- Jeg ble spurt av valgkomiteen, og har sagt ja til å stille som kandidat, sier Lars Petter Bartnes.

Hvis årsmøtet følger innstillinga fra valgkomiteen, blir Bartnes første nordtrønder i ledervervet siden Kirsten Indgjerd Værdal var leder fra 1997 til 2002.

Lars Petter Bartnes har sittet i styret i Norges Bondelag i fem år som representant for Nortura. Han gikk ut av styret på årsmøtet i fjor. Han er fortsatt styremedlem i Nortura, men vil gå ut av det vervet hvis han blir valgt som leder i Norges Bondelag.

Påvirke matpolitikken

Da han ble spurt av valgkomiteen om å stille som kandidat til ledervervet, var han ikke i tvil om hva han skulle svare.

- Jeg svarte ja fordi jeg har lyst til å arbeide videre med å påvirke matpolitikken i Norge, sier Bartnes, som driver med melkproduksjon, storfekjøtt, slaktekylling og korn.

Landbruket er inne i ei brytningstid, der regjeringen ønsker en annen politikk enn det Stortinget tidligere har vedtatt. Med Sylvi Listhaug (Frp) som landbruks- og matminister, ble det brudd i årets jordbruksoppgjør.

- Hvordan ser du på å skulle overta ledervervet i ei slik utfordrende tid for norsk landbruk?

- Det er aldri lett å være leder i Norges Bondelag. Det vil alltid være utfordringer, selv om det toppet seg nå. Men det gjør det minst like interessant å være leder, når landbrukpoltikk er blitt så høyaktuelt, sier Bartnes.

Stor støtte i folket

Han deltok i tirsdagens demonstrasjon mot regjeringen, og han ser at næringa har stor støtte i befolkningen. Den posisjonen er viktig å utvikle videre.

- Jeg var i Oslo tirsdag, og det er en flott organisasjon som viste seg fram. Jeg gleder meg til å få mulighet til å delta i arbeidet, hvis jeg skulle bli valgt av årmøtet. Jeg er veldig spent, og må innrømme at det er noen sommerfugler i magen, sier Lars Petter Bartnes.

Bred erfaring

Valgnemndas leder Kåre Holand opplyser at fylkeslagene i Norges Bondelag var blant dem som ble invitert til å komme med forslag til styrekandidater, og flertallet har foreslått Lars Petter Bartnes som ny leder.

Lars Petter Bartnes driver med melkeproduksjon og kylling på Bartnes.- Lars Petter Bartnes har lang erfaring som tillitsvalgt i både Nortura og Norges Bondelag. Valgkomiteen har i innstillingen lagt vekt på hans brede erfaring og inngående kjennskap til norsk landbruk og Bondelaget, sier Kåre Holand.

Nemnda mener at Bartnes har meget god kompetanse og erfaring til å lede Bondelaget i en spennende og utfordrende tid med den politiske situasjonen vi har nå, understreker Holand.

Gjenvalg på nestledere

Valgnemnda foreslår gjenvalg av Kristin Ianssen og Brita Skallerud som henholdsvis 1. og 2. nestleder. Ianssen har sittet et år som 1. nestleder mens Skallerud har vært en del av ledertrioen i Norges Bondelag i fire år.

Synne Vahl Rogn stiller ikke til gjenvalg, og Jan Gunnar Eilertsen fra Nordland er foreslått som nytt styremedlem. Nemnda innstiller på gjenvalg av Bjørn Gimming (Østfold) og Gustav Grøholt (Hedmark, Norske Felleskjøp).

Øvrige styremedlemmer er ikke på valg i 2014. Blant dem er Trine Hasvang Vaag fra Snåsa. Arnstein Røyneberg (Rogaland) er foreslått gjenvalgt som 1. vara, Birte Usland (Vest-Agder) ny 2. vara og Per Hilleren (Sogn og Fjordane) ny 3. vara.

Det er foreslått gjenvalg av ordfører Arne Magnus Aasen. Kari Borghild Engene Løstegård (Buskerud) er innstilt som ny leder av nemnda for 1 år.

Årsmøtet i Norges Bondelag holdes 4.-5. juni på Lillehammer.