Nyheter fra Trøndelag Bondelag

Trønderbonden i framtida!

Trønderbonden må analysere omverdenen og være bedre enn snittet, sa veivalgsrådgiver til Ole Chr. Hallesby til forsamlingen som møtte opp på Øya vgs fredag kveld for å høre på landbruksdebatt. Forsamlingen på rundt 150 personer besto av 1/4 framtidige bønder, 1/4 kårfolk og 1/2 bønder - rundt regna. Og det ble en livat kveld:-)

Kreativ nyskaping på bygda versjon 2.0 - forlenga påmeldingsfrist

Ved første påmeldingsfrist har vi nå 6 plasser igjen før vi når full kapasitet. Det åpnes for påmelding frem til 15. oktober - men førstemann til mølla prinsippet gjelder.

Levende Landbruk – Midtnorsk Landbrukskonferanse

Organisasjonene i landbruket i Midt-Norge trommer sammen til felles møte og kursdager på Scandic Hell, Stjørdal, 12. og 13. november. Det ventes opp mot 500 tillitsvalgte og vanlige bønder disse to dagene til det Midtnorsk Samarbeidsråd først kalte bondestevne, men nå har fått navnet Levende Landbruk – Midtnorsk Landbrukskonferanse.

Trønderbonden i framtida og Åpen Gård på Øya vgs

Fredag 18. september trør Melhus Bondelag og MelhusBanken til med landbrukspolitisk debatt på Øya vgs. Hvem har makta - bonden, politikerne eller markedet? Lars Petter Bartnes kommer - kommer du? Lørdag 19. september er det Åpen Gård med mange aktiviteter.

Stort engasjement i potetkonkurransen - and the winner is…

Rennebu, Oppdal, Selbu, Agdenes og Åfjord deltok i den store potetdyrkingskonkurransen Sør-Trøndelag Bondelag utlyste på årsmøtet 12. mars i år. Dette i anledning FNs år for matjorda, og kommunevalget. Og i dag har vi kåra vinneren!

Har er det trangt, gitt. Kan vi få gjort noe med jernbaneundergangene?

Styremedlem Frank Røym i Sør-Trøndelag Bondelag er en populær kar. Og han har fått være med på en god del valgkampturer rundt om i fylket vårt. Senest forrige uke var han invitert med Arbeiderpartiet på en runde i Midtre-Gauldal. Denne gangen var det ikke rovdyr som var i fokus, men trange jernbaneunderganger.

Manifest forplikter

Arbeiderpartiet i Sør-Trøndelag inviterte til signering av landbrukspolitisk manifest. Men en kan ikke skrive under på hva som helst, så da ble det noen runder med innspill først. Og Sør-Trøndelag Bondelag fikk igjennom det vi mente måtte være på plass for et såpass forpliktende samarbeid som et manifest er.

Hvilken karrieremuligheter har jeg ved å gå naturbruk?

Manglende kunnskap om karrieremuligheter ved grønn utdanning har ført til at landbruket står ovenfor store rekrutteringsutfordringer, spesielt hos apparatet som rådgir bonden. Kompetanseløft Trøndersk landbruk lanserer nå en litt annerledes rekrutteringsbrosjyre for grønn utdanning. Her synliggjøres sentrale aktører i landbrukets behov for kompetanse.

Ny bonde eller skogbruker? Forvirra? Endelig er brosjyren som hjelper deg her!

I en oppstartsfase er det mye du skal forholde deg til som ny bonde og/eller skogbruker. Det er mange som har etterlyst en brosjyre som beskriver prosessene i denne fasen. Nå er den endelig her. Et stort apparat i Trøndelag har vært i sving for å få til denne brosjyren! Resultatet er endelig klart!

Smilefjes? Surfjes? Spørsmålstegn? Valgdagen 14. september nærmer seg!

Sør-Trøndelag Bondelag har gått gjennom det som står om landbruk i de politiske partienes valgprogram til høstens Fylkestingsvalg på fem tema som er viktige for oss. Kanskje kan det hjelpe deg til å plukke ut hvilket parti du skal velge ut fra hva du syns er viktig for deg når det gjelder landbruk?

Til Norge for å lære?

EU mangler en politikk som tar vare på matjorda og produksjonen av mat over hele Europa. Politikere og landbruk må våge å vike bort fra en kortsiktig ideologi om fri konkurranse på verdensmarkedet til fordel for trygg og nok mat på lang sikt. Se og lær av Norge, «den norske modellen» bygger på denne målsettinga, sier fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag i en kronikk som sto på trykk i Nationen denne uka.

Mange tok turen til Skaugdalen i Rissa på Åpen Gård

I knallfint vær tok mange turen til Stoum Gård i Skaugdalen i Rissa søndag 23. august. Rissa Bondelag og vertskapet Lillian og Håvard Stoum hadde lagt alt til rette for en trivelig dag på gården. Og de hadde invitert selveste Anne B Ragde til å åpne arrangementet!

Gjeting av rovdyr

Vi foreslår at samfunnet tar ansvar for rovdyra og innfører gjeting av rovdyra vi vil ha i naturen. Det er faktisk gjennomførbart, sier fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag Lars Morten Rosmo og rovdyransvarlig i fylkesstyret til Sør-Trøndelag Bondelag Frank Røym i et debatt-innlegg i Adresseavisen i dag.

Rift om kompetansemidler - snart tomt for tilskuddsmidler

Midlene fra KTL som gis til bønder som ønsker å heve sin kompetanse har vært populær. Det er nå kun kr. 10.000 igjen av tilskuddsmidlene, så går du med planer om ei erfaringsgruppe eller mentorønske må du skynde deg.

- Det sosiale er viktigst

Melkebøndene i Stod i Steinkjer trives godt i hverandres selskap.

Sola skinner og hjertet er varmt på matfestivalens siste dag

Oi! Trøndersk Matfestival tre dager til ende har sin siste dag denne første lørdagen i august. Og hjertet bobler av gleden over å få være en bitte liten del av dette kjempestore. Oi! Trøndersk Matfestival har vokst og utviklet seg disse 10 årene det hele har eksistert. Også feltet drikke, og da spesielt øl, har fått plass og utviklet seg til Oi! Trøndersk Bryggerifestival. Og Adressa melder at nå, endelig er vi stolte av maten vår og drikken vår her i Trøndelag. Dette har ikke kommet helt av seg selv.

Matfesten fortsetter

Dag to av Oi! Trøndersk Matfestival er godt i gang. Også i dag er det stor strøm av folk i gata og på torget. Sør-Trøndelag Bondelag var innom standen til Grindal Ysteri for å gratulere som årets beste stand 2015. De har stand sammen med Fannremsgården og Credo.

Trøndelags store matfest er i gang!

Oi! Trøndersk Matfestival har 10-årsjubileum i år. Og det ble feiret med 10 meter kake på torget i dag. 1 meter fra 10 bakere i Trøndelag. Og Bondelaget har dyrket gulrot...

Kjøtt og melk produsert på gras er klimasmart

Norsk matproduksjon skal være klimasmart og trygg, det er de fleste enige om. Hva som må gjøres og hvilke virkemidler vi bør bruke er det diskusjon om. Denne sommeren er det den konservative tenketanken Civita som har satt i gang debatten med sitt forslag om å avgiftslegge kjøtt som produseres på gras. Civita har laget en rapport om matproduksjon og klima. Budskapet er at landbruket er særbehandlet i klimapolitikken og har sluppet billig unna som en klimaversting. Avgiftslegging av kjøtt produsert på gras skal endre forbruket over på, det Civita mener er mer klimavennlig hvitt kjøtt, produsert på korn.

Kylling er mer ferskvare enn brød!

Når du kjører forbi Norsk Kylling i Engan på Støren i Midtre Gauldal, så se for deg store, lyse, rene rom hvor kyllingen henger på knagger som går i lange rekker oppunder taket og blir til fileter, grillbiter med uendelige smaker, rom hvor det lages pålegg, rom hvor pølsefarse blir til pølser… Hver dag går rundt 55 tonn fjørfekjøttvarer ut til markedet herfra . Det tar et drøyt døgn fra levende slakteferdig kylling i fjøset er blitt til en vare som leveres hvor som helst i landet.

Det er straks klart for barneaktiviteter på Matfestivalen!

Trøndersk Matfestival har 10-års-jubileum i år, og det er ellevte gangen det dekkes opp til Matfestival i Trondheim sentrum! Også i år deltar Sør-Trøndelag Bondelag på barnas matfestival. I anledning matjordas år har vi med en palle med jord. Og hva vil befinne seg i jorda? Det får barna finne ut. Det blir muligheter for å skjære smaksprøver av grønnsaker, og selvfølgelig har vi med kornkvernene:-)

Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket

Søknadsfristen er 20. august med unntak av tilskudd til drift av beitelag der fristen er 1. november. Ordninga er en del av Regionalt miljøprogram (RMP) og ble innført i 2005.

