Leder i Midtnorsk Landbruksråd etter årsmøtet 9. november 2021: Kari Åker, kariaker@outlook.com, 971 64 466

Sekretariat hos Trøndelag Bondelag fram til 01.10.22: Norvald Berre, norvald.berre@bondelaget.no, 913 60 595

 

Midtnorsk Landbruksråd er et samarbeidsforum for landbrukets organisasjoner i Møre og Romsdal og Trøndelag.
Midtnorsk Landbruksråd skal femme læring og nettverksbygging, samt bidra til koordinering for tillitsvalgte og ansatte på regionalt nivå.

Midtnorsk Landbruksråd skal også bidra til en koordinert samfunnskontakt i de to fylkene og delta i utviklingen av regional grønn næring og bruk av regionale virkemidler.