Utsendingsmøte kl 10.00 - kl 12.30

Fylkesstyremøte kl 13.30 - ca 17.00

Møteinnkalling og saker er sendt på e-post til de som skal delta.