Nyheter fra Trøndelag Bondelag

Mange bondevenner i Hemne

Hemne Bondelag var onsdag 3. april rundt om for å utnevne Bondevenner. Ordfører Ståle Vaag, Felleskjøpet og jordbrukssjefen har fått tildelt tittelen, melder Knut Johan Singstad fra Hemne Bondelag.

Gårdbrukere på datakurs i Midtre-Gauldal

Det er besparelser i tid å hente på bruk av pc som administrativt verktøy og kommunikasjonsmiddel. I Midtre-Gauldal er det i vinter gjennomført to fullbooka kurs i regi av Gauldal Ressurs og bondelagene i kommunen. Det ble bevilget VOX-midler til kursene, og nå er det bevilget midler til å gjennomføre enda et kurs til høsten, melder Frank Røym fra Soknedal.

From gentlemen to half gentlemen

18. oktober besøkte 41 sørtrønderske bønder storfekjøttprodusent John Bell i England. Dette var et av gårdsbesøkene som sto på programmet i forbindelse med studieturen Sør-Trøndelag Bondelag arrangerte i 2012. Her får dere en liten smakebit på rapporten fra turen

Bondevenner i Skaun kommune

Skaun Bondelag tok turen til Rådhuset 21. mars og utnevnte ordføreren, rådmannen og landbruksforvaltninga til Bondevenner. Og benyttet samtidig anledningen til å informere om hva som skjer i bondelaget lokalt og sentralt.

Jordvern står politiske bondevenner for i Trondheim

I forbindelse med behandling av kommuneplanens arealdel 2012-2024 i Trondheim bystyre, torsdag 21. mars, ble 5 av de politiske partiene utnevnt til BONDEVENN av bondelagene i Trondheim.

Årsmøtet utnevnte Landbruksdirektøren til BONDEVENN

Sør-Trøndelag Bondelag åpnet Bondevenn-kampanjen med å utnevne Landbruksdirektør Tore Bjørkli som Bondevenn. Landbruksdirektøren var invitert til Årsmøtet 14. mars for å si noe om hvor og hvordan økt trøndersk matproduksjon kan skje. Landbruksdirektøren fikk Bondevenn-utmerkelsen for det gode arbeidet han gjør for næringa og måten han formidler stolthet til bonden og næringa på.

Staten anker Krokann-dommen

Jeg er ikke overrasket over at saken blir anket, sier styremedlem i Sør-Trøndelag Bondelag, Frank Røym fra Soknedal. Staten ser ut til å velge å benytte rå kraft og sine store ressurser, til å prøve å kjøre over den vanlige mann i distriktene. I tillegg til denne saken viser jeg til saken om gjerdehold lang Dovrebanen og saken om vedlikehold av seterveien til Finntjønna i Budal.

Stolte bønder

I dag har Bondelagsdelegasjonen vært ute og besøkt bønder i Mvepa-området. ca. en times kjøretur øst for hovedstaden Lilongwe. - Det som slår meg etter dette besøkert - sier styremedlem i Norges Bondelag Einar Frogner - er hvor stolte bøndene vi besøkte er av gården sine og de avlingene de har oppnådd ved hjelp av forbedrete agronomiske metoder -

Tett program for Bondelagsdelegasjonen

I morgen, mandag 4 mars, starter et tett program for delegasjonen fra Bondelaget i Malawi. - Mandag er satt av til å ha møter med Utviklingsfondet og den norske ambassaden, samt bondeorganisasjonen NASFAM - sier Jon Gisle Vikan - og det skal bl spennende å få en innføring i en del problemstillinger omkring landbruksutvikling og bistand -

Regntid i Malawi

- Det er nå regntid og midt i vekstsesongen for mais og de fleste andre jordbruksvekstene her i Malawi sør for ekvator - sier org sjef Jon Gisle Vikan som er på en studietur i landet for Norges Bondelag. Gruppen fra Bondelaget består av Einar Frogner fra styret i Norges Bondelag, Astrid Solberg og Solveig Skogs fra administrasjonen.

"Tørre å spørre" - hvordan? Kurs for verveansvarlige med Elin Røed fra Norges Bondelag.

Sør-Trøndelag Bondelag har kurs for verveansvarlige i lokallagene tirsdag 26. februar. Alle lokallagene oppfordres til å stille med en person på dette kurset, som holdes på Hotell Augustin i Trondheim mellom fjøstidene ;-) PÅMELDINGSFRIST SENEST 15. FEBRUAR.

En bondes privilegium

Styremedlem i Sør-Trøndelag Bondelag og melkebonde med utbyggingsplaner klare, Nina Vangen Ranøien, gir oss her sine refleksjoner. Bondeyrket er allsidig, og sammensatt – og en føler press og usikkerhet fra alle kanter. Men siden det er fredag, gården er bada i sol og livet er godt å leve – kjenner jeg behovet for å minne meg sjøl og andre på hvorfor jeg velger å være bonde, skriver Nina.

Regionmøtene for i år er historie, mens lokallagas historier skal opp og fram!

76 styremedlemmer fordelt på 29 lokale bondelag møtte opp på de fem regionmøtene Sør-Trøndelag Bondelag arrangerte. Organisasjonssjef Jon Gisle Vikan sier han er fornøyd med oppslutningen selv om det var ønskelig at alle lokallagene var representert. Nå er lista lang over små og store saker lokallagene vil ha opp og fram. Det er bare å brette opp ermene, sier Vikan.

Slaget om matproduksjonen

Debattmøte om matproduksjon og landbrukspolitikk på Stiklestad mandag 4. februar kl 19.00. Ola Borten Moe og Svein Flåtten innleder, og møte er åpent for alle interesserte.

Konferanse om jordvern

Sør-Trøndelag Bondelag arrangerer i samarbeid med Fylkesmannen, Fylkeskommunen, Trondheim kommune og Trondheimsregionen en stor jordvernkonferansen, "Kampen on arealene" torsdag 14. februar på Rica Nidelven Hotell i Trondheim. - Det er et meget godt program som er laget - sier fylkesleder Lars Morten Rosmo - og vi er særlig tilfredse med at statsråd Marit Arnstad kommer. Denne regionen har store utfordringer når det gjelder samferdsel og jordvern -

Midtnorge selger mest melkekvote

Statens Landbruksforvaltning melder på sine hjemmeside at 433 kumelkprodusenter solgte 37,9 mill liter kvote i 2012. Av disse valgte 42 produsenter å selge bare deler av melkekvoten. I Sør-Trøndelag valgte 59 melkeprodusenter å selge kvoten, av disse valgte 9 produsenter å selge deler av kvoten. Statistikken for salg viser også at det er solgt mest kvote i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.

Branndag i Hemne

Bondelaga i Hemne inviterer til branndag 16. januar kl. 10.30-15.00 på Svanem Samfunnshus.

Mer til journalister enn bønder

På Nettavisen i går skriver Gunnar Stavrum om overføringene over statsbudsjettet til avisene og sammenligner det med overføringene til landbruket. - Staten gir mer økonomisk støtte til norske journalister enn til norske bønder. Det er mediene lite opptatt av å fortelle videre - sier Gunnar Stavrum

Kompetanseløft Trøndersk landbruk i startfasen!

Kompetanse er avgjørende for å lykkes i alle ledd i landbruksdrifta. Fylkesmannen, fylkeskommunen og Bondelaga i Nord- og Sør- Trøndelag har sammen initiert satsinga Kompetanseløft Trøndersk landbruk. Dette er ett av tiltaka som er løftet frem fra Landbruksmelding for Trøndelag.

Seier for beitenæringen

I går ble det avsagt kjennelse i Sør-Trøndelag Tingrett i saken mellom saueier Ola Krokann i Oppdal og staten v/Direktoratet for Naturforvaltning. - Dommen ga Ola Krokann medhold på alle punkter - sier styremedlem og rovviltansvarlig i Sør-Trøndelag Bondelag Frank Røym - og dette blir en meget viktig prinsipiell dom dersom den blir stående -

Norsk mat eller ord på bordet?

Resultatet for driftsgranskingene i landbruket for 2011 er nå klart. Trønderske bønder tjener i snitt kr 231.200 til dekning av egenkapital og arbeid. Dette er en liten økning fra 2010 på kr 7.800. Selv om produksjonsinntektene økte noe, økte samtidig også kostnadene på kraftfor, kunstgjødsel, diesel og maskiner betydelig. Dette er en uholdbar økonomisk situasjon for de som skal produsere maten vår, sier fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag Lars Morten Rosmo i en kommentar til NILFs beregninger.

Godt oppmøte på kurs

Kurset for tillitsvalgte i Trondheim i går kveld sprengte kapasiteten til møterommet på Bondelagskontoret - Det er meget bra at lokallagsstyrene i området møter opp på kurset - sa fylkesleder Lars Morten Rosmo som ledet kurset sammen med organisasjonssjef Jon Gisle Vikan -. 24 personer på møte har vi vel aldri tidligere vært i dette rommet -

Soknedal Bondelag feirer 150 år

Bondelaget i Soknedal er med sine 158 medlemmer et av de største og eldste i Sør-Trøndelag. I jubileumsboka har bokkomiteen fått med mye om den store utviklinga som har skjedd innen landsbruksnæringa på disse årene. Årsmøtet valgte et nytt styre der Egil Knutsen er leder. Med seg har han Terje Fagerbekk, Stein Are Dragset, Anne Kristine Heggvold og Sivert Moen dy. De skal ta stilling til om det i løpet av vinteren skal arrangeres en 150-årsmarkering for laget.

Inn på tunet-tilbydere organiserer seg!

9. november møttes Inn på tunet-bøndene fra Sør-Trøndelag på Brekstad og stiftet interesseorganisasjonen Inn på tunet Midt-Norge. Med dette er bønder som driver virksomhet i Inn på tunet i regionen samlet i et felles nettverk der de kan samarbeide og utveksle erfaringer.

Vellykket kornmøte i Orkdal

- På Orkdal ysteri møttes i alt 17 vitebegjærlige kornbønder til starten på kornutvalget sin møteserie - sier leder i Trøndersk Kornutvalg, Kolbjørn Frøseth som ledet møtet - Vi fikk servert smakeprøver på gårdens ost samt svele og kaffe-

Hvorfor skal bonden behandle dyra sine bedre enn det staten skal behandle bonden?

Årsmøtet i Bjugn Bondelag ber i sin uttalesle Landbruks- og Matdepartementet revurdere vedtatte forskrift om lufting og mosjonering i løsdriftsfjøs, da dyra oppnår tilfredsstillende mosjon slik regelverket er idag. Og støtter med det Thomas Ødegård fra Fåvang sine refleksjoner i sitt innlegg i Bondebladet 27. september.

- Må lønne seg å produsere mat

For å lykkes med å øke norsk matproduksjon, må det være lønnsomt å produsere mat. Det gjorde landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum klart da han møtte 500 bønder fra Midt-Norge på temakonferansen i Trondheim torsdag.

Bondeprisen 2012 til Halvor Braa

Sør-Trøndelag Landbruksselskaps Bondepris 2012 ble på Midtnorsk Temakonferanse tildelt Halvor Braa fra Byneset. - Halvor Braa er et godt eksempel på en aktiv, godt utdannet og engasjert bonde som også har engasjert seg som tillitsvalgt - sa Lars Morten Rosmo som delte ut prisen - og Landruksselskapet har valgt å tildele Bondeprisen 2012 til en meget verdig prisvinner -

Kvinner kan - levva livet - nå?!

85 damer og en mann var lørdag 3. november samlet for den fjerde kvinnekonferansen Sør-Trøndelag Bondelag arrangerer med støtte fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune. I år var stedet Royal Garden og startet med en god lunsj der praten raskt kom i gang rundt bordene.

Sør-Trøndelag Bondelag på studietur til England

18. - 21. oktober dro 45 bondelagsmedlemmer fra Sør-Trøndelag til England. Der sto bl.a besøk hos National Farmers Union (NFU), storfekjøttprodusent, melk- og ostprodusent og landbrukshøyskolen Harper Adams University College på programmet. Bilder fra turen finner du under Bildeserier til venstre på forsida

Reversering av tollvernbesluting?

- Dersom det blir en reversering av tollvernet får det dramatiske følger for trønderske melkeprodusenter - sier fylkesleder Lars Morten Rosmo - en spesielt høy andel av trøndersk melk går inn i osteproduksjonen og dersom denne presses ut på grunn av dansk import vil det kunne berøre over halvparten av melkebøndene -

Ny kampflybase Ørland - organisering av grunneiere

I kveld tirsdag 16 oktober var det møte på Bakkeli Aktivitetssenter på Ørland, der Ørland Bondelag og advokatfirma Nidaros hadde invitert berørte grunneiere. Formålet med møtet var å starte organiseringen av grunneiere i forbindelse med planlegging av ny kampflybase på Ørland Flystasjon. - Det er viktig at vi som grunneiere organiserer oss tidlig for å ha et felles talerør opp mot mektige etater som Forsvarsbygg - sier Arne Hernes, leder i Ørland Bondelag.

Bygdadag i Soknedal

Lørdag 6 oktober er det Bygdadag i Soknedal. Soknedal Bondelag og Soknedal Sau og Geit har hovedansvaret for arrangementet - I 2011 var det ca 1000 besøkende og dette er den dagen etter 17. mai hvor det er mest folk i Soknedal Sentrum - sier leder i Soknedal Bondelag Frank Røym - Vi avholder Kalvemønstring og kårer Miss Soknedal blant årest lam! -

Fylkeslederen utfordrer Arbeiderpartiet

Leder i Stortingets Næringskomite, Terje Lien Aasland (Ap), holdt en innlegg på dagens Ledermøte i Norges Bondelag der han pekte på politiske virkemidler som kan bidra til å øke norsk matproduksjon framover. Han ble utfordret av blant annet av fylkesleder Lars Morten Rosmo på hvilke konkrete tiltak Arbeiderpartiet vil fremme for å oppnå økt matproduksjon.

LO støtter endringer i toll

Arne Byrkjeflåt, leder i LO Trondheim uttaler stor støtte til regjeringa sine endringer i tollregimet for matimporten: - Landbrukets betydning er sterkt undervurdert. Her I Trøndelag er det 7500 årsverk og en omsetting på 2,3 milliarder. Dette fører igjen til 14 000 arbeidsplasser I industri og tilknytte virksomhet med en omsetning på 15 milliarder. Uten et norsk landbruk, ingen norsk landbruksindustri. - sier Arne Byrkjeflåt.

Høyre frykter at EU vil straffe økt norsk toll

Rart dette at enkelte partier er så i mot å beskytte norsk matproduksjon med tollregler, mens de ser det som naturlig at resten av verden bruker samme virkemiddel for å straffe Norge - sier fylkesleder Lars Morten Rosmo i en kommentar på Facebook.

Norge er i verdstoppen på dyrehelse

Svært lite sykdom og lav smittefare mellom dyr og mennesker i Norge konkluderer en ny rapport fra Mattilsynet.

Bygdadager på Ørlandet

Ørlandet Bondelag er blant de som gjør seg klar til helgas Bygdadager på Austrått Gård. Kjøring med hest og vogn, barneridning, husdyr og aktiviteter på landbrukstunet er noe av det som står på programmet.

Åpen gård på Buan gård

I flotte rammer på Buan gård, fikk nesten 1000 besøkende en lærerik og mangfoldig dag på Åpen gård søndag.

Åpen Gård 2012

Stadsbygd gjør seg klar til å ta i mot mange besøkende når de søndag arrangerer Åpen Gård.

Kvinner kan 2012: Levva livet - nå?!

Sør-Trøndelag Bondelag arrangerer for fjerde år på rad konferansen Kvinner kan. Tema for årets konferanse er "Levva livet - nå?!". Spennende og inspirerende foredragsholdere står klare til å gi deg en fantastisk dag på Royal Garden 3. november.

Brev fra Soknedal til Jens

- På vår anmodning undertegnet og sendte ordføreren brevet om importvern fra Bondelaga i Midtre Gauldal til Statsministeren.

Godt fjellbeite gir bra lammekjøtt

Saftig beite i fjellet i år lover godt for lammesesongen. Slaktesesongen i fjor ble forsinket på grunn av våte dyr og dårlig fjellbeite.

Behov for økt norsk kornproduksjon

Kornavlingene per dekar øker lite og arealet synker raskt. I sum betyr dette at totalavlinga i norsk kornproduksjon viser en nedadgående trend. Myndighetenes målsetting er derimot at produksjonen skal øke med 20 prosent innen 2030.

Sau til retten

Bondestanden raser over forvaltningens erstatningspraksis for sauer tapt til rovdyr. I høst skal misnøyen prøves for retssystemet med oppdalsbønder i front.

HMS-kampanje sparket i gang

I helga gikk startskuddet i Midt-Norge for en landsomfattende HMS-kampanje. Målet er å redusere antall skader og yrkeslidelser i landbruket.

God agronomi = lavere klimautslipp

SLF har gitt 1,5 mill kroner i tilskudd til 4 nye prosjekter under første tildeling i klimaprogrammet 2012. Dette er siste år i klimaprogrammets femårsperiode. Totalt har 67 prosjekter bidratt med kompetanseoppbygging og kunnskap om klimastatus og -tiltak i jordbruket og mange tiltak er satt i verk.

Inngrep i grunneierretten

Arealinngrep overfor grunneiere var hovedtema på sommermøte om ekspropriasjon og erstatning som Sør-Trøndelag Bondelag og Sør-Trøndelag Landbruksrådgivinig arrangerte på Melhus Rådhus i går kveld. Fylkesleder Lars Morten Rosmo ledet møtet. Mellom 40 og 50 grunneiere møtte lydhøre opp og det var mange spørsmål om avtaleverk, erstatninger og organisering av grunneierne.

Ønsker dialog om kampflybasen

Landbruksnæringa var onsdag invitert til møte i Ørland Rådhus i forbindelse med utbyggingen av kampflybasen. -Det viktigste for oss er å få til en dialog med dere, sa ordfører Hallgeir Grøndtvedt.

Agrisjå feltdager 29. og 30. juni med Kick-off på HMS-kampanje

Agrisjå feltdager er et nytt fagarrangement for bønder med vekt på kjøring og demonstrasjon av teknisk utstyr. Under arrangementet blir det Kick-off på en landsomfattende HMS-kampanje.

Våre samarbeidspartnere