Innkalling med saker kommer på e-post til fylkesstyret en uke før styremøtet.