Kan vi flytte vei før det hugges i fjell?

Det er ”godt gjort” av ansvarlig planlegger Statens Vegvesen å treffe på den ene av to bosetninger langs den i hovedsak svært tynt befolkede fjorden. På denne måten blir to gårdsbruk ødelagt og flere familier får ødelagt sitt bomiljø for all framtid, innleder organisasjonssjef Jon Gisle Vikan Sør-Trøndelag Bondelag sin høringsuttalelse for reguleringsplan for fylkesvei 714 Stokkanhaugen – Sundan. Og det er kryssinga over Åstfjorden det siktes til.

Kunnskap er gull verdt

Optimismen råder blant bøndene på Ytterøy. Samtidig er de opptatt av å lære nye ting.

Jordvern et av vår tids viktigste miljøspørsmål

Morgendagens forbrukere vil etterspørre trygg mat som er produsert på en bærekraftig måte. De vil stille krav om bærekraft i hele verdikjeden, miljø, moral og helse. Trendsetterne blant dagens forbrukere vil se hvordan maten produseres, de handler lokalt og kortreist. Den nye urbanisten vil selv ha jord på hendene og produsere til eget forbruk. Med dagens politiske kurs vil den jorda vi skal produsere grønnsaker, bær og korn på i framtida være lagt under asfalt. Dette er en av de største miljøtruslene i vår tid. I et miljøregnskap er bruken av matjorda et av de viktigste spørsmålene som NTNU ikke kan overse, sier fylkesleder Lars Morten Rosmo i et avisinnlegg i Adresseavisen.

Midt-Norsk kompetansesenter for landbruk og felles satsing på Fou

Gjennom prosjektet Grønn forskning i Midt-Norge og Kompetanseløft trøndersk landbruk har vi hatt felles satsing på forskning og utdanning. Her er det lagt vekt på å involvere næringa og FoU miljøene i hele regionen. Nå må vi bygge videre på dette samarbeidet for å utvikle arbeidet i NIBIO i vår region til det utviklingsredskapet det skal være. Vår region trenger tung satsing på FoU, vi har alle forutsetninger for å ta en ledende rolle om vi ikke skusler dette bort i intern strid. Men dette krever at alle parter vil bygge tillit og bidra til felles beste, ut over snever kommunal geografitenking. sier Lars Morten Rosmo i et leserinnlegg i Trønderavisa og Adresseavisa i dag

Åpen pelsdyrgård

Bjørnar Berg og familien åpner sin pelsdyrgård for publikum søndag 21. Juni kl 1200-1500. Adressen er Bjørnahaugveien på Byneset og veien er skiltet fra Ila og Klett.

Får gode råd om nytt sauefjøs

Kristoffer Moan skal investere millioner i nytt sauefjøs i Leksvik. Da er det greit å få noen gode råd på veien.

Økt norsk forandel

Sør-Trøndelag Bondelags forslag til årsmøtet med Representantskapets innstilling ble enstemmig vedtatt på Norges Bondelags årsmøte. Saken ble lagt fram av styremedlem Jan Gunnar Eilertsen i Norges Bondelag.

Internasjonale handelsavtaler

Stortingsrepresentant Knut Arild Hareide var gjest på årsmøtet i Norges Bondelag i dag. Etter Hareides innlegg ble det åpnet for spørsmål og fylkesleder Lars Morten Rosmo stilte spørsmål om Krf sin holdning til de kommende EØS artikkel 19 forhandlinger, TTIP avtalen og globaliseringsmeldingen.

Investeringsløft i melkeproduksjonen

Styremedlem og utsending Signe Lillian Nordmeland tok opp behovet for investeringer i melkeproduksjonen fram mot innføring av løsdriftskravet i 2024.

Norsk mat på norske ressurser

Styremedlem og utsending Arnt Tilset Jr tok opp ammekua sin rolle i norsk landbrukspolitikk i sitt innlegg til årsmøtet.

Lammetilskuddet

Styremedlem og utsending Frank Røym holdt et innlegg på årsmøtet i Norges Bondelag der han tok opp endringer i lammetilskuddet som ble gjennomført i siste jordbruksavtale.

Ta vare på ungdommen

Styremedlem og utsending Kari Åker hadde et innlegg på årsmøte i Norges Bondelag der hun tok opp at vi må ta vare på ungdommene som vil inn i landbruket.

Arbeid for sterkere allianser

- For å lykkes i den viktige oppgaven med å produsere mer norsk mat, trenger vi et sterkere bondelag - sa fylkesleder Lars Morten Rosmo i sin tale til årsmøtet i Norges Bondelag - årets oppgjør viser at vi må gjøre en bedre jobb politisk, vi må arbeide for en bredere og sterkere politisk allianse.-

Medlemsmøte om årets jordbruksforhandlinger

Sør-Trøndelag Bondelag arrangerer medlemsmøte angående årets jordbruksforhandlinger på Oppdal Turisthotell onsdag 27. mai kl 19.30. Leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes vil orientere resultatet av årets jordbruksforhandlinger.

Møte om ny E6 i Melhus

Sør-Trøndelag Bondelag og Melhus Bondelag arrangerer et informasjonsmøte om bygging av ny E6 fra Hage bru til Skjerdingstad. Tidspunktet er tirsdag 26. mai kl 19.30 og sted er Fremo Gård, Flå i Melhus.

Resultat med et nødskrik

Norges Bondelag og staten har inngått en jordbruksavtale som sikrer landbruket en inntektsmulighet på 13.000 kr pr årsverk. Dette er 3000 kr under snittet for andre yrkesgrupper. Med et nødskrik kan dette aksepteres, sier fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag Lars Morten Rosmo.

Stor aksjonsvilje

I går kveld samlet styret og lokallagene seg i et møte på Skjetlein Grønt Kompetansesenter der bondelagets krav og regjeringens tilbud i årets jordbruksforhandlinger ble diskutert.

Norsk matproduksjon i det blå

- Regjeringa sitt tilbud i årets jordbruksforhandlinger vil gi deg mindre sunn og kortreist mat fra norske jorder - sier fylkesleder Lars Morten Rosmo i en kommentar til regjeringens tilbud i årets jordbruksforhandlinger.

Jordvern og matproduksjon

"Värdefull åkermark forsvinner" er tittelen på en artikkel i Gøteborgsposten som omhandler en doktorgradsavhandling av Elin Slätmo ved Gøteborgs Universitet. - Matjord er en begrenset naturressurs som må tas bedre vare på i samfunnet - sier forsker Elin Slätmo.

Dyrker optimismen rundt sau

Sauebøndene i Rennebu i Sør-Trøndelag sier de kan lære mye av hverandre.

Åpent landbrukspolitisk informasjonsmøte

Bondelaga i Leksvik og Rissa inviterer politikere og bønder til åpent landbrukspolitisk informasjonsmøte 26. mai. Vanvikan Samfunnshus er stedet der startskuddet for den landbrukspolitiske valgkampene i de to kommunene starter!

Heis flagget 1. mai

Sør-Trøndelag Bondelag oppfordrer alle medlemmer til å heise flagget første mai, selv om det er travle våronntider.

Kunnskap de ikke kunne vært foruten

Fire melkebønder fra Snåsa får så mye ut av å møtes at de vil fortsette med samlinger så lenge det er mulig.

Et krav for økt matproduksjon

- Kravet er retta inn på å møte utfordringene med klimaendringene og å legge til rette for at all dyrkajorda skal produsere mat på en lønnsom og bærekraftig måte - sier fylkesleder Lars Morten Rosmo i en kommentar til kravet i årets jordbruksforhandlinger.

Potet på programmet

Skal du bli en bedre grønnsaksprodusent, må du følge med på det som skjer. I Levanger lærer de av hverandre.

Våronn i Selbu!

I lykkerus over nypløyd jord (jeg blir alltid litt høy når jeg får teften av den) og vårsol, så måtte jeg skrible ned noen ord før sengetid! Tenkte styremedlem i Sør-Trøndelag Bondelag og lokallagsleder i Selbu Bondelag, Sissel Berge. Her får du del i tankene.

Mange bondevenner blant fylkespolitikerne

Fylkespolitikerne og den administrative ledelsen i Sør-Trøndelag Fylkeskommune tok testen og ble høytidelig utnevnt til både bondevenn, bonde, bybonde, bondespire og framtidsbonde av fylkesleder Lars Morten Rosmo.

Hvilken bonde er du??

I dag gikk startskuddet for årets kampanje før jordbruksforhandlingene tar til for fullt. Bønder skaper positiv blest rundt det å være bonde. Eller var det skapbonde? Eller var det bondespire, bybonde, bondevenn...

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere