Fylkesleder Asbjørn Helland fikk støtte fra lokallagslederne i å anbefale sonderinger.Dette kom fram på et telefonmøte tirsdag kveld, etter at staten la fram sitt tilbud i årets jordbruksforhandlinger tidligere på dagen. Reaksjonene på tilbudet er kraftige, og spesielt reageres det på de omfattende strukturendringene som foreslås av staten.

- Dette er den største omlegging av norsk landbrukspolitikk vi har sett i overskuelig fortid, sa leder Asbjørn Helland i Nord-Trøndelag Bondelag

Regjeringen og Sylvi Listhaugs tilbud var på 150 millioner kroner, 10 prosent av kravet fra jordbruket. I tillegg foreslår regjeringen over 30 ulike forenklinger og fjerninger av ordninger.

Strukturendringene ble omtalt som helt ekstreme av noen av lokallagslederne, som er bekymret for distriktsjordbruket om statens tilbud blir sluttresultatet.

Les mer: - Et tarvelig tilbud