Nyheter fra Trøndelag Bondelag

Ny runde i Nabokampen

Verveutvalget i Trøndelag Bondelag er klare for runde to i Nabokampen, og har utfordret nye lokallag.

HEI LOKALLAGA!

JA, alle dere i lokallaga! 18.februar er fristen for å gi innspill til jordbruksforhandlingene- vi forventer å se innspill fra alle våre lokallag!

Her kommer Bybonden i Trondheim og Trøndelag!

I starten av 2022 skal vi få på plass en prosjektleder i forprosjektet for Bybonden i Trondheim og Trøndelag. Prosjektlederen skal jobbe på Trondheimskontoret til bondelaget, og vi gleder oss til å komme i gang. Trøndelag Fylkeskommune og Trondheim kommune har gitt tilsagn om tilskudd slik at vi kan få dette til.

Bli sett i mørket - også med traktor og redskap

Vår fylkesleder, Kari Åker, får henvendelser fra bilister om at det enkelte ganger er vanskelig å se at det er en traktor på veien. Kari oppfordrer til å ta en ekstra sjekk på om alle nødvendige lys fungerer og vises før du kjører i vei.

Fugleinfluensa i Rogaland- Trøndelag følger situasjonen

Trøndelag står for over 27 % av fjørfekjøttproduksjonen og 23% av eggproduksjonen i Norge og er således en stor fjørferegion. Vi følger derfor smittesituasjonen i Rogaland.

Fagseminar om gjødselgass og gjødselhåndtering

Her finner du opptak fra fagseminaret bondelaget hadde i samarbeid med Mattilsynet region midt, Norsk Landbruksrådgivning og Stiftelsen Norsk Mat

Avtale om kostnadskompensasjon for jordbruket

Enighet om kompensasjon for kraftig økte kostnader til jordbruket på 754 millioner kroner. – Et viktig resultat for norsk matproduksjon, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Møte om gåsejakt og hvordan organisere grunneierlag

Alle jegere, forvaltere og grunneiere på Innherred, inviteres til møte om gåsejakt og hvordan organisere grunneierlag på Mære landbruksskole, 26.oktober klokka 1800.

Økte inntekter og framtidstro

- Politikerne har lyttet til oss, den nye regjeringsplattformen gir oss trua på en viktig og nødvendig snuoperasjon for norsk landbruk, sier fylkesleder i Trøndelag Bondelag, Kari Åker.

Trønderne tar grep for å forebygge gjødselgassulykker i landbruket

I samarbeid med Mattilsynet region midt, Norsk Landbruksrådgivning og Stiftelsen Norsk Mat arrangerer bondelaget i Trøndelag digitalt fagseminar om gjødselhåndtering og gjødselgass 3. november kl 10 - 12.

Klima og bærekraft i landbruket

Er matproduksjonen virkelig syndebukken i klimaendringene og hva betyr egentlig bærekraft? Styremedlemmene Petter Harald Kimo og Tove Schult har skrevet en kronikk om temaene.

Tilleggsforhandlingene blir utsatt

– Solberg-regjeringen skyver ansvaret til neste regjering, sier Gimming.

Hvorfor mener Venstre at kjøttreduksjon er et viktig klimatiltak for Norge?

I sommer har fylkesstyre fått tildelt hvert sitt partiprogram. Tove Schult har satt seg inn i partiprogrammet til Venstre i Trøndelag, mens Kari Åker og Petter H. Kimo har tatt for seg intervjuene. Her kan du se intervjuene med 1.kandidat i sør, Jon Gunnes og 1.kandidat i nord, André Skjelstad.

Hvordan tenker Krf å følge opp Lov om god handelsskikk?

I sommer har fylkesstyret fått tildelt hvert sitt partiprogram i forbindelse med Stortingsvalget 2021. Kari Toftaker har satt seg inn i partiprogrammet til Kristelig Folkeparti. Lenger ned på siden kan dere se Gunnar Alstad ta en nærmere prat med Øyvind Håbrekke.

Hva mener Sosialistisk Venstreparti må til for å få flere unge bønder til å satse på landbruket?

I sommer har fylkesstyret fått tildelt hvert sitt partiprogram i forbindelse med Stortingsvalget 2021. Bjørnar Schei har satt seg inn i partiprogrammet til Sosialistisk Venstreparti. Lenger ned på siden kan dere se Erlend Fiskum ta en nærmere prat med 1.kandidat i sør, Lars Haltbrekken.

Hvordan vil partiet Rødt øke matproduksjonen og selvforsyningsgraden i Trøndelag?

I sommer har fylkesstyret fått tildelt hvert sitt partiprogram i forbindelse med Stortingsvalget 2021. Annette Brede og Petter H. Kimo har satt seg inn i partiprogrammet til Rødt. Her kan dere se intervjuene med 1.kandidat i sør, Hege Bae Nyholt og 1.kandidat i nord Hanne Lise Fahsing.

