Nyheter fra Trøndelag Bondelag

Stor aksjonsvilje

I går kveld samlet styret og lokallagene seg i et møte på Skjetlein Grønt Kompetansesenter der bondelagets krav og regjeringens tilbud i årets jordbruksforhandlinger ble diskutert.

Norsk matproduksjon i det blå

- Regjeringa sitt tilbud i årets jordbruksforhandlinger vil gi deg mindre sunn og kortreist mat fra norske jorder - sier fylkesleder Lars Morten Rosmo i en kommentar til regjeringens tilbud i årets jordbruksforhandlinger.

Jordvern og matproduksjon

"Värdefull åkermark forsvinner" er tittelen på en artikkel i Gøteborgsposten som omhandler en doktorgradsavhandling av Elin Slätmo ved Gøteborgs Universitet. - Matjord er en begrenset naturressurs som må tas bedre vare på i samfunnet - sier forsker Elin Slätmo.

Dyrker optimismen rundt sau

Sauebøndene i Rennebu i Sør-Trøndelag sier de kan lære mye av hverandre.

Åpent landbrukspolitisk informasjonsmøte

Bondelaga i Leksvik og Rissa inviterer politikere og bønder til åpent landbrukspolitisk informasjonsmøte 26. mai. Vanvikan Samfunnshus er stedet der startskuddet for den landbrukspolitiske valgkampene i de to kommunene starter!

Heis flagget 1. mai

Sør-Trøndelag Bondelag oppfordrer alle medlemmer til å heise flagget første mai, selv om det er travle våronntider.

Kunnskap de ikke kunne vært foruten

Fire melkebønder fra Snåsa får så mye ut av å møtes at de vil fortsette med samlinger så lenge det er mulig.

Et krav for økt matproduksjon

- Kravet er retta inn på å møte utfordringene med klimaendringene og å legge til rette for at all dyrkajorda skal produsere mat på en lønnsom og bærekraftig måte - sier fylkesleder Lars Morten Rosmo i en kommentar til kravet i årets jordbruksforhandlinger.

Potet på programmet

Skal du bli en bedre grønnsaksprodusent, må du følge med på det som skjer. I Levanger lærer de av hverandre.

Våronn i Selbu!

I lykkerus over nypløyd jord (jeg blir alltid litt høy når jeg får teften av den) og vårsol, så måtte jeg skrible ned noen ord før sengetid! Tenkte styremedlem i Sør-Trøndelag Bondelag og lokallagsleder i Selbu Bondelag, Sissel Berge. Her får du del i tankene.

Mange bondevenner blant fylkespolitikerne

Fylkespolitikerne og den administrative ledelsen i Sør-Trøndelag Fylkeskommune tok testen og ble høytidelig utnevnt til både bondevenn, bonde, bybonde, bondespire og framtidsbonde av fylkesleder Lars Morten Rosmo.

Hvilken bonde er du??

I dag gikk startskuddet for årets kampanje før jordbruksforhandlingene tar til for fullt. Bønder skaper positiv blest rundt det å være bonde. Eller var det skapbonde? Eller var det bondespire, bybonde, bondevenn...

Spesial made for Hanne!

Arild (28) og Hanne (26) har drevet Helland Holstein på Varhaug i Rogaland i seks år. Og her er det ungt pågangsmot! Vi bruker det vi har og prøver å gjøre det beste ut av det, sa de til de unge bøndene som var på besøk fra Sør-Trøndelag. Og vi lot oss imponere.

Solveig og Erik har planene klare

2015 blir et begivenhetsrikt år for Solveig Løvø og Erik Kvam. Først skal de gifte seg, så skal de overta gård.

Fra komle til kloster!

Unge sørtrønderske bønder studerer Rogalands landbruk. "Her er landbruket profesjonalisert og kapitalistisk. En bonde fra Rogaland ville spurt hva tjener du på dette, men det gjør ikke dere", sa assisterende landbruksdirektør Geir Skadberg til de 20 lydhøre unge bøndene.

Bjugn Bondelag Årets lokalag!

Fagmøter, Landbruksspillet, familiedag, Quiz-aften, julebord, aktiv Facebook-side, synlige aksjoner, medlemsverving og deltagelse på bygda-dager, deltar på fylkets arrangementer. Bjugn Bondelag ble kåret til Årets lokallag.

Fra telt til drivhus!

Gode venner det har skjedd noe, uten at vi helt har fått det med oss. De unge bøndene jeg møter i dag er ikke 40 de er 25, og det er mange av dem. På møter der det før dukka opp 10 stk rundt 40, er det i dag 60 og 70 stk mellom 25 og 30. Unge mennesker som vil bli bønder, som er bønder og satser framtida si på å bygge opp et gårdsbruk. Fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag, Lars Morten Rosmo er veldig fornøyd med tanke på framtida i landbruket.

Kompetansekafe i 16. april - Bioenergi - ferdigvarme

Skjetlein grønt kompetansesenter inviterer til kompetansekafe 16.april. Interessen for bioenergi er stor, og mange er nysgjerrig på bruk av bioenergi i bygg. Kom å få en orientering og diskusjon om økt fokus på bioenergi i byggeplanleggingen.

Mange jern i ilden

Anne Lise Haugdahl Humstad (24) rekrutterer nye gårdbrukere, klipper sau og tar utdanning. Men tom for energi er hun ikke.

Suksess med eget firma

Stian Aakre (25) rydder skog på øya Leka i Nord-Trøndelag. Han startet eget firma etter å ha tatt naturbruk på Val videregående skole.

Kunne ikke tenkt seg et liv uten dyr på gården

Tone Aune (29) sier det er viktig å ha dyr på gården selv om verken hun eller mannen er gårdbrukere på heltid.

Fikk jobb med en gang

Hun fikk jobb bare timer etter jobbintervjuet. I dag har Marita Holte vært landbruksrådgiver i to år.

Tur til Jæren for unge bønder i Sør-Trøndelag!

Er du mellom 18 - 35 år? Driver du gård eller er i ferd med å ta over gård i Sør-Trøndelag? Har du lyst til å se nærmere på gårdsdrift og landbruk på Jæren? Bli med på studietur 19. - 21. mars!

Møte i Midtnorsk Samarbeidsråd

På møte i Midtnorsk Samarbeidsråd på Stjørdal fredag 30 januar ble det vedtatt å arrangere et stort "Bondestevne" 12 - 13 november i år. Videre ble det vedtatt å gjennomføre et pilotprosjekt innen Samordnet Opplæring av tillitsvalgte.

Et godt sted å lære

Heidi Verstad (26) har allerede rukket å jobbe flere steder etter at hun ble ferdig med naturbruksutdanningen på Mære landbruksskole.

Dialogmøter rovdyrerstatninger i Sør-Trøndelag

Det blir gjennomført fem informasjons-/dialogmøter om rovdyrerstatninger i Sør-Trøndelag. Vi ser behov for det nå når det har kommet ny forskrift for erstatning av tap av husdyr til rovvilt, sier rovdyransvarlig i styret til Sør-Trøndelag Bondelag, Frank Røym. Det er viktig at husdyreierne setter seg inn i vilkår og forebyggende tiltak. Samtidig som det blir mulighet for å stille spørsmål.

Hvor mange Erfaringsgrupper er det - og hva fokuserer de på?

Her kommer en oversikt over de som har fått midler fra KTL til å drive kompetanseheving i 2014/2015. Kanskje kan det være til inspirasjon for flere å starte opp? Er du med i en kukafe eller lignende kan dere nå få tilskudd for å hyre inn fagpersoner til å gi det en ekstra faglig tyngde.

Grunneiermøte - ny E6 i Rennebu og Midtre-Gauldal

Rennebu og Midtre Gauldal har vedtatt hovedtraseene for ny Europavei 6 gjennom kommunene, fra kryss Løklia overfor Vindalsliene og til Ulsberg. Statens Vegvesen er nå i ferd med å starte reguleringsarbeidet for veitraseen. Bondelaget arrangerer informasjons- og innspillsmøte for grunneierne 12. januar på kommunehuset i Rennebu.

I Meldal arrangeres møtet Framtid i landbruket

Fredag 16. januar inviterer landbruksorganisasjonene i Meldal til sitt årlige stormøte Framtid i landbruket. Helgrøde, årets grovfôr, jordbruksforhandlingene og erfaringer fra New Zealand står på programmet.

Julehilsen fra fjøsnissene i Sør-Trøndelag

Jula er tid for fred og ettertanke. Både folk og dyr får litt ekstra, for sånn er det. Juleaften vil bonden gjerne gå i fjøset, klapper kua og gir henne en ekstra høydott. Mens folk får en pust i bakken, og en kvil før nye tak skal tas i det nye året.

Media styrer debatten – fakta må fram!

Norge er det landet i verden med lavest antibiotikabruk på husdyr, og da snakker vi om veldig lavt i forhold til andre land. Det skyldes at vi har fravær av smittsomme husdyrsjukdommer, gjør forebyggende helsearbeid, har godt husdyrmiljø, kompetente produsenter og veterinærer. Norge har en restriktiv antibiotikaforvaltning, gjennomfører smittebeskyttelse både ved landegrensa, til fjøs og mellom fjøs. Og vi har en avl for friske dyr. Dette slo Animalia fast.

Flott nytt fjøs på Øya Videregående Skole

Kompetanseløft Trøndersk Landbruk arrangerte kompetansekafe på Øya Videregående Skole på Melhus fredag 12. desember med tema "Nyfjøset på Øya - et utgangspunkt for tettere samarbeid mellom skole og næringsliv?". Møtet startet med lunsj og en innledning fra rektor Hallgeir Solberg.

Godt oppmøte på kornmøtene

Trøndersk Kornutvalg arrangerte kornmøter 2. desember på Mære Landbruksskole, 3. desember på Skogn Folkehøgskole og 4. desember på Skjetlein Grønt Kompetansesenter. Kornmøtene hadde godt oppmøte med til sammen 120 interesserte kornbønder til stede.

Møte for kyllingprodusenter 18. desember – tema utfordringer med antibiotikaresistens

Alle kyllingprodusenter i Nord- og Sør-Trøndelag inviteres til informasjonsmøte 18. desember om utfordringene med antibiotikaresistens i kyllingproduksjonen. Nortura, Norsk Kylling, Felleskjøpet; Animalia og Norges Bondelag er tilstede. Møtet holdes på Scandic Hell (tidligere Rica Hell).

Ja, rådgivning lønner seg - men hvem kan brukes til hva?

Det er nå laga et lettfatta oppsett på hvilken rådgiving som tilbys hos de 4 største rådgiveraktørene i landbruket.

Kunnskapsrike og miljøsmarte kyllingbønder

Offensive, kunnskapsrike og miljøsmarte bønder det trenger vi og det har vi. Den siste tiden har en gruppe bønder fått hard medfart. Det er hver sin gang alt etter hva media setter i fokus. Denne gangen er det kylling- og kalkunproduksjonen. For ikke lenge siden var det svineproduksjonen. Og vi har heller ikke glemt storfekjøtt og e.coli eller sauenæringa og rovdyrproblematikken.

Skattekurset for regnskapsførere

100 regnskapsførere har hatt to dagers kurs på Røros Hotell i går og i dag. Skattekurset for samarbeidende regnskapsførere er en lang tradisjon og i den nåværende form er det 30. gang kurset arrangeres. De fleste kursene har vært på Røros Hotell.

Fagkveldheftet endelig klart

Da kan vi endelig lansere tipsheftet til faglag, produsentlag m.fl. Heftet er ment som et inspirasjonshefte for å arrangere fagkvelder i lokale lag og organisasjoner for å heve kompetansen i næringa. Tenker dere å kjøre minst 3 kvelder innen utgangen av 2015 kan dere søke om kompetansemidler fra KTL!

Kornmøter i Trøndelag

Kornmøter arrangeres på Mære Landbruksskole tirsdag 2. desember, Skogn Folkehøgskole onsdag 3 desember og Skjetlein Grønt Kompetansesenter torsdag 4 desember. Møtene starter kl 18.30.

Bytter ikke til en kontorjobb

En kontorjobb vil hun aldri ha. Nina Høyem har funnet drømmejobben i Leirådal i Verdal.

God vannkvalitet – hvordan?

Å legge deg på magen ved en sildrende fjellbekk i den trønderske fjellheimen, det gjør du uten å mukke. Men hvorfor legger du deg ikke på magen ved bredden av Nidelven så stille og vakker du er ved den Gamle Bybro og tar en real slurk vann? Gi oss din mening om vannforvaltning og landbruk!

Fra førskolelærer til melkebonde

Hun har et godt overblikk over kyrne sine fra det lyse og store kontoret sitt. For Nina Vangen Ranøien (41) har dette vært arbeidsplassen de siste 12 årene. Se video.

Tid for lokalt organisasjonspåfyll!

Torsdag 4. desember er den store opplæringsdagen i Sør-Trøndelag Bondelag. Gamle og nye tillitsvalgte i de lokale bondelagene inviteres til bondelagskontoret i Trondheim for påfyll for tillitsvalgte. OBS! UTSATT TIL TORSDAG 5. FEBRUAR 2015!

Grønn omsorg inn i skole og arbeidsliv

Stadig flere ungdommer fullfører ikke den videregående skolen. Kan grønne tjenester og Inn på tunet være et supplement for elever som står i fare for å droppe ut av skolen eller mennesker i en vanskelig fase i livet?

Klima- og miljøverndepartementet gir 77 bønder nytt håp

Endelig kom det svar fra Klima- og miljødepartementet. Sauebonde Eivind Såstad Mjøen fra Oppdal og 76 andre har ventet lenge på det. Nå er det opp til de 77 bøndene selv å svare Miljødirektoratet om de ønsker ny realitetsvurdering av sine erstatningssaker for husdyr tapt til rovvilt eller ikke.

Østerrikes Inn på Tunet

1.-3. oktober i år var en kjekk gjeng Inn på Tunet-tilbydere, byråkrater fra ulike avdelinger hos Fylkesmannen, Matmerk, Livsglede-generalen og Bondelaget fra Troms, Sør-Trøndelag og Oslo/Akershus i Østerrike og tok Green Care der i nærmere øyesyn.

Hvor lenge kan en holde liv i en sauebonde?

De aller fleste sauebønder har hørt om Ola Krokann. Det var han som gikk rettens vei med hjelp fra Bondelaget, Bonde- og småbrukarlaget og Norsk Sau og Geit da han ikke fikk full erstatning for tap av dyr til rovdyr før rovdyrforliket ble vedtatt i 2011. Krokann vant til slutt fram, og med det så alle for seg avklaringer i sakene til alle andre tilsvarende saker. Men så enkelt ble det ikke. Oppdalsbonden Eivind Såstad Mjøen er en av dem som fortsatt kjemper for å få full erstatning for tap av sau og lam i 2011 og 2012.

Årsmøtetid hos de lokale bondelagene:-)

Oktober er en travel tid i de lokale bondelagene. Da gjennomføres årsmøtene. Og planer for det neste året legges. Nå begynner "maset" om å tørre å spørre å virke. Flere lokallag har hatt verving som tema på sine årsmøter. Fylkesleder Lars Morten Rosmo besøkte årsmøtet til Leinstrand og Tiller Landbrukslag.

Når parter møtes kan det komme mange til gode!

Sauebonde Marianne Dolpen fikk ikke erstatning for alle dyrene hun søkte om i fjor. Og hun var ikke alene. Så da tok Sør-Trøndelag Bondelag initiativ til et dialogmøte mellom Fylkesmannens Miljøvernavdeling, Fylkemannens avdeling for landbruk og bygdutvikling, Oppdal Sau og Geit og Bondelaget. Fylkesmannens avdelinger oppfordret til å klage på vedtaket. Nå jubler Marianne Dolpen, for hun har fått saken sin behandlet på nytt, og denne gang får hun erstatning for et større antall dyr enn ved første gangs behandling.

Åpen pelsdyrgård

I helga var det åpen pelsdyrgård på 78 pelsdyrgårder i hele landet, hvorav 18 i Trøndelag. På pelsdyrgården til Bjørnar Berg på Byneset var det godt oppmøte av store og små publikum som fikk omvisning av hele familien Berg.

Våre samarbeidspartnere