Onsdag 18.11 Temakurs: Finansregnskap v/Elin Pettersen
Torsdag 19.11 og fredag 20.11: Skattekurs v/Jan Bangen og Arnstein Tveito

Påmelding til Trøndelag Bondelag innen 2. oktober
Last ned skjema for påmelding - sendes til trondelag@bondelaget.no
Last ned programmet i sin helhet

 

Temakurs – onsdag 18.11. Finansregnskap

Oppmøte på Røros hotell fra kl. 09.30, det serveres rundstykker og kaffe v/ankomst.

Kurset starter kl. 10.00 og varer frem til kl. 17.00.

Kurspris er i år:

Kr 2.700 for regnskapskontor som har samarbeidsavtale med Norges Bondelag.
Kr 2.700 for medlemmer i Økonomiforbundet
Kr 3.200 for andre
Det gis 50 % rabatt fra og med deltaker nr. 4 fra samme kontor.
(i tillegg kommer kostnader til dagpakke på hotellet)

 Faglig oppdatering:

6,5 timer – finansregnskap og 0,5 timer - skatte- og avgiftsrett

Skattekurset – torsdag 19. og fredag 20.11.

Kurs for ansatte på regnskapskontor som har serviceavtale med Bondelagets Servicekontor AS.

Kursavgifta er dekka av den årlige servicekontingenten, men det blir fakturert et administrasjonsgebyr på kr. 1.900,- pr. deltaker.