Beregninger gjort av Nord-Trøndelag Bondelag og Norges Bondelag, viser klart at regjeringen ønsker å satse bare på de store brukene.

Satser på store melkebruk

Bare store besetninger på over 50 kyr gir økt tilskudd med statens tilbud. (Foto: Brita Buan)Regjeringen vil satse bare på melkebruk med mer enn 50 kyr. Det er tydelig, når vi ser på driftstilskudd, bunnfradrag og husdyrtilskudd.

I Nord-Trøndelag utgjør melkebruk med over 50 kyr bare 10,7 prosent av melkebruka. Av fylkets 943 melkebruk, er det 100 bruk (derav 78 samdrifter) med mer enn 50 kyr.

Melkebruk med færre enn 26 kyr vil tape 2.000 kroner, mens bruk med mellom 26 og 50 kyr vil få en økning på 1.500 kroner. Bruk over 50 kyr vil få 800 kroner pr ku for antall kyr som overstiger 50. Før var det ikke tilskudd fra ku nr 50. Norges største melkebruk vil med disse endringene få 75.900 kroner mer i tilskudd.

Antall kyr Antall bruk
1-16 209
17-25 344
26-50 289
51- 101
Sum 943

 

8 av 10 ammekubruk taper

8 av 10 ammekubruk i Nord-Trøndelag mister tilskudd med statens tilbud.De aller fleste bruk med ammeku i Nord-Trøndelag kommer også dårligere ut med statens tilbud. Bruk med færre enn 25 ammekyr mister 200 kroner i tilskudd pr ku. Nesten 80 prosent av ammekubrukene i Nord-Trøndelag har færre enn 25 ammekyr, og de taper på statens tilbud.

For bønder med færre enn 25 ammekyr, blir tilskuddet redusert med 200 kr pr ku. Fra ku 26 til 50 øker tilskuddet med 1710 kroner til 3880 kroner. Fra ku nr 51 får bonden 800 kroner pr ku, 300 kroner mer enn før,

Antall ammekyr Antall bruk
1-25 324
26-50 69
51- 17
Sum 410

Alle kornbruk i Nord-Trøndelag, uansett størrelse, taper med regjeringens tilbud. (Foto: Steinar Johansen)

 

Korn

Regjeringen prioriterer bruk med mer enn 800 dekar korn. Alle kornprodusenter i Nord-Trøndelag vil tape på regjeringens omlegging. Selv med prisøkning på 5 øre pr kilo korn, må du over 600 kg pr dekar for å oppveie nedgangen i arealtilskuddet.

I sone 4 reduseres tilskuddet med 36 kroner fra 0-800 dekar, og med 11 kroner over 800 dekar. Bare i sone 1, 2 og 3 (i Sør-Norge) økes tilskuddet - med da bare for areal over 800 dekar.

Av alle landets kornbruk, er det bare 4 prosent som er over 800 dekar. Regjeringen ønsker altså å satse på 4 prosent av landets kornprodusenter.

Dekar Antall bruk
0-200 966
201-300 245
301-500 216
501- 94
Sum 1521