Bondevenner ved Ørens Meieri, fra venstre: Asbjørg Jakobsen, Kim Trana, Vegard Følstad, Tonje Granheim og Christina Egge Fredriksen.

Liv Guri Kvello overrakte Bondevenn-forkle og diplom til daglig leder Asbjørg Jakobsen i Ørens Meieri.- Ørens Meieri brenner for norske og lokale råvarer. De skal helst være så lokale som mulig. Ørens Meieri er opptatt av hvor maten kommer fra, og vil helst kjenne bonden, sa leder Liv Guri Kvello i Verdal Landbrukslag da de nye bondevennene ble utnevnt lørdag kveld.

Daglig leder Asbjørn Jakobsen og hennes stab fikk overrakt både forkle, skjorter og diplom. De ønsker å fremme norske råvarer, og har også en butikk i restauranten hvor de selger råvarer fra lokale produsenter.

Lokalmatdag

Tidligere på lørdagen samarbeidet de to bondelagene og Ørens Meieri om en lokalmatdag, med minimarked og nedskjæring av gris.

Gulvet på Amfisenteret ble teipet fra alle de tre inngangene med rød teip i retning Ørens Meieri. Små lapper ble med jevne mellomsrom festa til gulvet med notiser om arrangementet, samt potetsekker og gulrotposer.

Det viste seg å være et lurt triks for å trekke folk til arrangementet.

Jørgen Baumfelder parterte gris, og forklarte om de ulike delen og hva de kan brukes til.

Parteringa av grisen ble en populær aktivitet. Mange bestilte bord med utsikt til aktiviteten, og mange nysgjerrige barn samla seg rundt bordet hvor Jørgen Baumfelder sto og jobbet og forklarte hva han gjorde.

- Vi har allerede snakket om at vi skal vurdere en slik dag til høsten igjen. Og da er målet at vi skal fylle hele perrongen med lokalmatprodusenter, sier Anne Grete Rostad i Verdal Landbrukslag.

Høyre fikk besøk

Under lokalmatdagen fikk bøndene viste at Høyre holdt møte i etasjen over dem. - Vi kunne kunne ikke la den sjansen gå fra oss, sier hun.

Med Rostad i spissen, Jørgen Baumfelder, Anton Lund og Liv Guri Kvello hakk i hæl, og ikke minst journalisten i lokalavisa Verdalingen på slep, gikk de opp og kuppet møtet.

Anne Grete Rostad holdt en spontanappell til Høyre, og stortingsrepresentant Elin Agdestein hadde ikke noe imot avbrytelsen.

Rostad holdt en brennende appell der hovedbuskapet var å tenke helhetlig i landbrukspolitikken. Hun forklarte at Norge er et langstrakt land, med store og små gårdsbruk. Arronderinga gir utfordringer, derfor kan ikke all melka produseres i de sentrale områdene. Vi får ikke fôrgrunnlag nok da!

- For å kunne produsere nok mat i fremtiden må vi ta hele landet i bruk, sa Rostad 

- Dette var en positiv appell. Vi i Nord-Trøndelag Høyre er opptatt av landbrukspolitikken, og det er noe vi fremmer sentralt. Vi har nedsatt et eget landbrukspolitikkutvalg for å bedre kompetansen og kjennskapen til bondenæringen, som kan påvirke regjeringen, sa Agdesten.

Aksjonistene fikk til slutt applaus fra politikerne.

Se video fra Verdalingen: