19 prosent nedgang i jordbruksinntekt

Av Brita Buan,
  • Tips en venn om denne siden

NIBIO har i dag lagt fram de årlige driftsgranskingene, og for andre år på rad viser tallene en inntektsnedgang i landbruket. Nedgangen på landsbasis var 11 prosent, men for Trøndelag hele 19%.

Jordbruksinntektene ble på kr 272 700 i gjennomsnitt for alle bruk i Trøndelag, noe som ga en nedgang på kr 64 200, eller 19 prosent fra 2017. Større driftsomfang og mer tilskudd økte produksjonsinntektene med fire prosent, til tross for at prisene på alle typer kjøtt gikk ned. Både variable og faste kostnader økte. Samlet økte kostnadene med 10 prosent.

Melkeproduksjon ble svekket 
For andre år på rad gikk jordbruksinntektene i melkeproduksjon ned i 2018. Melkeproduksjon oppnådde kr 308 500 i jordbruksinntekt, en nedgang på kr 35 300 fra 2017. Melkeinntektene økte som følge av større produksjonsvolum og høyere melkepris på to øre per liter. Kostnadsøkningen var likevel større en inntektsøkningen og jordbruksinntekten ble redusert med 10 prosent.

Storfekjøttproduksjon
I storfekjøttproduksjon var nedgangen på 27 prosent og driftsformen endte opp med en jordbruksinntekt på kr 164 900. Kjøttprisen gikk ned med kr to per kilo. Det var liten endring i de variable kostnadene, mens de faste kostnadene økte. Kostnader til maskinleie, leid arbeid og avskrivninger økte mest.

Sauehold fikk en liten opptur
Sauebrukene i Trøndelag fikk en oppgang i jordbruksinntektene i 2018, og var den eneste driftsformen med oppgang dette året. Jordbruksinntekten økte med kr 38 500 til kr 232 900. Oppgangen kommer til tross for lavere priser både på sau- og lammekjøtt. Kostnadene ble redusert med kr 12 000. Dette sammen med økte tilskudd var årsaken til bedringen i jordbruksinntekt for sauebrukene.

Korn/svin størst nedgang
Bruk med korn/svin i kombinasjon hadde størst nedgang i jordbruksinntekt målt i kroner. Driftsformen fikk en jordbruksinntekt på kr 390 300, og dermed en nedgang på kr 139 600 fra 2017. Nedgangen ble på 26 prosent sammenlignet med 2017. 

Bruk med ensidig kornproduksjon oppnådde ei jordbruksinntekt på minus kr 11 400, altså en negativ jordbruksinntekt. Dette er en nedgang på hele kr 133 800 fra 2017.

Effektiviseringen øker
Det skjer en effektivisering i jordbruket ved at produksjonsomfanget øker. I motsetning til tidligere år økte også arbeidsinnsatsen i 2018 med 68 timer til 2 771 timer. Økningen er på 2,5 prosent. I 2018 var arbeidsinnsatsen på 2 771 timer per bruk, som tilsvarer 1,5 årsverk.

Utfyllende informasjon om talle fra Trøndelag finner dere HER

 

Pollinatorer på agendaen

Denne ungdomsbedriften ønsker å utvikle en app, som skal sette fokus på betydningen av pollinerende insekter.

Vil forvalte viktige verdier

To unge trøndere fra sentrale deler av Trondheim har valgt å fordype seg i landbruksrelaterte tema som angår oss alle, nemlig klima og matproduksjon. Skal vi tro de unge kvinnene, er det fullt mulig å samarbeide for å finne løsninger på framtidas utfordringer.

Trøndelag Bondelag i boks!

Det spares ikke på engasjement og positivisme når to blir til en. Sør- og Nord-Trøndelag Bondelag er fusjonert og nå blitt til Trøndelag Bondelag.

KORNMØTER HØSTEN 2019

Det er tid for en ny runde med kornmøter. Kvithammer onsdag kveld den 11.12 kl 18.30, på Mære torsdag 12.11. kl 10.00 og på Skjetlein samme kveld kl. 18.30. Se program

Bli med kurs for tillitsvalgte

Påmeldingsfrist snarest til kurs. Midtnorsk Landbruksråd arrangerer kurs for tillitsvalgte som ønsker å lære mer om organisasjonsarbeid.

Brannbil blålys

Fullskala brannøvelse i Orkdal

Brannalarmen går. Tett røyk velter ut fra ventilasjonsluker langs vegg og på tak i fjøset. Ut gjennom porten tumler en av gårdbrukerne. Røyken står også tett ut porten, men gårdbrukeren løper inn med brannslokkingsapparatet. Det brenner i en traktor på fôrbrettet. 200 dyr står inne i fjøset.

Dette skjer i Trøndelag Bondelag

Onsdag
29
januar

Regionmøte på Verdal/Levanger

Nordtun Grendehus på Mule
Onsdag
29
januar

Regionmøte i Trondheim

Skjetlein VGS
Torsdag
30
januar

Regionmøte på Mære VGS

Mære Landbruksskole

Våre samarbeidspartnere