Regionmøte 2021 - Region Verdal, Levanger

Mandag
01
feb
Digitalt på Teams
10:00 - 13:00

For lokallagene Verdal, Vuku, Åsen, Skogn, Ekne, Nesset, Frol, Ytterøy

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere