I mange år har Bondelaga organisert innsamling av landbruksplast på fire steder i kommunen (Midtre Gauldal).

Ogsåi år blir det mottak av plast på følgende steder og tidspunkt (gratis levering for alle):
Singsås (Engesmo) tirsdag 1. juni kl 12-17
Hauka (Bjørkås-saga/kyllinghuset Ketil) lørdag 5. juni kl 10-12
Soknedal (Innkjøpslaget) lørdag 5. juni kl 10-12
Budal (Grustaket Enodd) torsdag 10. juni kl 14-17

Litt info om ordninga:
Når bøndene og entreprenørene kjøper landbruksplast (rundballefolie, siloplastikk), så betales det
en miljøavgift som går til innsamlingsordninga for brukt landbruksplast. Plasten kan da leveres
gratis til de som har avtale med Grønt Punkt om mottak av plast. Men det kan være langt til disse
mottaker-plassene. Derfor organiserer Bondelaga i kommunen innsamling på flere plasser slik at det
blir kort transport for bøndene.

Det er kun plast som kan leveres (fritt for fòr-rester, jord o.l.), ikke rundballnett, PP-sekker,
hardplast osv. I år kan farga og kvit/blank plast levers sammen.
Brukt plast skal leveres inn til gjenvinning. Det er ikke lov å brenne eller grave ned slikt avfall.