Nyheter fra Trøndelag Bondelag

Årsmøtet 2023 – her er det nye styret!

Petter Harald Kimo er gjenvalgt som leder for Trøndelag Bondelag. Hanne Staverløkk er ny nestleder.

Forslag om kraftig regulering av eggproduksjon

Tove Schult, styremedlem i Trøndelag er glad for at det endelig iverksettes arbeid for produksjonsregulering av egg. Det har tatt tid å finne gode løsninger, men nå tror vi at det er mulig å komme i markedsbalanse.

AGRI STIKLESTAD 2023 - NORSKE BØNDER I 2030

Sett av torsdag 30.mars 2023. Fagprogram på dagtid 11.00 - 16.00 Kveldsarrangement med debatter kl. 19.00

Årsmøte i Trøndelag Bondelag 15. og 16. mars 2023

Årsmøtet i Trøndelag Bondelag 2023 gjennomføres 15. og 16. mars på Scandic Hell, Stjørdal. Her finner du årsmøtepapirene og program.

Innstiller på gjenvalg av Petter Harald Kimo som fylkesleder i Trøndelag Bondelag

Valgnemnda for Trøndelag Bondelag legger i dag fram sin innstilling for nytt fylkesstyre i Trøndelag Bondelag og innstiller på gjenvalg av Petter Harald Kimo fra Rissa som fylkesleder, mens Hanne Staverløkk fra Soknedal innstilles som ny nestleder.

Trøndelag Bondelags standpunkt til organisasjonsprosessen i NLR

Trøndelag Bondelag er bedt av enkeltmedlemmer om å komme med en redegjørelse for hvor vi står i saken om organisasjonsutviklingen i NLR etter at medlemmer i NLR Trøndelag fikk nyhetsbrev om den pågående prosessen.

Lønset Bondelag vant vervekonkurransen i Trøndelag!

Lønset Bondelag hadde størst prosentvis vekst og vant dermed 5000 kroner.

Juletraktorkaravane på Skatval

"Det lyser i stille grender" synges det om i en av våre kjæreste julesanger og det har Skatval Bondelag gjort alvor av med en juletraktorkaravane i snøstormen!

Økning i inntektene i trøndersk landbruk i 2021 - men tjener langt mindre enn lønnsmottaker

Økning i jordbruksinntekta i Trøndelag i 2021, i hovedsak på grunn av stengte grenser og økt salg. Til tross for økningen er inntektsnivået til bonden langt under lønnsmottaker.

Fortsatt mulig å komme med innspill til valgnemnda i Trøndelag Bondelag

Valgnemnda er godt i gang med arbeidet og tar fortsatt innspill til styrekandidater i Trøndelag Bondelag.

Strømstøtte i landbruket

Kulde og høye strømpriser i Midt Norge har aktualisert strømstøtteordningen for landbruket i området vårt. Slik registrerer du din virksomhet inn i ordningen.

Kornmøter 2022

Midt Norsk kornutvalg inviterer igjen til kornmøter i Trøndelag og Møre og Romsdal 12.-14. desember. Møtene gir faglig på fyll omkring sortsvalg og teknologi.

Høringsinnspill på Inntektsutvalgets rapport fra Trøndelag Bondelag

I går kveld vedtok et omforent Trøndelag Bondelag sitt høringsinnspill til inntektsutvalgets rapport, der det fastslås at hybridmodellen ikke kan brukes slik den er foreslått og at man støtter at det jobbes videre med en modell som tar utgangspunkt i skattedata.

Landbrukspolitisk dag i Trøndelag Bondelag

Mandag 24.oktober hadde Trøndelag Bondelag invitert med regjeringens landbrukspolitiske talspersoner, Per Olav Tyldum fra Senterpartiet og Per Vidar Kjølmoen fra Arbeiderpartiet, på rundtur i Innherred.

Valgnemnda er i gang med jobben

I dag hadde valgnemnda i Trøndelag Bondelag sitt første møte foran årsmøte 2023, og de har spennende oppgaver foran seg.

Velkommen til landbrukspolitisk medlemsmøte 24.oktober

Ta med deg alle gode spørsmål og møt opp når Trøndelag Bondelag inviterer til landbrukspolitisk medlemsmøte 24.oktober på Scandic Hell fra 19.00 til 21.30!

Dyrevelferdsprosjektet er i gang!

Dyrevelferdsprosjektet, DyrePrat, er et treårig prosjekt som skal bidra til økt kunnskap, kompetanse og samarbeid om vitenskapelig basert dyrevelferd. Meld gjerne din interesse og bli med i samarbeidet!

Inntektsutvalget svarer ikke godt nok

Mandag 3. oktober leverte Inntekstutvalget for jordbruket sin rapport (NOU) om hvordan inntektene i jordbruket skal bli målt.

Inntektsutvalget: Svarer ikke ut om bondens økonomi

– Det er svært viktig å finne en god måte å måle bondens inntekt på. Inntektsutvalget sin vurdering svarer ikke godt nok ut på denne oppgaven, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Bodhild kommer til Trøndelag 3. og 4. oktober

Bodhild Fjelltveit kommer til Trøndelag 3. og 4. oktober, og vi har laget en rundtur slik at hun treffer mange bønder og medlemmer. Alle medlemmer er velkommen på stormedlemsmøtet som arrangeres i Hoston Storstue på kvelden 3. oktober!

Newcastle disease - nå er smittevern viktigere enn noen gang

Mattilsynet har bedt oss informere om viktigheten av godt smittevern i fjørfehold og at det er lav terskel for å melde fra til Mattilsynet ved mistanke om sykdom. Det er påvist Newcastle disease i en verpehønsbesetning i Rogaland

Ny strømstøtteordning vedtatt: Søknadsskjema er nå lagt ut

Skjema for strømstøtte for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag er nå lagt ut hos Landbruksdirektoratet. For å motta strømstøtte for perioden april 2022 til og med juni 2022, må søknadsskjema sendes innen 30.september.

Forlenget frist i RMP 2022 for miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel

Trøndelag Bondelag søkte 4.august om utsatt frist for spredning av husdyrgjødsel for ordningen regionalt miljøtilskudd i jordbruket i Trøndelag.

Fantastisk stemning på Trøndersk Matfestival

Endelig er det fullt trøkk med Trøndersk Matfestival, Bryggerifestival og Olavsfest i Trondheim. Alt samtidig, nå også med sol og det er er et folkeliv preget av godt humør og glede.

Fugleinfluensa situasjonen nå i sommer i Trøndelag

Mattilsynet har kontaktet oss og ber oss om å sette fokus på godt smittevern. Dette er de viktigste enkeltfaktoren for å forebygge utbrudd hos fjørfe.

Bynær gård kåret til årets Askeladd

- I et involverende bynært landbruk vil vi synliggjøre viktigheten av norsk matproduksjon, sier bonde Lars Olav Stavnes (37) på gården Reppe Søndre i Trondheim som er årets Askeladd.

Landbruket trenger flere unge, grønne helter!

Rekrutteringsprosjektet har talt – landbrukets fagområder, utdanninger, jobber og karrierer er en perfekt match for ungdommer med hjerte for dyr, natur, mat, miljø og bærekraftig produksjon!

Feltøvelse Afrikansk svinepest i Trøndelag

Denne uka har Mattilsynet hatt øvelse i håndtering av Afrikansk svinepest. Øvelsen gikk over to dager. Den ene dagen på Mære landbruksskole og den andre dagen på Norturas anlegg i Steinkjer.

Statens tilbud - et godt utgangspunkt for videre arbeid

Vi er letta over at staten møter oss på kostnadskompensasjon, men et inntektsløft på 30 000 kr er ikke nok for å skape framtidstro.

Bondelagskokk-lunsj fra bondelaget til Fylkestinget

Samtidig med at kravet til årets jordbruksforhandlinger ble lagt fram gjennomførte Trøndelag Bondelag den årlige lunsjen for Fylkestinget i Trøndelag. Bondelagskokk Mette J Evensen sto for menyen, og den ble godt tatt i mot.

Mange politiske møter i april

Landbruket står i en kritisk situasjon og vårens jordbruksforhandlinger blir retningsgivende for om vi klarer å opprettholde norsk matproduksjon og framtidstroa i landbruket, og møter med politikerne våre har vært høyt prioritert de siste ukene sier fylkesleder Petter Harald Kimo.

Takk for maten - en hjertevarm takk til bonden

Og en hjertevarm takk til vokalist Petter Øien, tekst, låtskriver og studioaltmuligmann Sverre Bjarne Inndal, musikere og vår egen Brita Buan som har stått på for sin drøm: Å lage en landeplage av en trønderlåt til og fra bonden som går oss rett i hjertet.

Inntektene stuper i jordbruket

Nye tall fra Budsjettnemnda for jordbruket viser at inntektene faller kraftig i 2022. – Tallene bekrefter den alvorlige økonomiske situasjonen i jordbruket. Det vil prege årets jordbruksoppgjør, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Det er inntektsløft som gjelder i år!

Årsmøtet i Trøndelag Bondelag ga en tydelig marsjordre til hva nyvalgt fylkesleder Petter Harald Kimo og nyvalgt nestleder Annette Brede skulle ha med seg til representantskapet i Norges Bondelag som ble gjennomført i forrige uke.

Agri Stiklestad - Norsk mat i 2030?

