Det serveres kaffe, te og noe å bite i til deltakerne.

Vi ber om påmelding pr e-post til pal-krister.langlid@bondelaget.no, eller sms til telefon 90779184 innen 28.11.23. Vel møtt! Ved spørsmål, kontakt Pål-Krister V. Langlid, telefon 90779184

Program