Dyrevelferd og beredskap - veien mot Nasjonaljubileet 2030

Oi! Matseminar arrangeres 31. juli på Scandic Nidelven i Trondheim, dagen før Trøndersk Matfestival og Bryggerifestivalen åpner. Seminaret skal løfte tema som er viktige for Trøndelag som matregion.

I år snakker vi om:  

  • Hva er viktige kriterier for dyrevelferd for laks og fjærkre? Hvordan jobber store aktører som Norsk Kylling og Lerøy med dette, og har disse to bransjene noe å lære av hverandre? 
  • Tjener bonden mer på å levere til kjedenes egne merkevarer (EMV) – og kan slike produkter bli en matskatt? 
  • Hvordan kommer lokalmatprodusentene til å merke at det er Ski-VM i Trondheim?
  • Hvordan kan det offentlige bidra til å øke selvforsyningsgraden? Hvilke tiltak setter Trondheim kommune inn og hvordan skal Trøndelag fylkeskommune få mer lokalmat i sine kantiner og hvorfor er ikke fisk og sjømat en del av debatten om selvforsyning? 

Link til program og påmelding Oi! Matseminar 2024