Hvem mener Fremskrittspartiet er heltidsbonden?

Fylkesleder Kari Åker har sett på partiprogrammet til Fremskrittspartiet. Her kan du se intervjuet hennes med førstekandidatene Sivert Bjørnstad og Terje Settenøy i Trøndelag.

Hva mener Høyre om jordvern?

Fylkesstyremedlem Gunnar Alstad har tatt et dypdykk i Høyres partiprogram og stilt spørsmål til Elin Agdestein om jordvern, inntekt og hennes tanker rundt årets protester mot jordbrukspolitikken.

Vil du vite hvordan Senterpartiet ønsker at norsk matproduksjon skal se ut i fremtiden?

Petter Harald Kimo har intervjuet Senterpartiets Marit Arnstad og Ola Borten Moe om fremtidens landbrukspolitikk. Videre ned på siden kan du se filmklipp av intervjuene og spørsmålene vi stilte førstekandidatene fra Trøndelag.

Vil du vite hva Miljøpartiet De Grønne tenker om inntekt, rovdyr og konvensjonelt landbruk?

Fylkesstyremedlemmene i Trøndelag Bondelag fikk i sommer hvert sitt politiske parti som de skulle finne ut hva som står om landbruk. Eivind S Mjøen fikk Miljøpartiet De Grønne og han har sammen med Ole Dybwad truffet Tommy Reinås og spurt litt mer om MDGs politikk.

Vil du vite hva Arbeiderpartiet tenker om å styrke lønnsomheten i norsk matproduksjon?

I sommer har fylkesstyre fått tildelt hvert sitt partiprogram. Først ut er Erlend som har satt seg inn i partiprogrammet til Arbeiderpartiet. Her kan du se intervjuet hans med 1.kandidat Ingvild Kjerkol.

Landbruket er på valg

13 september er landbrukets framtid på valg. Styremedlemmene i Trøndelag Bondelag har lest gjennom programmene til alle de politiske partiene og hva de sier om landbruket. Og det mangler ikke på gode ord og tanker om norsk matproduksjon.

Hva slags landbruk velger du?

Fylkesstyret har gått gjennom valgprogrammet til hvert sitt tilfeldig utvalgte parti, og "funnene" om landbruk har vi delt på Facebook i sommer. Her finner du alt samla,

Vil ha politisk støtte til landbruksløft

Kraftig inntektsvekst er avgjørende for å utvikle framtidas landbruk. – Et samla landbruk ber politikerne i årets valgkamp om et landbruksløft, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Matproduksjon i Norge eller ikke?

Årets jordbruksoppgjør har gitt oss et kraftig hakeslepp.: Ikke ei ekstra krone avsatt til investeringsmidler! Hva slags signal er det? Prøver regjeringa å si oss at matproduksjon ikke er så viktig i framtida?

Målet var anstendig inntekt – resultatet ble bønder med halshugde sparegriser!

I 125 år har inntekt vært Bondelagets fremste kampsak. Denne våren har vist at bondens tålmodighet er slutt. Vi må tette inntektsgapet for å ruste landbruket for framtida.

Sommerferietid i Trøndelag Bondelag

Det er ferietid i administrasjonen til Trøndelag Bondelag, og for å få dette til å gå opp så er kontorene både i Steinkjer og Trondheim uten fysisk bemanning i hele juli, og sentralbordet er stengt. Her finner du informasjon om hvordan du kommer i kontakt med oss:-)

Saueskabbmidd på småfe

Det er nødvendig med en skjerpet aktsomhet knyttet til kjøp, salg og forflytninger av geiter om vi skal hindre at sykdommen etablerer seg i norsk sauehold og for å forhindre videre smitte i geitemiljøet.

Kirsten Indgjerd æresmedlem i Norges Bondelag

Kirsten Indgjerd Værdal fra Inderøy og Trøndelag ble på årsmøtet i Norges Bondelag i dag utnevnt til æresmedlem i organisasjonen, sammen med Bjarne Undheim fra Rogaland og Bjørn Iversen fra Innlandet. Norges Bondelags årsmøte kan vedta å gi æresbevisningen til særskilt innsats som tillitsvalgt.

Trøndergjengen på årsmøte i Norges Bondelag

"Trøndelagsbenken" er samlet på Jægtvollen i Inderøy i det koronatilpassede årsmøtet til Norges Bondelag. Stemninga er god og folk er glade for å få være i lag.

Hjemme, hjemme, uavgjort

Nabokampen er avsluttet og vi er klare for å dele ut heder og ære, samt premier. To lokallag utmerket seg i den uhøytidelige vervekonkurransen.

Ny nasjonal jordvernstrategi lagt fram i dag

I dag la regjeringen fram forslag til ny nasjonal jordvernstrategi med flere nye tiltak.

Arbeiskraft gjennom NAV

Det er stort behov for sessongarbeidere i grøntsektoren. Produsenter oppfordres med dette til å kontakte lokale markedskonsulenter i NAV for å få bistand.

Traktor til Oslo heies gjennom Trøndelag i helga!

Mange støvler rundt omkring i Trøndelag

Det er brudd i årets jordbruksoppgjør fordi regjeringas tilbud ikke gir framtidstro til bonden. Vi vil ha et nødvendig inntektsløft til alle bønder.

Regjeringa forstår ikke alvoret!

-Avstanden var for stor mellom regjeringas virkelighetsforståelse og det inntekstløftet vi mener er helt nødvendig. Derfor bryter vi, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Stor skuffelse over Statens tilbud

– Tilbudet gir ingen mulighet til å tette noe gap i inntektsforskjellen med andre grupper. Det gir heller ingen mulighet til å løfte produksjoner som henger etter inntektsmessig, sier fylkesbondelagsleder Kari Åker

Innholdsrik vårkampanje som vil vare helt til høsten!

Lunsj til Fylkestinget i april er blitt et flott tradisjon for Trøndelag Bondelag, og ingenting hindrer oss i å gjennomføre den. Stortingspolitikere har fått eller får en hilsen fra sitt lokallag, og mange barn håper vi får oppleve gleden ved å dyrke mat:-)

Fra august jobber bonden gratis!

Kravet i jordbruksforhandlingene bygger på en demokratisk prosess gjennom innspill fra lokallagene i Norges Bondelag. Tetting av inntektsgapet vil bli avgjørende for framtidig norsk matproduksjon.

Nabokampen – hvem verver flest

Verveutvalget i Trøndelag Bondelag kjører i gang Nabokampen, en konkurranse mellom nabolag. Hvem klarer å verve flest i nabolaget?

Landbruket sakker akterut inntektsmessig

Nye tall fra Budsjettnemnda for jordbruket viser en økonomisk bedring for landbruket generelt i 2020. Ser vi imidlertid på regnskapstallene over de siste 5 år, fra 2016 til 2020, er økningen i snitt på bare kr. 6.000 pr. år. Dette betyr at landbruket fortsatt er langt fra målet om en tetting av inntektsgapet til øvrige lønnsmottakere.

Bærekraftstrategien- viser veien inn i en ny grønn æra

Denne uka lanserte Bondelaget sin Bærekraftstrategi. Strategien peker på hvordan norsk matproduksjon skal bli enda mer bærekraftig fram mot 2030 og har høstet gode tilbakemeldinger fra både fagfolk, politikere og en statsråd.

Trønderske politikere – kom på banen nå!

Norsk og trøndersk landbruk er IKKE et forhandlingskort, vi har ingen bønder å miste.

Bredbånd til alle – gode avtaler må ligge til grunn!

Det er et berettiget krav at alle skal ha lik tilgang til bredbånd uansett hvor du bor. Det må være et like berettiget krav at alle som stiller grunn til disposisjon for fellesskapet får en sikker dekking for tap og eventuelle ulemper.

Snåsa Bondelag er årets lokallag 2020

- Det ble litt stille her, dette hadde vi ikke venta, kunne en overraska Lars Johan Omli, leder i Snåsa Bondelag fortelle da det ble klart at de hadde vunnet.

Årsmøtet samstemt: I år er det matprodusentens år!

Digitalt årsmøte i Trøndelag Bondelag er i dag gjennomført med til sammen 113 deltakere, gode faglige framlegg og ivrige lokallagsmedlemmer.

Grønn utdanning er for framtidas helter!

Kjenner du noen som brenner for dyr, natur, mat og miljø? Se hit! Grønn næring har et enormt kompetansebehov i framtidas bio- og sirkulærøkonomi!

Årsmøte i Trøndelag Bondelag 2021

Trøndelag Bondelag har den glede å invitere dere til årsmøte, som i år blir gjennomført Digitalt.

Rein på innmark innenfor reinbeiteområde

Store deler av Trøndelag ligger innenfor det samiske reinbeiteområdet, og tidvis kommer rein inn på dyrkamarka. Dette inngår ikke som en del av reinbeite, og reineierne bør derfor varsles.

Viktig med oppdatert smittevernplan - fugleinfluensa i landet

Trøndelag Bondelag har i dag vært i informasjonsmøte hos Mattilsynet sammen med aktører i fjørfebransjen og beredskapsorganisasjoner. Oppfordringa er klar: Dyreeier må ha oppdaterte smittevernplaner.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere