Nyheter fra Trøndelag Bondelag

Framtidsbonden - hvem blir det?

Sommerens andre kronikk er skrevet av nestleder Audhild Slapgård. Her tar hun opp aktuelle tema for framtidsbonden, særlig knyttet til trygg mat, eierskap og forutsigbarhet.

Utmarksressurser – eller valgflesk?

Fylkesstyret har laget en serie kronikker sammen med flere lokallagsledere og andre samarbeidspartnere. Denne kronikken er den første i rekken.

Sommerferie og beredskap hos Sør-Trøndelag Bondelag

Nå er fylkekontoret ubemanna fram til 24. juli. Alle mann lader batterier, spiser is eller arbeider i åker og eng. Vi har beredskap for bonden.

Sommerstengt kontor

Fylkeskontoret til Nord-Trøndelag Bondelag vil være stengt i juli. Ansatte er tilgjengelig på utvalgte dager.

Internasjonalt samarbeid om kortnebbgås

Bondelagets engasjement i den internasjonale forvaltningsplanen for kortnebbgås viser til stor bestand og fri jaktkvote for inneværende år. Grunneierorganisering og samarbeid med jegere er avgjørende for å lykkes.

Ny E6 - en viktig sak innen jordvern

Nord-Trøndelag Bondelag inviterte til samtaler rundt utbygging av ny E6 og grunneierorganisering. To møter ble avholdt på Verdal og Sparbu, og flere berørte og interesserte møtte fram.

Aktive sørtrøndere på årsmøtet i Norges Bondelag

To-dagers årsmøte i Norges Bondelag er snart ved veis ende i Sarpsborg i Østfold. Representantene fra Sør-Trøndelag har vært aktive på talerstolen.

Følg Bondetinget 14.- 15. juni!

Årets Bondeting går av stabelen i Sarpsborg den 14.- 15. juni. Følg innledninger og debatten direkte her på www.bondelaget.no.

Hjerterommet i garasjen

Inn på tunet er en av hovednæringene på gården Hojem på Frosta. Hit dro Inn på tunet-kontaktforum i Sør-Trøndelag for å besøke avtroppet leder i Inn på tunet Midt-Norge, Eva Hojem.

Strålende sol på Åpen Gård

To lokallag har gjennomført Åpen Gård, og været kom som bestilt. Besøkende koste seg i sola med aktiviteter og dyr.

Lagring av rundballer langs vei

I fjor ga Statens Vegvesen ut en brosjyre om lagring av rundballer langs riks- og fylkesvei. Denne vil de gjerne at vi sprer til våre medlemmer.

Styret takker for innsatsen

Årets jordbruksforhandlinger har tydeliggjort ei regjering som står langt fra Stortingets vedtatte landbrukspolitikk. Dette har bøndene vist tydelig gjennom aksjoner - både i Nord-Trøndelag og Oslo. Fylkesstyret takker for innsatsen!

Klistermerker, traktorkjøring og blokkering

Brudd i jordbruksforhandlingene betyr stor aktivitet i bondelaget. Fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag, Kari Åker, er kjempefornøyd med lokallagenes innsats under aksjoner og markeringer så langt.

Markeringer av brudd!

I samarbeid med lokallagene i Steinkjer arrangerer Nord-Trøndelag Bondelag markering av bruddet i jordbruksforhandlingene i dag kl. 14.00 ved AMFI Steinkjer. Det gjennomføres også aksjoner i resten av fylket.

Til kamp for å bevare både små og store bruk!

- Jeg er skuffet, men ikke overrasket, sier fylkesleder Borgny Kjølstad Grande i Nord-Trøndelag Bondelag.

Ingen satsing på landbruket

- Regjeringa viser ingen vilje til å satse på landbruket, og følger ikke opp Stortingets landbrukspolitikk. Vi kan ikke skrive under på en jordbruksavtale som bidrar til å svekke norsk matproduksjon, sier fylkesleder Kari Åker i en kommentar til at det i dag ble brudd i årets jordbruksforhandlinger.

Åpen Gård

Namsskogan og Røyrvik Bondelag og Nærøy Bondelag er først ute med å arrangere Åpen Gård. Lørdag 20. mai ønsker de å gi folk gode opplevelser og spre kunnskap om norsk landbruk.

