Nyheter fra Trøndelag Bondelag

Matproduksjon i Norge eller ikke?

Årets jordbruksoppgjør har gitt oss et kraftig hakeslepp.: Ikke ei ekstra krone avsatt til investeringsmidler! Hva slags signal er det? Prøver regjeringa å si oss at matproduksjon ikke er så viktig i framtida?

Målet var anstendig inntekt – resultatet ble bønder med halshugde sparegriser!

I 125 år har inntekt vært Bondelagets fremste kampsak. Denne våren har vist at bondens tålmodighet er slutt. Vi må tette inntektsgapet for å ruste landbruket for framtida.

Sommerferietid i Trøndelag Bondelag

Det er ferietid i administrasjonen til Trøndelag Bondelag, og for å få dette til å gå opp så er kontorene både i Steinkjer og Trondheim uten fysisk bemanning i hele juli, og sentralbordet er stengt. Her finner du informasjon om hvordan du kommer i kontakt med oss:-)

Saueskabbmidd på småfe

Det er nødvendig med en skjerpet aktsomhet knyttet til kjøp, salg og forflytninger av geiter om vi skal hindre at sykdommen etablerer seg i norsk sauehold og for å forhindre videre smitte i geitemiljøet.

Kirsten Indgjerd æresmedlem i Norges Bondelag

Kirsten Indgjerd Værdal fra Inderøy og Trøndelag ble på årsmøtet i Norges Bondelag i dag utnevnt til æresmedlem i organisasjonen, sammen med Bjarne Undheim fra Rogaland og Bjørn Iversen fra Innlandet. Norges Bondelags årsmøte kan vedta å gi æresbevisningen til særskilt innsats som tillitsvalgt.

Trøndergjengen på årsmøte i Norges Bondelag

"Trøndelagsbenken" er samlet på Jægtvollen i Inderøy i det koronatilpassede årsmøtet til Norges Bondelag. Stemninga er god og folk er glade for å få være i lag.

Hjemme, hjemme, uavgjort

Nabokampen er avsluttet og vi er klare for å dele ut heder og ære, samt premier. To lokallag utmerket seg i den uhøytidelige vervekonkurransen.

Ny nasjonal jordvernstrategi lagt fram i dag

I dag la regjeringen fram forslag til ny nasjonal jordvernstrategi med flere nye tiltak.

Arbeiskraft gjennom NAV

Det er stort behov for sessongarbeidere i grøntsektoren. Produsenter oppfordres med dette til å kontakte lokale markedskonsulenter i NAV for å få bistand.

Traktor til Oslo heies gjennom Trøndelag i helga!

Mange støvler rundt omkring i Trøndelag

Det er brudd i årets jordbruksoppgjør fordi regjeringas tilbud ikke gir framtidstro til bonden. Vi vil ha et nødvendig inntektsløft til alle bønder.

Regjeringa forstår ikke alvoret!

-Avstanden var for stor mellom regjeringas virkelighetsforståelse og det inntekstløftet vi mener er helt nødvendig. Derfor bryter vi, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Stor skuffelse over Statens tilbud

– Tilbudet gir ingen mulighet til å tette noe gap i inntektsforskjellen med andre grupper. Det gir heller ingen mulighet til å løfte produksjoner som henger etter inntektsmessig, sier fylkesbondelagsleder Kari Åker

Innholdsrik vårkampanje som vil vare helt til høsten!

Lunsj til Fylkestinget i april er blitt et flott tradisjon for Trøndelag Bondelag, og ingenting hindrer oss i å gjennomføre den. Stortingspolitikere har fått eller får en hilsen fra sitt lokallag, og mange barn håper vi får oppleve gleden ved å dyrke mat:-)

Fra august jobber bonden gratis!

Kravet i jordbruksforhandlingene bygger på en demokratisk prosess gjennom innspill fra lokallagene i Norges Bondelag. Tetting av inntektsgapet vil bli avgjørende for framtidig norsk matproduksjon.

Nabokampen – hvem verver flest

Verveutvalget i Trøndelag Bondelag kjører i gang Nabokampen, en konkurranse mellom nabolag. Hvem klarer å verve flest i nabolaget?

Landbruket sakker akterut inntektsmessig

Nye tall fra Budsjettnemnda for jordbruket viser en økonomisk bedring for landbruket generelt i 2020. Ser vi imidlertid på regnskapstallene over de siste 5 år, fra 2016 til 2020, er økningen i snitt på bare kr. 6.000 pr. år. Dette betyr at landbruket fortsatt er langt fra målet om en tetting av inntektsgapet til øvrige lønnsmottakere.

Bærekraftstrategien- viser veien inn i en ny grønn æra

Denne uka lanserte Bondelaget sin Bærekraftstrategi. Strategien peker på hvordan norsk matproduksjon skal bli enda mer bærekraftig fram mot 2030 og har høstet gode tilbakemeldinger fra både fagfolk, politikere og en statsråd.

Trønderske politikere – kom på banen nå!

Norsk og trøndersk landbruk er IKKE et forhandlingskort, vi har ingen bønder å miste.

Bredbånd til alle – gode avtaler må ligge til grunn!

Det er et berettiget krav at alle skal ha lik tilgang til bredbånd uansett hvor du bor. Det må være et like berettiget krav at alle som stiller grunn til disposisjon for fellesskapet får en sikker dekking for tap og eventuelle ulemper.

Snåsa Bondelag er årets lokallag 2020

- Det ble litt stille her, dette hadde vi ikke venta, kunne en overraska Lars Johan Omli, leder i Snåsa Bondelag fortelle da det ble klart at de hadde vunnet.

Årsmøtet samstemt: I år er det matprodusentens år!

Digitalt årsmøte i Trøndelag Bondelag er i dag gjennomført med til sammen 113 deltakere, gode faglige framlegg og ivrige lokallagsmedlemmer.

Grønn utdanning er for framtidas helter!

Kjenner du noen som brenner for dyr, natur, mat og miljø? Se hit! Grønn næring har et enormt kompetansebehov i framtidas bio- og sirkulærøkonomi!

Årsmøte i Trøndelag Bondelag 2021

Trøndelag Bondelag har den glede å invitere dere til årsmøte, som i år blir gjennomført Digitalt.

Rein på innmark innenfor reinbeiteområde

Store deler av Trøndelag ligger innenfor det samiske reinbeiteområdet, og tidvis kommer rein inn på dyrkamarka. Dette inngår ikke som en del av reinbeite, og reineierne bør derfor varsles.

Viktig med oppdatert smittevernplan - fugleinfluensa i landet

Trøndelag Bondelag har i dag vært i informasjonsmøte hos Mattilsynet sammen med aktører i fjørfebransjen og beredskapsorganisasjoner. Oppfordringa er klar: Dyreeier må ha oppdaterte smittevernplaner.

Grønn glede?

Vi skal ta grønnere valg overalt, bruke grønn energi, spise mer grønt, sørge for grønn økonomi – men hva innebærer alt dette?

NLR Trøndelag arrangerer FAGUKE

Delta på NLR sin FAGUKE og få kompetanse til å bli en enda bedre bonde!

Et stort steg i riktig retning

Styret i Norges Bondelag har lagt fram forslag til endringer i kvoteordninga på melk.

Vi skal ta klimaomstilling i jordbruket, men hvor er regjeringen?

Regjeringen la i dag fram klimameldingen. – Vi hadde håpet at regjeringa delte våre ambisjoner for et klimavennlig landbruk, for vi er klar til å gjøre jobben, sier fylkesleder Kari Åker i Trøndelag Bondelag, men da hadde vi forventet økonomiske virkemidler for å kunne lykkes.

Det må felles mer hjort!

Resultatet av forprosjektet "Beiteskader fra hjort på eng i kommunene Heim, Hitra og Frøya" er tydelig: uttaket må økes.

God jul fra fylkesstyret i Trøndelag Bondelag til alle våre venner!

Vi går nå inn i de siste timene med hektiske juleforberedelser før juleroa senker seg.

Strålende stemning på Skatval

35 julepyntete traktorer lyste opp bygda, da de på årets siste søndag i advent, markerte bondens innsats i året, ved å arrangere juletraktorkaravane.

Gardtales i Orkland - trivelig førjulsaktivitet

Seks gårder i Orkland åpnet tun, gårdsutsalg, garasjer og stabbur lørdag 12. desember, og folk tok turen rundt på gårdene. Idéen kom etter det vellykkete «rebusløpet» i sommer da Trøndersk Matfestival i Trondheim ble til Trøndersk Matfestival – et sted nær deg på grunn av «koronaen».

Digitalt kornmøte gjennomført

Midt-Norsk Kornutvalg gjennomførte digitalt kornmøte med 90 deltaker den 10.desember. Mange har erfaring fra digitale møter dette året, men for en del var dette første gang.

Fuglejakt på skarv, kråke- og andefugler stanses sør for Norland

På grunn av fugleinfluensa stanses fuglejakt og fangst på storskarv, kråke, skjære, ravn og andefugler i alle fylker sør for Norland.

Ledermøte 2020

I fin kombinasjon av fysisk og digital deltakelse ble ledermøte i år gjennomført med 49 påmeldte lokallag, styret, valgkomiteen og ansatte, mandag 30.november.

En avgjørende dag for norske bønder

Det blir ikke dobbel mottaksplikt på kjøtt for markedsregulator Nortura.  – Dette er veldig bra. Mottaksplikten skal være en risikoavlastning for bøndene, ikke for industrien, sier Bartnes.

Mentorordninga – ei suveren ordning

- Det er godt å vite at man ikke er alene. 25 år gamle Karoline Zahl var i startfasen med drift av ammeku da hun selv valgte Asbjørn Helland som mentor.

Åpent brev til våre trønderske stortingspolitikere

Fredag 13. november ble Stine Akselsen, fagsjef for Sjømat Norge, intervjuet av Finnmarken. I intervjuet velger hun å spille grønt og blått opp mot hverandre i forbindelse med forhandlingene rundt en ny handelsavtale med Storbritannia. Fylkesleder i Trøndelag Bondelag, Kari Åker og styremedlem Petter Harald Kimo (fagansvar for WTO), uttrykker et behov for å få avklart standpunkt blant våre trønderske stortingspolitikere i et åpent brev.

Bondecafe som samlingspunkt

Hølonda Bondelag har de senere årene lyktes med rekruttering av unge og nye bønder til lokallaget, takket være høy aktivitet og god inkludering.

Fylkesmannen omgjør kommunens konsesjonsinnvilgelse for Åsnes gård

Trøndelag Bondelag påklaget vedtaket der Namsos kommune gav Namdalen Træsliperi AS konsesjon på erverv av Åsnes gård. Nå har Fylkesmannen omgjort kommunens konsesjonsinnvilgelse. En seier! uttaler Kari Åker, fylkesleder i Trøndelag Bondelag.

Ikke spark den som ligger nede!

Ei lovlig næring er i ferd med å nedlegges etter en «hestehandel» i regjeringsforhandlinger.

ROT – læring om grønn næring!

Rekruttering er en av de viktigste sakene grønn utdanning og næring står overfor. Vi trenger ungdommenes engasjement for klima, dyr, natur, matproduksjon og bærekraftig ressursbruk!

Godt lokallagsarbeid nytter!

Anders Braa, lokallagsleder for Byneset Bondelag, er et godt eksempel på at lokallagsarbeid nytter og gir resultater for våre medlemmer.

UTSATT: Fagmøter Åpen Gård

Fagmøte 25. januar med tema Skogbruk må dessverre utsettes på grunn av koronasituasjonen. Møtet planlegges gjennomført på et senere tidspunkt og informasjon om dette vil bli publisert.

Mattilsynet har fastsatt endring i forskrift om mædi-sone

Sauenæringa i Trøndelag har ventet på ei revidering av soneforskriften, for å kunne komme i gang med høstens avlsarbeid.

Klimakalkulatoren har starta tellinga

Et verktøy som gir den enkelte gårdbruker oversikt over eget klimaavtrykk og muligheter for kutt.

Nye Inspirasjonsmøter i Velg Melk

Disse møtene er aktuelle for alle melkeprodusenter, men hovedfokuset er på de små og mellomstore brukene (de med 30 kyr eller mindre) og de som har båsfjøs.

Veileder ved rovdyrtap

Bondelaget, Bonde og Småbrukerlaget sammen med Sau og Geit lanserer nå en veileder for søkning om erstatning for tap av husdyr til rovvilt. Dette for å hjelpe søkerne gjennom de elektronisk søknadsskjema som kreves.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere