra Byneset. - Halvor Braa er et godt eksempel på en aktiv, godt utdannet og engasjert bonde som også har engasjert seg som tillitsvalgt - sa Lars Morten Rosmo som delte ut prisen - og Landruksselskapet har valgt å tildele Bondeprisen 2012 til en meget verdig prisvinner -

Kvinner kan - levva livet - nå?!

85 damer og en mann var lørdag 3. november samlet for den fjerde kvinnekonferansen Sør-Trøndelag Bondelag arrangerer med støtte fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune. I år var stedet Royal Garden og startet med en god lunsj der praten raskt kom i gang rundt bordene.

Sør-Trøndelag Bondelag på studietur til England

18. - 21. oktober dro 45 bondelagsmedlemmer fra Sør-Trøndelag til England. Der sto bl.a besøk hos National Farmers Union (NFU), storfekjøttprodusent, melk- og ostprodusent og landbrukshøyskolen Harper Adams University College på programmet. Bilder fra turen finner du under Bildeserier til venstre på forsida

Reversering av tollvernbesluting?

- Dersom det blir en reversering av tollvernet får det dramatiske følger for trønderske melkeprodusenter - sier fylkesleder Lars Morten Rosmo - en spesielt høy andel av trøndersk melk går inn i osteproduksjonen og dersom denne presses ut på grunn av dansk import vil det kunne berøre over halvparten av melkebøndene -

Ny kampflybase Ørland - organisering av grunneiere

I kveld tirsdag 16 oktober var det møte på Bakkeli Aktivitetssenter på Ørland, der Ørland Bondelag og advokatfirma Nidaros hadde invitert berørte grunneiere. Formålet med møtet var å starte organiseringen av grunneiere i forbindelse med planlegging av ny kampflybase på Ørland Flystasjon. - Det er viktig at vi som grunneiere organiserer oss tidlig for å ha et felles talerør opp mot mektige etater som Forsvarsbygg - sier Arne Hernes, leder i Ørland Bondelag.

Bygdadag i Soknedal

Lørdag 6 oktober er det Bygdadag i Soknedal. Soknedal Bondelag og Soknedal Sau og Geit har hovedansvaret for arrangementet - I 2011 var det ca 1000 besøkende og dette er den dagen etter 17. mai hvor det er mest folk i Soknedal Sentrum - sier leder i Soknedal Bondelag Frank Røym - Vi avholder Kalvemønstring og kårer Miss Soknedal blant årest lam! -

Fylkeslederen utfordrer Arbeiderpartiet

Leder i Stortingets Næringskomite, Terje Lien Aasland (Ap), holdt en innlegg på dagens Ledermøte i Norges Bondelag der han pekte på politiske virkemidler som kan bidra til å øke norsk matproduksjon framover. Han ble utfordret av blant annet av fylkesleder Lars Morten Rosmo på hvilke konkrete tiltak Arbeiderpartiet vil fremme for å oppnå økt matproduksjon.

LO støtter endringer i toll

Arne Byrkjeflåt, leder i LO Trondheim uttaler stor støtte til regjeringa sine endringer i tollregimet for matimporten: - Landbrukets betydning er sterkt undervurdert. Her I Trøndelag er det 7500 årsverk og en omsetting på 2,3 milliarder. Dette fører igjen til 14 000 arbeidsplasser I industri og tilknytte virksomhet med en omsetning på 15 milliarder. Uten et norsk landbruk, ingen norsk landbruksindustri. - sier Arne Byrkjeflåt.

Høyre frykter at EU vil straffe økt norsk toll

Rart dette at enkelte partier er så i mot å beskytte norsk matproduksjon med tollregler, mens de ser det som naturlig at resten av verden bruker samme virkemiddel for å straffe Norge - sier fylkesleder Lars Morten Rosmo i en kommentar på Facebook.

Norge er i verdstoppen på dyrehelse

Svært lite sykdom og lav smittefare mellom dyr og mennesker i Norge konkluderer en ny rapport fra Mattilsynet.

Bygdadager på Ørlandet

Ørlandet Bondelag er blant de som gjør seg klar til helgas Bygdadager på Austrått Gård. Kjøring med hest og vogn, barneridning, husdyr og aktiviteter på landbrukstunet er noe av det som står på programmet.

Åpen gård på Buan gård

I flotte rammer på Buan gård, fikk nesten 1000 besøkende en lærerik og mangfoldig dag på Åpen gård søndag.

Åpen Gård 2012

Stadsbygd gjør seg klar til å ta i mot mange besøkende når de søndag arrangerer Åpen Gård.

Kvinner kan 2012: Levva livet - nå?!

Sør-Trøndelag Bondelag arrangerer for fjerde år på rad konferansen Kvinner kan. Tema for årets konferanse er "Levva livet - nå?!". Spennende og inspirerende foredragsholdere står klare til å gi deg en fantastisk dag på Royal Garden 3. november.

Brev fra Soknedal til Jens

- På vår anmodning undertegnet og sendte ordføreren brevet om importvern fra Bondelaga i Midtre Gauldal til Statsministeren.

Godt fjellbeite gir bra lammekjøtt

Saftig beite i fjellet i år lover godt for lammesesongen. Slaktesesongen i fjor ble forsinket på grunn av våte dyr og dårlig fjellbeite.

Behov for økt norsk kornproduksjon

Kornavlingene per dekar øker lite og arealet synker raskt. I sum betyr dette at totalavlinga i norsk kornproduksjon viser en nedadgående trend. Myndighetenes målsetting er derimot at produksjonen skal øke med 20 prosent innen 2030.

Sau til retten

Bondestanden raser over forvaltningens erstatningspraksis for sauer tapt til rovdyr. I høst skal misnøyen prøves for retssystemet med oppdalsbønder i front.

HMS-kampanje sparket i gang

I helga gikk startskuddet i Midt-Norge for en landsomfattende HMS-kampanje. Målet er å redusere antall skader og yrkeslidelser i landbruket.

God agronomi = lavere klimautslipp

SLF har gitt 1,5 mill kroner i tilskudd til 4 nye prosjekter under første tildeling i klimaprogrammet 2012. Dette er siste år i klimaprogrammets femårsperiode. Totalt har 67 prosjekter bidratt med kompetanseoppbygging og kunnskap om klimastatus og -tiltak i jordbruket og mange tiltak er satt i verk.

Inngrep i grunneierretten

Arealinngrep overfor grunneiere var hovedtema på sommermøte om ekspropriasjon og erstatning som Sør-Trøndelag Bondelag og Sør-Trøndelag Landbruksrådgivinig arrangerte på Melhus Rådhus i går kveld. Fylkesleder Lars Morten Rosmo ledet møtet. Mellom 40 og 50 grunneiere møtte lydhøre opp og det var mange spørsmål om avtaleverk, erstatninger og organisering av grunneierne.

Ønsker dialog om kampflybasen

Landbruksnæringa var onsdag invitert til møte i Ørland Rådhus i forbindelse med utbyggingen av kampflybasen. -Det viktigste for oss er å få til en dialog med dere, sa ordfører Hallgeir Grøndtvedt.

Agrisjå feltdager 29. og 30. juni med Kick-off på HMS-kampanje

Agrisjå feltdager er et nytt fagarrangement for bønder med vekt på kjøring og demonstrasjon av teknisk utstyr. Under arrangementet blir det Kick-off på en landsomfattende HMS-kampanje.

Kompetanseutvikling i landbruket

14 prosjekter får tildelt nærmere 5 millioner kroner fra Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket (KIL) i 2012. Bondelagets Servicekontors utvikling av opplæring knyttet til kvalitetssystem for produksjon av biogass i landbruket er en av de som får støtte.

Stabil tro på pelsdyrnæring

-Det er ikke noe vanskeligere å få lån til pelsdyrnæringen enn før selv om politikerne truer med avvikling, sier Arild Halvorsen i Norsk Pelsdyralslag til Nationen.

Skaun ungdomsskole besøkte samdrift

Onsdag var 8.trinn ved Skaun ungdomsskole på bedriftsbesøk rundt om i Skaun kommune. Siste stopp for klassetrinnet var Viggja samdrift.

Opptog i Oslo

Over 2000 bønder troppet opp i Oslo 21. mai. Opptoget for norsk matproduksjon var godt synlig i hovedstadens gater, noe over 100 sørtrøndere bidro til. Her kan du nå se bilder fra opptoget.

Slår et slag mot matvarekjedenes makt

Tirsdag arrangerte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) politisk streik i protest mot matvarekjedenes makt. Også i Trondheim ble det gjennomført markering.

Ukas Ytring: Vårens Vakreste Eventyr

- Vårens vakreste eventyr er det mange som har en oppfatning om, noen mener det er lamminga, andre mener det er jordbruksforhandlingene , mens andre igjen mener det er Holmenkollstafetten - skriver styremedlem Frank Røym i Ukas Ytring - Det er lamminga som er vårens vakreste eventyr, selv om en i en 3-4 ukers periode går mer og mer som en Zombie etter å ha sovet en time her og to timer der -

Fikk servert kake på blokaden

Representanter fra Bygdeungdomslaget stilte opp med kake til demonstrerende bønder.

Blokaden avsluttet

Norges Bondelag opphevet i dag tidlig blokadene av fire matmjølanlegg landet rundt.

Brødaksjonen er i gang

I protest mot statens tilbud i jordbruksoppgjøret blokkeres nå matmelanlegg over hele landet. -Vi vil stoppe utkjøringa av matmel for å synliggjøre at det ikke er noen selvfølge at det er brød i butikkhyllene, sier Lars Morten Rosmo, leder i Sør-Trøndelag Bondelag til Adresseavisa.

Norsk mat er ingen selvfølge!

For å vise at norsk mat ikke er noen selvfølge, blokkerer Bondelaget matmelanlegget i Buvika 15. mai. Det kan dermed bli tomt for brød i butikkhyllene i fylket.

Stort oppmøte under aksjonen

Over 200 medlemmer møtte opp på Trondheim Torg under aksjonen i forbindelse med bruddet i jordbruksforhandlingene.

Åfjord Bondelag med brev til Stoltenberg

-Bøndene i Åfjord er veldig skuffet, frustrert og oppgitt over regjeringas tilbud i jordbruksforhandlingene 2012, heter det i brevet fra Åfjord Bondelag.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere