Høydepunkter

  • Grønn Forskning - dette har vi fått til! 
  • Hvordan blir fremtiden for norsk matproduksjon? 
  • Festmiddag med lokale råvarer fra Matriket Midt
  • Prosjektverksted
  • Konferansier - Siri Pettersen
  • Filosof Henrik Syse: Verdier ved en bærekraftig matproduksjon

Program

10. februar

09:00 Registrering og kaffe

10:00 Velkommen til konferansen
Aslaug Rustad, daglig leder Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS, velkommen.

Hvorfor Grønn Forskning? Bestillerkompetanse i næringa.
Jørn Magne Vaag, Midtnorsk landbruksråd

DETTE HAR VI FÅTT TIL I GRØNN FORSKNING 

Effekten av Grønn Forskning for forskermiljøet i Midt-Norge
Øyvind Skogvold, Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU)

Betydningen av Grønn Forskning i Trøndelag
Landbruksdirektør Tore Bjørkli, Fylkesmannen i Trøndelag

Dette har Grønn Forskning fått til i Møre og Romsdal
Assisterende direktør Ottar Longva, Fylkesmannen i Møre og Romsdal

De første store prosjektene 

Kompetent Bonde – et prosjekt sprunget ut av Grønn Forskning
Seniorforsker Egil Petter Stræte, Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning

Potetforskning siden starten av Grønn Forskning
Ivar Bakken, Sunndalspotet 

Verdier ved en bærekraftig matproduksjon  
Filosof Henrik Syse

13:00 LUNSJ 

HVORDAN BLIR FREMTIDEN FOR NORSK MATPRODUKSJON?

Muligheter og utfordringer for framtidas matproduksjon
Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag 

Dyrevelferd i norsk matproduksjon
Erica Hogstad Fjæran, leder Foreningen Norske Etologer 

Melkeproduksjon med lavt klimaavtrykk - hva har fôring å si?
PhD Linda Karlsson, Felleskjøpet Fôrutvikling AS

Volum matspesialiteter lokalt, regionalt og for eksport? 
Inger Lise Rettedal, Klosterlam 

Samtale mellom næringsliv og det offentlige: hvordan skal forskning og innovasjon skje og hvem skal utføre?   
Innlegg  fra næringa ved Trine Hasvang Vaag, Nortura
Innlegg fra det offentlige ved Kirsten Indgjerd Værdal, Trøndelag Fylkeskommune

Økologisk, konvensjonelt eller noe imellom? 
Turid Strøm, daglig leder i Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) 

Mat og Agri - konsernsatsing med hovedoverskriftene hav, land og skog. 
Forskningsleder Kirsti Greiff, Sintef Ocean AS

Synergier havbruk, fiskeri, skogbruk, landbruk, restråstoff og avfall – hvordan kan vi øke verdiskapning med utgangspunkt i regionens biomasse og naturressurser?  
Margarita Novoa-Garrido, Nord Universitet
Forsker Ingvar Kvande, NORSØK
Stasjonsleder Lars Bendik Austmo, NIBIO

Synergi romfart vs. landbasert industr? 
Øyvind Mejdell Jakobsen, CIRiS - Senter for tverrfaglig forskning i rommet

19:00:Festmiddag med lokale råvarer fra Trøndelag og Matriket Midt 

11. februar

Kl. 09.00-11.30: JAKTEN PÅ MARGINENE - PULSEN PÅ MARKEDET 

Hvordan øke grøntproduksjon?
Widar Skogan, statssekretær i Landbruks- og matdepartementet  

Nedskalering av melk og jakten på marginene - hva nå? 
Jørn Magne Vaag, representant fra TINE Midt-Norge og leder for Midt-Norsk Landbruksråd 

Pulsen på det midt-norske markedet
Viseadministrerende direktør Bjørn Vik-Mo, Coop Midt-Norge SA

Kapital
Sparebank 1 SMN

Hvordan blir fremtiden for norsk matproduksjon?   
Vigdis Harsvik, konstituert direktør for divisjon samfunns- og næringsutvikling, Innovasjon Norge

Paneldebatt ledes av Kato Nykvist, journalist i Nationen.  

Tematiske prosjektverksted 

  • Hvordan skal vi skape verdier?
  • Hvordan legge premisser for forskningen fremover?  
  • Hvordan jobbe med dette videre – samhandling, nettverk, forskningsprosjekter, utviklingsprosjekter? 
  • Hvem har ansvar for videre arbeid?

11.30: LUNSJ

Tematiske prosjektverksted fortsetter

15.00: Vel hjem!