Krevende å gå i forhandlinger

I dag la Staten fram sitt tilbud i jordbruksforhandlingene. Tilbudet står i sterk kontrast til både Stortingets og landbrukets ønsker om en satsing på en mangfoldig matproduksjon over hele landet.

Regjeringa uenig med Stortinget.

Regjeringen kom i dag med et tilbud i årets jordbruksforhandlinger som bryter med Stortingets føringer i jordbrukspolitikken. Regjeringa viser ingen vilje til å følge opp Stortingets vedtatte landbrukspolitikk og svarer ikke på de største utfordringene i norsk landbruk, sier fylkesleder Kari Åker i en kommentar til dagens tilbud fra regjeringen i årets jordbruksforhandlinger.

Dialogmøter rovdyrerstatninger og rovviltforvaltning

I mars ble det gjennomført en ny runde dialogmøter om rovdyrerstatninger og rovviltforvaltning. Rovviltnemnda, Fylkesmannen og Statens Naturoppsyn deltok på møtene som var et samarbeid mellom Sør-Trøndelag Bondelag, Sør-Trøndelag Sau og Geit, Sør-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag og Fylkesmannen.

Ny landbrukspolitikk gir nye muligheter for den sør-trønderske bonden

- Med stortingsflertallet i ryggen ser Bondelaget nye muligheter for å sikre økt matproduksjon og økt verdiskaping i årets jordbruksoppgjør - sier fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag Kari Åker i en kommentar til at kravet i årets jordbruksforhandlinger i dag ble lagt fram for regjeringen.

Et krav for mangfoldet i Nord-Trøndelag

- Stortingets inntektsmål for landbruket, som ble vedtatt i går, er å redusere inntektsgapet til andre grupper. Den jobben må starte i årets jordbruksoppgjør, sier Borgny Kjølstad Grande, fylkesleder i Nord-Trøndelag Bondelag.

Uthuling av konsesjonsloven

Med ny kamp om konsesjonsloven prøver regjeringa å gjøre det vanskeligere for unge bønder å kjøpe landbrukseiendom. Dette er ren kapitalspekulering over norsk matproduksjonsevne.

Ungdommelig blikk på Fosen-landbruket

Helga 18.-19. mars dro en fin gjeng nye og unge bønder til Fosen for å lære mer om Fosen og landbruket der.

Styret delte måltid med fylkespolitikere

Nord-Trøndelag Bondelag inviterte politikere til felles måltid og åpen dialog om landbruket og framtidig matproduksjon i fylket.

En landbrukspolitikk ingen vil ha

Et flertall i næringskomiteen på Stortinget går imot de fleste av regjeringas forslag i den nye jordbruksmeldinga. – Det politiske flertallet på Stortinget har på denne måten sikret framtida for norsk landbruk og matproduksjon, sier lederen i Sør-Trøndelag Bondelag, Kari Åker

Fagskole i landbruksfag - søknadsfrist 15. april

Vil du heve kompetansen din innen kornproduksjon og driftsledelse eller melkeproduksjon og driftsledelse? Ta 1-årig fagskole på Skjetlein grønt kompetansesenter med start til høsten.

Framtiden i utmarka

4 departement samarbeider om forenkling av utmarksforvaltningen, slik at det skal bli lettere å bruke utmarka - både til rekreasjon og næring.

Kronikk fra leder

I dagens papirutgave av Trønder-Avisa gir leder av Nord-Trøndelag Bondelag en sterk oppfordring til regjeringens støttepartier.

Historien om den norske modellen

Det var en gang en flott fyr som vi kalte den norske modellen. Og med seg på sin ferd hadde han en god og innholdsrik verktøykasse

Ringen sluttet for nytilsatte Erica

Erica Hogstad Fjæran (34) er tilsatt som rådgiver ved bondelagskontoret i Nord-Trøndelag. Der får hun ansvar for kommunikasjon, rovdyr og utmark.

En bauta ble takket av

Asbjørn Helland ble behørig takket av som leder i Nord-Trøndelag Bondelag, og for sin mangeårige innsats for norsk landbruk, under årsmøtet på Stjørdal.

Asbjørn Hellands siste ledertale

- I Nord-Trøndelag bor under 3 % av befolkningen, samtidig som vi produserer 11 % av maten i landet. Vi driver dermed et utpreget distriktslandbruk som er avhengig av velfungerende markedsordninger.

Årsmøte og lederskifte i Sør-Trøndelag Bondelag

Etter åtte år som fylkesleder ga Lars Morten Rosmo fra Skaun stafettpinnen videre til Kari Åker fra Rissa. Han brukte mesteparten av takketalen sin under årsmøtemiddagen 15. mars på Scandic hell til å framsnakke damene i det trønderske landbruket.

Åfjord og Roan Bondelag ble Årets lokallag 2016

Åfjord og Roan Bondelag ble ett lokallag i 2016, og kan påstås å være lykkelig gift. De utmerket seg i 2016 bl.a med å ha "Først i tunet"-aktivitet ved å invitere nye og unge bønder til middagsservering som er en av grunnene til at de ble utnevnt til Årets Lokallag 2016 i Sør-Trøndelag Bondelag.

Bondeprisen 2016 til Eivind Myklebust

Landbruksselskapet i Sør-Trøndelag delte ut Bondeprisen 2016 under årsmøtemiddagen til Nord-Trøndelag Bondelag og Sør-Trøndelag Bondelag 15. mars.

Borgny valgt som ny leder

Borgny Kjølstad Grande fra Grong ble torsdag enstemmig valgt som ny leder i Nord-Trøndelag Bondelag.

Namdalseid årets lokallag

Namdalseid Bondelag er kåret til årets lokallag i Nord-Trøndelag.

Trine Skei Grande til årsmøtedager i Stjørdal

Trine Skei Grandes melding til trøndernes årsmøtedager var tydelig og mangfoldig: - Bondelaget skal være glad for at Venstre er i regjering.

Se årets video

Nord-Trøndelag Bondelag har også i år laget en video, som et supplement til den skrevne årsmeldinga. Se den her!

Høy temperatur på Inderøy

Det var fullt hus på Akset kulturhus på Inderøy da landbruks- og matminister Jon Georg Dale, leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes og stortingspolitikere debatterte jordbruksmeldinga torsdag ettermiddag foran 350 engasjerte tilskuere.

Toppmøte om landbrukspolitikk

Det er duket for et toppmøte om framtidas landbruk når landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) torsdag kommer til Inderøy og Nord-Trøndelag. Der skal han møte bondelagsleder Lars Petter Bartnes og en rekke toppolitikere til debatt.

Borgny innstilt som ny leder

Borgny Kjølstad Grande (38) fra Grong er innstilt av valgkomiteen som ny leder i Nord-Trøndelag Bondelag.

Jentekraft løfter landbruket i Trøndelag!

Kari Åker fra Rissa på Fosen er innstilt som ny fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag. Og hun ligger da an til å bli den første kvinnelige fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag!

Ruster seg for jordbruksforhandlingene

Sør-Trøndelag Bondelag samlet organisasjoner til innspillmøte for årets jordbruksforhandlinger. Av de inviterte kom TINE, Nortura, Landbrukstjenester i Sør-Trøndelag og Trøndelag Birøkterlag.

Nye runder med dialogmøter rovdyrerstatninger og rovviltforvaltning

I mars gjennomføres nye runder med dialogmøter om rovdyrerstatninger og rovviltforvaltning på Fosen, Orkanger, Selbu, Oppdal og Støren. Beitebrukere, landbruksforvaltning og andre interesserte er velkommen.

Her finner du årsmøtepapirene

Nord-Trøndelag Bondelag har årsmøtesamling 15.-16. mars i Stjørdal. Her finner du årsmøtepapirer.

Marvin inspirerte ledermøtet

Marvin Wiseth sørget for en kickstart på ledersamlinga i Nord-Trøndelag Bondelag.

Samene jubilerer i Trondheim

Statsråd Dale foretok i dagen den offisielle åpning av Tråante 2017 som markerer 100 års dagen for organisering av samene. Den 6. juni 1917 ble det første samiske landsmøtet arrangert i Trondheim.

Det brant godt for norsk landbruk

Det brenner bål i Gauldaln, Rissa og Ørland, Holtålen og Selbu, Hemne og Snillfjord... det tikket inn med bilder fra gårdagens varselbål-aksjon for et landbruk i hele landet. Jeg er overveldet, sa nestleder i Sør-Trøndelag Bondelag Kari Åker som sto utenfor Tyholt-tårnet og aksjonerte sammen med en stor gjeng fra Strinda Landbrukslag.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere