Nyheter fra Trøndelag Bondelag

Innholdsrik vårkampanje som vil vare helt til høsten!

Lunsj til Fylkestinget i april er blitt et flott tradisjon for Trøndelag Bondelag, og ingenting hindrer oss i å gjennomføre den. Stortingspolitikere har fått eller får en hilsen fra sitt lokallag, og mange barn håper vi får oppleve gleden ved å dyrke mat:-)

Fra august jobber bonden gratis!

Kravet i jordbruksforhandlingene bygger på en demokratisk prosess gjennom innspill fra lokallagene i Norges Bondelag. Tetting av inntektsgapet vil bli avgjørende for framtidig norsk matproduksjon.

Nabokampen – hvem verver flest

Verveutvalget i Trøndelag Bondelag kjører i gang Nabokampen, en konkurranse mellom nabolag. Hvem klarer å verve flest i nabolaget?

Landbruket sakker akterut inntektsmessig

Nye tall fra Budsjettnemnda for jordbruket viser en økonomisk bedring for landbruket generelt i 2020. Ser vi imidlertid på regnskapstallene over de siste 5 år, fra 2016 til 2020, er økningen i snitt på bare kr. 6.000 pr. år. Dette betyr at landbruket fortsatt er langt fra målet om en tetting av inntektsgapet til øvrige lønnsmottakere.

Bærekraftstrategien- viser veien inn i en ny grønn æra

Denne uka lanserte Bondelaget sin Bærekraftstrategi. Strategien peker på hvordan norsk matproduksjon skal bli enda mer bærekraftig fram mot 2030 og har høstet gode tilbakemeldinger fra både fagfolk, politikere og en statsråd.

Trønderske politikere – kom på banen nå!

Norsk og trøndersk landbruk er IKKE et forhandlingskort, vi har ingen bønder å miste.

Bredbånd til alle – gode avtaler må ligge til grunn!

Det er et berettiget krav at alle skal ha lik tilgang til bredbånd uansett hvor du bor. Det må være et like berettiget krav at alle som stiller grunn til disposisjon for fellesskapet får en sikker dekking for tap og eventuelle ulemper.

Snåsa Bondelag er årets lokallag 2020

- Det ble litt stille her, dette hadde vi ikke venta, kunne en overraska Lars Johan Omli, leder i Snåsa Bondelag fortelle da det ble klart at de hadde vunnet.

Årsmøtet samstemt: I år er det matprodusentens år!

Digitalt årsmøte i Trøndelag Bondelag er i dag gjennomført med til sammen 113 deltakere, gode faglige framlegg og ivrige lokallagsmedlemmer.

Grønn utdanning er for framtidas helter!

Kjenner du noen som brenner for dyr, natur, mat og miljø? Se hit! Grønn næring har et enormt kompetansebehov i framtidas bio- og sirkulærøkonomi!

Årsmøte i Trøndelag Bondelag 2021

Trøndelag Bondelag har den glede å invitere dere til årsmøte, som i år blir gjennomført Digitalt.

Rein på innmark innenfor reinbeiteområde

Store deler av Trøndelag ligger innenfor det samiske reinbeiteområdet, og tidvis kommer rein inn på dyrkamarka. Dette inngår ikke som en del av reinbeite, og reineierne bør derfor varsles.

Viktig med oppdatert smittevernplan - fugleinfluensa i landet

Trøndelag Bondelag har i dag vært i informasjonsmøte hos Mattilsynet sammen med aktører i fjørfebransjen og beredskapsorganisasjoner. Oppfordringa er klar: Dyreeier må ha oppdaterte smittevernplaner.

Grønn glede?

Vi skal ta grønnere valg overalt, bruke grønn energi, spise mer grønt, sørge for grønn økonomi – men hva innebærer alt dette?

NLR Trøndelag arrangerer FAGUKE

Delta på NLR sin FAGUKE og få kompetanse til å bli en enda bedre bonde!

Et stort steg i riktig retning

Styret i Norges Bondelag har lagt fram forslag til endringer i kvoteordninga på melk.

Vi skal ta klimaomstilling i jordbruket, men hvor er regjeringen?

Regjeringen la i dag fram klimameldingen. – Vi hadde håpet at regjeringa delte våre ambisjoner for et klimavennlig landbruk, for vi er klar til å gjøre jobben, sier fylkesleder Kari Åker i Trøndelag Bondelag, men da hadde vi forventet økonomiske virkemidler for å kunne lykkes.

