Klimaendringene øker behovet for norsk matproduksjon, påpeker Kristin Kjølen og Asbjørn Helland.

I FNs nye klimarapport, som ble lagt fram mandag, har ekspertene gått grundig inn i hvilke konsekvenser klimaendringene vil få for verdens matproduksjon.

Rapporten konkluderer med at verdens matproduksjon kan bli redusert med 2 prosent hvert tiår framover. Samtidig øker verdens befolkning med 14 prosent i samme periode.

- Mat blir en knapphetsfaktor, og vi må bygge beredskap i forhold til dette. Samtidig vil forbruket øke, etter hvert som middelklassen i India og Kina vokser og matvanene endrer seg, sier leder Asbjørn Helland i Nord-Trøndelag Bondelag.

Konkrete ord

Både han og klima- og miljøansvarlig i fylkesstyret, Kristin Kjølen, er forundret over at den internasjonale utviklinga i matproduksjonen ikke har vært satt høyere på dagsordenen her i Norge.

- Nå er det satt konkrete ord på den bekymringen vi har hatt. Et rikt land som Norge, må ta seg råd til å produsere den maten vi kan produsere selv. Vi må uansett importere mye mat som vi ikke kan produsere. Det er heller ingen selvfølge at vi kan få importere mat hvis det blir knapphet på verdensmarkedet. Da vil et hvert land først tenke på sine egne innbyggere, sier Kristin Kjølen.

Bærekraftig

De mener det er viktig å produsere mat på en bærekraftig måte og spille på lag med naturen.

- Vi har gode naturgitte forutsetninger i Norge, med nok vatn, gode vekstforhold og god dyrehelse, påpeker de to, og oppfordrer regjeringen til å ta ansvaret for matberedskapen på alvor.

Les mer: Dramatisk klimarapport - Regjeringen har ansvar for å sikre norsk mat på norske ressurser