Nyheter fra Trøndelag Bondelag

Leif tilbake i Bondelaget

Leif Hjulstad (62) er tilbake i Nord-Trøndelag Bondelag, 24 år etter at han sist jobbet ved fylkeskontoret.

Her kommer Ella!

Lørdag 24. september inviterte Sør-Trøndelag Bondelag de politiske ungdomspartiene i Sør-Trøndelag på Landbrukstreff med gårdsbesøk. Ni unge politikere fra Sosialistisk ungdom, Grønn Ungdom og Senterungdommen troppet opp i tunet hos Sissel Langørgen på Byneset.

Ny Bonde - kurset for framtidens bønder

Er du nylig blitt bonde eller er i ferd med å bli bonde? Da har du mulighet til å delta på Ny Bonde der landbrukssamvirke og bondelaget samarbeider om kurs for nye og unge bønder. Kurset i Nord-Trøndelag er dessverre avlyst, men kurset 4.-5. november på Quality Panorama Hotell i Trondheim går som planlagt og her er det plass til flere.

Farmen-show på Åpen Gård

Under Åpen Gård på Namdalseid, fikk folk utfordre Farmen-deltakerne Marit Fiskum og Morten Heggdal i øksekast og slegge.

Myr eller matjord?

Å velge mellom myr eller matjord et vanskelig, men et viktig valg når ny virksomhet trenger plass. Norsk Kylling på Støren trenger plass til et nytt slakteri og foredlingsanlegg for kylling.

Poptetsuppe til politikere i Trondheim

Under matpausen på møte i Trondheim Bystyre den 25 august serverte Sør-Trøndelag Bondelag potetsuppe til politikerne. Poteten hadde politikerne selv produsert. Den ble satt i jorda den 19. april på Trondheim Torg av et utvalg politikere.

Perler i Trøndelags kystparadis

Fylkesstyret i Sør-Trøndelag Bondelag startet opp høstens arbeid med et styreseminar på Stokkøya, og lokallagsleder i Åfjord Bondelag, Sigbjørn Gilde, sørget for en flott omvisning hos bønder på vakre Linesøya.

200 på Seterdag i Osen

Osen Bondelag og Norsk Gammelmannsforening arrangerte Seterdag i Osen søndag 21. august. Lokallagsleder i Osen Bondelag, Trond Storvoll, melder at rundt 200 personer tok turen til Seterdagen.

Åpen gård 12 steder i Nord-Trøndelag

Åpen gård er blitt svært populært over hele landet, og i år er det 12 steder i Nord-Trøndelag hvor vertsbønder og lokale bondelag åpner gården for besøkende.

Matfestival med suksess

Trøndersk Matfestival arrangeres for 12. gang og det er ventet rundt 200.000 besøkende i de tre dagene festivalen kjøres. Over 130 ulike utstillere, de fleste fra Trøndelag, viser et enormt mangfold av mat og drikke.

Vararordføreren høstet poteter

Under kampanjedagen i april var politikere fra Trondheim invitert til å sette potet og så gulrot i plantekasser. Under Trøndersk Matfestival var tiden kommet for å høste potetene.

Matfestivalen i strålende sol

Trøndersk Matfestival åpnet i dag i strålende sol. I Ravnkloa kom båter inn med mat fra Frosta, Fosen, Innherred, Namdalskysten, Røros og andre steder. Både Fiskeriminister Sandberg og Matmininster Dale åpnet festivalen.

Nofence - framtidens gjerdesystem?

På et møte i Selbu 14. juni kom Nofence AS med en orientering om mulig bruk av et elektronisk trådløst gjerdesystem for storfe i Roltdalen i Selbu. Roltdalen Beitelag, Selbu Bondelag og Sør-Trøndelag Bondelag ønsker sammen med andre partnere, blant annet Nofence AS å utrede dette nærmere.

Korndag på Kvithamar

Trøndersk Kornutvalg arrangerte fagdag for korn for fagpersoner innen rådgivning og forvaltning på Nibio Kvithamar i juni i år. 15 personer fikk et innblikk i integrert plantevern, kornkvalitet og gjødsling med teori og markvandringer.

Regionale Miljøtilskudd 2016 - søknadsfrist 20. august

Informasjonsark ble sendt gårdbrukerene i midten av juli, melder Laila Marie Sorte hos Fylkesmannens landbruksavdeling. Det er noen endringer fra fjor. Veiledningsheftet finner du på hjemmesiden til fylkesmannen og i artikkelen her. Les videre:-)

Tora Voll Dombu ny leder i Norges Bygdeungdomslag

På årsmøtet i Norges Bygdeungdomslag (NBU) i Surnadal tirsdag denne uka ble Tora Voll Dombu, fra Meldal i Sør-Trøndelag, valgt styreleder. NBU er den viktigste bygdepolitiske organisasjonen for ungdom, og Tora får en sentral, nasjonal rolle i å forme framtida for bygdenorge.

