Digital gjennomføring

Styret i Trøndelag Bondelag har bestemt at årsmøtet i Trøndelag Bondelag vil bli gjennomført digitalt, grunnet usikker smittesituasjon.

Vi har gode erfaringer med gjennomføring av digitale møter, og har trua på at dette blir en fin arena for godkjenning av saker og mulighet for diskusjon.

Deltakerlisten finner du her.

Program

Tid

Program

09.30

Pålogging. Ring 41140704 dersom problemer med å logge på.

10.00

Velkommen ved ordfører Karl Fredrik Okkenhaug

Sak 1: Godkjenning av innkalling, sakliste og gjennomføring av årsmøtet ved ordfører

Sak 2: Valg av to representanter til å underskrive protokollen og valg av vitner til valget

Sak 3: Åpent eller lukket møte

10.10

Sak 4: LEDERS TALE ved Kari Åker, fylkesleder i Trøndelag Bondelag

10.20

Sak 5: Innlegg fra styret i Norges Bondelag ved Erling Aas Eng

10.50

Sak 6: Generaldebatt på leders tale og innlegget fra Erling Aas-Eng

11.15

Matmakt- er vi på tur å bli leilendinger igjen?

 Ved fylkesstyremedlem Gunnar Alstad.

11.30

Matmakt- hvem legger føringer for framtidas matproduksjon?

Ved Leif Forsell, tidligere departementsråd for Landbruks- og matdepartementet.

12.15

Spørsmål og svar

12.30

Lunsjpause

13.00

Utdeling av Bondeprisen- fra landbruksselskapet

13.10

Årsmøtesaker:

Sak 7: Innkomne saker

Sak 8: Årsmelding

Sak 9: Regnskap 2020

Sak 10: Budsjett 2021

Sak 11: Arbeidsplan 2021-2022

Sak 12: Innspill til jordbruksforhandlingene

Sak 13: Valg

Sak 14: Årets lokallag

Sak 15: Aksjonsplaner (årsmøte lukkes)

14.30

Kort fra Rekrutteringsprosjektet ved prosjektleder Erica Hogstad Fjæran

14.45

Spørsmål og svar

14.50

Sammendrag fra fylkesleder

14.55

Avslutning ved møteleder

15.00

Avslutning

Sakliste (sakspapirene blir tilgjengelige 25.februar)

SAK  1:         Godkjenning av innkalling, saksliste og gjennomføring av årsmøtet ved ordfører

SAK  2:         Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen og valg av vitner til valget

SAK  3:         Åpent eller lukket møte

SAK  4:         Leders tale

SAK  5:         Innlegg fra styret i Norges Bondelag ved Erling Aas-Eng

SAK  6:         Generaldebatt på leders tale og innlegget fra Erling Aas-Eng

SAK  7:         Innkomne saker (ingen innkomne saker er kommet inn til fristen 11. februar)

SAK  8:        Årsmelding - vedlegg årsmelding

SAK  9:        Regnskap 2020 - vedlegg resultat - noter

SAK 10:       Budsjett 2021 - vedlegg budsjett

SAK 11:        Arbeidsplan 2021-2022 - vedlegg Arbeidsplanen

SAK 12:        Innspill til jordbruksforhandlingene

SAK 13:        Valg - Vedlegg CV

SAK 14:        Årets lokallag

SAK 15:        Aksjonsplaner (lukket møte)

Deltakere

Fra Norges Bondelag deltar styremedlem Erling Aas-Eng.
Minner om fristen for innkomne saker til årsmøte, som er 11. februar.

Sakliste blir å finne på denne siden, når det er klart.

Årsmøte i Trøndelag Bondelag består etter vedtektene § 19 av:
1. Lederne i de lokale bondelag. I tillegg velger lokallag med over 100 medlemmer 1 utsending for hvert påbegynt 100 medlemmer. 101-200 gir 1, 201-300 gir 2 osv.
2. Styremedlemmene i fylkesbondelaget.
3. To utsendinger valgt av Norges Bygdekvinnelag i fylket.
4. To utsendinger valgt av Norges Bygdeungdomslag i fylket
5. Medlemmer av Norges Bondelags styre og representskap som bor i fylket.
6. Medlemmer av Norges Bondelags årsmøte som er valgt av fylkesbondelaget.
(valget gjelder for 2 årsmøter i Norges Bondelag, og medlemmer møter dermed på de 2 følgende årsmøter i fylkesbondelaget)
7. Ordfører

Påmeldingsfrist 25. februar

Påmelding på e-post: trondelag@bondelaget.no

Dere kan også ringe til fylkesbondelaget på telefon 73842490.