Det må felles mer hjort!

Resultatet av forprosjektet "Beiteskader fra hjort på eng i kommunene Heim, Hitra og Frøya" er tydelig: uttaket må økes.

God jul fra fylkesstyret i Trøndelag Bondelag til alle våre venner!

Vi går nå inn i de siste timene med hektiske juleforberedelser før juleroa senker seg.

Strålende stemning på Skatval

35 julepyntete traktorer lyste opp bygda, da de på årets siste søndag i advent, markerte bondens innsats i året, ved å arrangere juletraktorkaravane.

Gardtales i Orkland - trivelig førjulsaktivitet

Seks gårder i Orkland åpnet tun, gårdsutsalg, garasjer og stabbur lørdag 12. desember, og folk tok turen rundt på gårdene. Idéen kom etter det vellykkete «rebusløpet» i sommer da Trøndersk Matfestival i Trondheim ble til Trøndersk Matfestival – et sted nær deg på grunn av «koronaen».

Digitalt kornmøte gjennomført

Midt-Norsk Kornutvalg gjennomførte digitalt kornmøte med 90 deltaker den 10.desember. Mange har erfaring fra digitale møter dette året, men for en del var dette første gang.

Fuglejakt på skarv, kråke- og andefugler stanses sør for Norland

På grunn av fugleinfluensa stanses fuglejakt og fangst på storskarv, kråke, skjære, ravn og andefugler i alle fylker sør for Norland.

Ledermøte 2020

I fin kombinasjon av fysisk og digital deltakelse ble ledermøte i år gjennomført med 49 påmeldte lokallag, styret, valgkomiteen og ansatte, mandag 30.november.

En avgjørende dag for norske bønder

Det blir ikke dobbel mottaksplikt på kjøtt for markedsregulator Nortura.  – Dette er veldig bra. Mottaksplikten skal være en risikoavlastning for bøndene, ikke for industrien, sier Bartnes.

Mentorordninga – ei suveren ordning

- Det er godt å vite at man ikke er alene. 25 år gamle Karoline Zahl var i startfasen med drift av ammeku da hun selv valgte Asbjørn Helland som mentor.

Åpent brev til våre trønderske stortingspolitikere

Fredag 13. november ble Stine Akselsen, fagsjef for Sjømat Norge, intervjuet av Finnmarken. I intervjuet velger hun å spille grønt og blått opp mot hverandre i forbindelse med forhandlingene rundt en ny handelsavtale med Storbritannia. Fylkesleder i Trøndelag Bondelag, Kari Åker og styremedlem Petter Harald Kimo (fagansvar for WTO), uttrykker et behov for å få avklart standpunkt blant våre trønderske stortingspolitikere i et åpent brev.

Bondecafe som samlingspunkt

Hølonda Bondelag har de senere årene lyktes med rekruttering av unge og nye bønder til lokallaget, takket være høy aktivitet og god inkludering.

Fylkesmannen omgjør kommunens konsesjonsinnvilgelse for Åsnes gård

Trøndelag Bondelag påklaget vedtaket der Namsos kommune gav Namdalen Træsliperi AS konsesjon på erverv av Åsnes gård. Nå har Fylkesmannen omgjort kommunens konsesjonsinnvilgelse. En seier! uttaler Kari Åker, fylkesleder i Trøndelag Bondelag.

Ikke spark den som ligger nede!

Ei lovlig næring er i ferd med å nedlegges etter en «hestehandel» i regjeringsforhandlinger.

ROT – læring om grønn næring!

Rekruttering er en av de viktigste sakene grønn utdanning og næring står overfor. Vi trenger ungdommenes engasjement for klima, dyr, natur, matproduksjon og bærekraftig ressursbruk!

Godt lokallagsarbeid nytter!

Anders Braa, lokallagsleder for Byneset Bondelag, er et godt eksempel på at lokallagsarbeid nytter og gir resultater for våre medlemmer.

UTSATT: Fagmøter Åpen Gård

Fagmøte 25. januar med tema Skogbruk må dessverre utsettes på grunn av koronasituasjonen. Møtet planlegges gjennomført på et senere tidspunkt og informasjon om dette vil bli publisert.

Mattilsynet har fastsatt endring i forskrift om mædi-sone

Sauenæringa i Trøndelag har ventet på ei revidering av soneforskriften, for å kunne komme i gang med høstens avlsarbeid.

Klimakalkulatoren har starta tellinga

Et verktøy som gir den enkelte gårdbruker oversikt over eget klimaavtrykk og muligheter for kutt.

Nye Inspirasjonsmøter i Velg Melk

Disse møtene er aktuelle for alle melkeprodusenter, men hovedfokuset er på de små og mellomstore brukene (de med 30 kyr eller mindre) og de som har båsfjøs.

Veileder ved rovdyrtap

Bondelaget, Bonde og Småbrukerlaget sammen med Sau og Geit lanserer nå en veileder for søkning om erstatning for tap av husdyr til rovvilt. Dette for å hjelpe søkerne gjennom de elektronisk søknadsskjema som kreves.

Bollestad til InnoCamp

Olaug Bollestad foretok offisiell åpning av Landbruksdirektoratet på Steinkjer torsdag 1. oktober. Trøndelag Bondelag deltok med orientering om Landbruksklyngas rolle og samarbeid ved en stor innovasjonscampus, med særlig vekt på rekruttering.

Historisk gjennomføring av årsmøtet i Norges Bondelag

Onsdag 30.september ble årsmøtet i Norges Bondelag avholdt på høytidelig vis, digitalt.

Martin ved Gardsbakeriet Hæmstelt er årets Askeladd

Prisen går i år til en ung baker med rykende ferske og velsmakende ideer. Martin Trøndsal har snudd korona til sin fordel og fått til et unikt tilbud for glade sambygdinger.

Mottakskapasiteten for korn kan bli utfordrende

Det forventes pent vær til uka som er sterkt etterlengtet og kjærkomment for bøndene i Trøndelag. Stor treskekapasitet kan imidlertid utfordre kapasiteten til mottaka hvis det leveres mye rått korn.

Kortnebbgåsa er på vei

Store flokker med kortnebbgås kommer nå trekkende fra Svalbard. De mellomlander på jordene i Trøndelag for å beite på spillkorn i kornåkeren.

Krevende kornsesong og bruk av glyfosat til tvangsmodning

Årets kornproduksjon har bydd på store utfordringer for bønder i Trøndelag. Fredag denne uka var det befaring, med påfølgende orientering om utfordringene og mulige løsninger.

Klage på konsesjonsvedtak

Trøndelag Bondelag påklager vedtak, der Namdalen Træsliberi AS gis konsesjon på erverv av "Åsnes" i Namsos.

Tiltak for å berge avlingssituasjonen i Trøndelag

Fylkesmannens landbruksavdeling, Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag, Felleskjøpet og Trøndelag Bondelag har i fellesskap kommet fram til tiltak for den krevende avlingssituasjonen i Trøndelag etter mange tilbakemeldinger om mulig fôrmangel til vinteren.

Glyfosat til tvangsmodning av etterrenning er ulovlig

Det har rådet stor usikkerhet rundt årets avlinger, spesielt blant kornbønder, på grunn av en ustabil vekstsesong i Trøndelag, noe som har aktualisert bruken av glyfosat. NLR Trøndelag har kommet med faglig råd for tiden framover.

Erstatning ved klimabetinget produksjonssvikt

31.oktober er fristen for å søke om erstatning for klimabetingede skader i avlingen - kommunene oppfordrer til kontinuerlig rapportering.

Hver gang vi møtes - har vi det bra!

Trøndelag Bondelags nestleder Erlend Fiskum og styremedlem Annette Brede gjestet pizzakvelden til Snåsa Bondelag på Dravlandseteren i grått trøndervær, men heldigvis skremmer ikke dårlig vær trønderne hvor over 30 personer hadde tatt turen.

#komhit til Trøndelag

I sommer har bondelag over hele landet satt opp store hundrevis av bilderammer på steder med flott utsikt over jordbrukslandskapet eller andre produkter fra bonden. Besøk våre rammer i sommerferien, og del bildet ditt i sosiale medier med #komhit.

Stort avlingstap

Hjortens intense beitetrykk, etterlater seg hvert år et stort økonomisk tap, for bøndene som driver med grasbaserte produksjoner på Hitra – Vi har nådd tålegrensen!

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere