Sakliste:

1. Valg av møteleder og protokollfører.
2. Godkjenning av innkalling og sakliste.
3. Årsmelding.
4. Regnskap.
5. Godtgjørelse til tillitsvalgte.
6. Arbeidsplan 2021.
7. Innkomne saker.
8. Valg av årsmøtedeltakere til å underskrive protokoll.
9. Valg av utsendinger til fylkesårsmøte.
10.Valg av revisor.
11.Valg av valgnemd.
12.Valg av tillitsvalgte.

 

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styrets leder i hende innen
17.11.2020.

Fullstending program kan lastes ned i menyen til høyre.