Verdal Bondelag inviterer sammen med Trøndelag Bondelag, 16 andre lokale bondelag og Nord-Trøndelag Bygdeungdomslag til stort politisk møte om framtida for trøndersk og norsk mat. Landbruksminister Sandra Borch og leder i Norges Bondelag Bjørn Gimming kommer, kommer du?

Inderøy Bondelag Årets Lokallag i Trøndelag Bondelag 2021!

Fylkesstyret og Årsmøte i Trøndelag Bondelag er stolte av å utnevne Inderøy Bondelag til Årets Lokallag i Trøndelag Bondelag 2021. Inderøy Bondelag er dermed vår nominerte til årets bondelag i Norges Bondelag. En glad lokallagsleder, Torstein Næss, mottok prisen på vegne av laget under årsmøtet i Trøndelag Bondelag.

Årsmøtet i Trøndelag Bondelag er i gang!

Endelig er vi samlet til fysisk årsmøte igjen, og 144 årsmøteutsendinger, gjester og fylkestillitsvalgte har tatt turen til Scandic Hell på Stjørdal for å overvære årsmøtet i Trøndelag Bondelag.

Årsmøte i Trøndelag Bondelag 2022

Årsmøtet i Trøndelag Bondelag gjennomføres på Scandic Hell, Stjørdal, 15.-16. mars, og vi ser fram til å møtes:-)

Inn på tunet Trøndelag er på jakt etter flere Inn på tunet-gårder!

Inn på tunet Trøndelag trenger flere gårder som tilbyr velferdstjenester. Inn på tunet Trøndelag jobber for å tilby våre kommuner, skoler og fylkeskommunene det beste tilbudet innenfor velferdstjenester på gård.

Strømprisaksjoner også i Trøndelag

Tirsdag ettermiddag deltok fylkesleder i Trøndelag Bondelag, Kari Åker, på strømprisaksjon i Trondheim sammen med en rekke organisasjoner i strømprisalliansen, deriblant LO. Strømpriser må være forutsigbare - vi må ha politisk styring av strømprisen var budskapet.

Mette er den nye Bondelagskokken

Mette Julius Evensen (31) gikk seirende ut som Bondelagskokken 2022-23. – En kunnskapsrik og inspirerende kokk med bærekraft og lokalmat i ryggmargen, sier bondelagsleder Bjørn Gimming.

Petter Harald Kimo fra Rissa innstilt som ny fylkesleder for Trøndelag Bondelag

Valgnemnda for Trøndelag Bondelag legger i dag fram sin innstilling for nytt fylkesstyre i Trøndelag Bondelag. Petter Harald Kimo fra Rissa innstilles som ny fylkesleder, mens Annette Brede fra Snåsa innstilles som nestleder.

Kari Åker gir seg som fylkesleder i Trøndelag Bondelag

Etter 2 år som fylkesleder i Trøndelag Bondelag og 7 år som fylkesleder og styremedlem i tidligere Sør-Trøndelag Bondelag, velger Kari Åker nå og gi seg.

Initiativ for gjødselkompensasjon

Tilgang på gjødsel er det mest kritiske før våronna. Nå ber Bondelaget om samarbeid for å gi bonden sikkerhet, og for å unngå lavere matproduksjon.

Ny runde i Nabokampen

Verveutvalget i Trøndelag Bondelag er klare for runde to i Nabokampen, og har utfordret nye lokallag.

HEI LOKALLAGA!

JA, alle dere i lokallaga! 18.februar er fristen for å gi innspill til jordbruksforhandlingene- vi forventer å se innspill fra alle våre lokallag!

Her kommer Bybonden i Trondheim og Trøndelag!

I starten av 2022 skal vi få på plass en prosjektleder i forprosjektet for Bybonden i Trondheim og Trøndelag. Prosjektlederen skal jobbe på Trondheimskontoret til bondelaget, og vi gleder oss til å komme i gang. Trøndelag Fylkeskommune og Trondheim kommune har gitt tilsagn om tilskudd slik at vi kan få dette til.

Bli sett i mørket - også med traktor og redskap

Vår fylkesleder, Kari Åker, får henvendelser fra bilister om at det enkelte ganger er vanskelig å se at det er en traktor på veien. Kari oppfordrer til å ta en ekstra sjekk på om alle nødvendige lys fungerer og vises før du kjører i vei.

Fugleinfluensa i Rogaland- Trøndelag følger situasjonen

Trøndelag står for over 27 % av fjørfekjøttproduksjonen og 23% av eggproduksjonen i Norge og er således en stor fjørferegion. Vi følger derfor smittesituasjonen i Rogaland.

Fagseminar om gjødselgass og gjødselhåndtering

Her finner du opptak fra fagseminaret bondelaget hadde i samarbeid med Mattilsynet region midt, Norsk Landbruksrådgivning og Stiftelsen Norsk Mat

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere