Trøndelag Bondelag er invovlert i Midt-norsk Landbruksråd og Agritech Cluster, og vi er nært knyttet til Oi! Trøndersk Mat og Drikke as gjennom eierskap og samarbeid. I forbindelse med årets Trønderske matfestival arrangeres dette seminaret. Påmelding innen 15. juni  og program finner du her