Trist, trist, trist

Kronikk fra fylkesleder Lars Morten Rosmo: - Bystyret velger kortsiktig profitt og lar utbyggere i Trondheim ødelegge den beste matjorda for alltid.

Bondelaget i Afrika

- I 1979 til 1983 arbeidet jeg med landbruk nord i Zambia og for et par uker sider var jeg der på en gjenvisitt sammen med familien. Der var jeg også innom det Zambiske Bondelaget i regionhovedstaden Kasama i Nordprovinsen i Zambia - sier org sjef Jon Gisle Vikan

Bondelaget misfornøyd med jerveuttak

Bare 13 jerv av en kvote på 20 dyr er tatt ut i region 6, Midt-Norge. Bondelaget mener at forvaltninga skulle ha sørget for at restkvoten også ble tatt ut.

Sommerstengt kontor

Fylkeskontoret til Nord-Trøndelag Bondelag blir feriestengt i tre uker fra mandag 11. juli.

Centern vil lære om norsk landbrukspolitikk

Centern i Sverige er i gang med å utvikle sin landbruks- og distriktspolitikk. Da søker partiet til Norge og Nord-Trøndelag for å lære.

Ferietid og beredskap i Sør-Trøndelag Bondelag

Nå tar også damene ferie på bondelagskontoret i Trondheim. I uke 27 er kontoret stengt, mens organisasjonssjef Jon Gisle er tilbake fra ferie fra og med 11. juli. Vakttelefon beredskap alvorlige hendelser til og med 5. juli er 905 66 342 (Berit). Vakttelefon fra og med 6. juli er 909 94 014 (Jon Gisle).

Skaun Bondelag på museum

Skaun Bondelag sin store samling av gammelt landbruksutstyr skal på museum. Utstillinga har vokst seg ut av låven der den til nå har stått. Mange tusen dugnadstimer er lagt ned i nytt museumsbygg på Skaun Bygdemuseum, og Skaun Bondelag har stått i bresjen for å få det til sammen med Skaun Historielag og Skaun Bygdemuseum.

Matauk i Oppdal

24. - 26. juni ble matfestivalen Matauk i Oppdal arrangert i Oppdal sentrum. Bondelagene i Oppdal og Rennebu serverte gratis froskost, og bøndene hadde på seg kjeledresser fra Felleskjøpet. Et populært tiltak med stinn brakke i to timer, melder Kristine Ek Brattset fra Rennebu og som sitter i fylkesstyret til Sør-Trøndelag Bondelag

Krav til journal over plantevernmidler

Hvis du vil unngå avkorting i areal- og kulturlandskapstilskuddet må du sørge for å ha gjødselplan og du må føre journal over plantevernmidler og bruken av disse, hvis du bruker plantevernmidler. Dersom du ikke kan framvise journal over plantevernmidler og/eller gjødslingsplan ved kontroll, vil det bli foretatt en avkorting av tilskuddet.

Flere kortnebbgjess enn antatt

Nye tellinger viser at bestanden av kortnebbgås er større enn tidligere antatt. Dermed blir det åpnet for mer jakt både i Norge og Danmark.

Gåsejegeres vil bidra i forvaltningen

En spørreundersøkelse utført blant gåsejegere i Nord-Trøndelag, viser at jegerne ønsker å være informert og involvert i forvaltningen ved blant annet å rapportere om jaktuttak. Dette er godt nytt for implementeringen av en internasjonal forvaltningsplan for kortnebbgås.

Nord-Trøndelag markerte seg i debatten

Nordtrønderne markerte seg i generaldebatten under årsmøtet i Norges Bondelag med innlegg om kylling, gris, LA-MRSA, beiting, rovdyr, rekruttering, grøntsektoren, jordbruksoppgjøret og klima.

Taus om ny landbruksmelding

- Jeg er liberalist, sa landbruks- og matminister Jon Georg Dale, som ikke ville røpe stort mer om den nye landbruksmeldinga.

Frykter for den norske landbruksmodellen

Bondelagsleder Lars Petter Bartnes er ikke beroliget etter tre år med blåblå regjering. Han frykter regjeringa vil demontere den norske landbruksmodellen.

- Vi bønder tar klima på alvor

Landbruket er godt rustet til å løse klimautfordringene, mener leder Asbjørn Helland i Nord-Trøndelag Bondelag. Han tok opp temaet i generaldebatten på Bondetinget.

Nordtrønderne på plass

Nordtrønderne er på plass i årsmøtesalen i Lillehammer, der leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag nettopp har avsluttet sin tale. Følg årsmøtet her!

Gåsejegerne blir stadig mer treffsikre

På 1990-tallet ble det skadeskutt en kortnebbgås for hver felte gås. Med kortere skuddavstand og endrede jaktvaner, har skadeskytingsprosenten sunket betraktelig.

Livsglad våronnaksjon i Klæbu

Denne uka har Klæbu bondelag vært på farten i barnehager og på sykehjemmet med settepotet, kålplanter og kubæsj. Godt mottatt ble de av både de yngste og de eldste, sier en entusiastisk Jan Egil Tillereggen fra Klæbu Bondelag

Åpen gård 13 steder i Nord-Trøndelag

Hele 13 steder i Nord-Trøndelag blir det Åpen gård i år, og det første arrangementet er allerede lørdag 28. mai på Val videregående skole i Nærøy.

Lars Petter Bartnes stiller til gjenvalg

Lars Petter Bartnes fra Nord-Trøndelag stiller til gjenvalg som leder i Norges Bondelag, og er innstilt av valgkomiteen.

Slik blir den nye jordbruksavtalen

Dette er hovedtrekkene i avtalen for 2017.

- Frp har godtatt den norske landbruksmodellen

Listhaug-linja er brutt, og Frp har godtatt den norske landbruksmodellen, mener leder Asbjørn Helland i Nord-Trøndelag Bondelag.

Avtale med staten i jordbruksoppgjøret

Norges Bondelag har inngått avtale med staten i årets jordbruksoppgjør, med en ramme på 350 millioner kroner. Bondelaget har oppnådd en styrking av mindre og mellomstore bruk i forhold til statens tilbud, og løsdriftskravet blir utsatt i ti år.

En pragmatisk avtale

- For norsk matproduksjon sin framtid er det ikke nok å bevege denne regjeringa i riktig retning, hele politikken må snus dersom vi skal få til økt matproduksjon og et landbruk over hele landet - sier fylkesleder Lars Morten Rosmo i en kommentar til at det i det ble inngått en ny jordbruksavtale.

Muligheter på økonomi krevende på politikk

Landbruket har i sitt krav prioritert å sikre de mindre og mellomstore brukene et inntektsgrunnlag slik at vi kan produsere mat over hele landet. Staten har i sitt tilbud valgt å prioritere de store brukene - sier fylkesleder Lars Morten Rosmo som en reaksjon på tilbudet som statsråd Dale kom med i dag i årets jordbruksforhandlinger

Regjeringa på kollisjonskurs med folk flest

Staten tilbyr et jordbruksoppgjør på 90 millioner kroner, og vil kutte budsjettoverføringene med 70 millioner kroner. – Helt uforståelig, sier leder Asbjørn Helland i Nord-Trøndelag Bondelag.

Behov for sporskifte

- Jeg er ingen Moses som kommer ned fra fjellet, sa Reidar Almås til en fullstappet sal på Mære Landbruksskole sist fredag. Hele 70 personer møtte opp da Nord-Trøndelag Bondelag og Mære Landbruksskole inviterte til landbrukspolitisk møte.

Krever brudd med Listhaug-retningen

Jordbruket ønsker et brudd med Listhaug-linja, og ei større satsing på små og mellomstore bruk. – Det er helt nødvendig skal vi nå Stortingets mål om økt matproduksjon, sier leder Asbjørn Helland i Nord-Trøndelag Bondelag.

Mer mat på norske ressurser

- Kravet i årets jordbruksforhandlinger følger opp ønsket fra norske forbrukere om å produsere mer sunn og trygg mat fra norsk natur - sier fylkesleder Lars Morten Rosmo i en kommentar til kravet i årets jordbruksforhandlinger.

Vellykket kampanjedag før jordbruksforhandlingene

Tirsdag 19. april hadde fylkesstyret og ansatte i Sør-Trøndelag Bondelag mye å henge fingrene i. Vi hadde invitert fylkesutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune til lunsj og barnehager og bypolitikere på potetsetting og gulrotsåing. Og det ble folksomt, ja!

Landbrukspolitisk omstart, eller mer av det gamle?

Det blir landbrukspolitisk møte på Mære Landbruksskole fredag 22. april med Reidar Almås, Jostein Vik og Erlend Stabell Daling.

- Å tulle med landbruket påvirker valg

I forbindelse med sitt besøk i Nord-Trøndelag benyttet Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum anledningen til å besøke Nord-Trøndelag Bondelag sitt styre som hadde møte på Husfrua gårdshotell på Inderøy.

Du må ta bilda av politikere og dyr!

Ordfører i Rissa kommune, Ove Vollan, var ivrig etter å vise at politikerne i kommunen var på tur for å lære mer om landbruket i Rissa. Og bilder av politikere og dyr gjør seg helt sikkert like bra som bilder av barn og dyr...

Egeninteresse= egeninnsats=endringsvilje og suksess

Dette er oppsummeringa av Kompetanseløft Trøndersk landbruk, etter tre års arbeid med kompetansefokus i næringa

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere