Regionmøte 2021 - Fjellbygdene

Tirsdag
26
jan
Digitalt på Teams
10:00 - 13:00

For lokallagene i Rørosbygdene, Ålen, Haltdalen, Singsås/Støren, Budal, Soknedal

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere